Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

                             Cennik Usług Medycznych -  Szpitalne Pobyty Komercyjne

ODZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU -

pakiet rehabilitacyjny*

Cena za osobodzień

Nocleg z zabiegami - pokój 1-osobowy

w tym:

   zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (1 nocleg)

   całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)

*    zabiegi rehabilitacyjne (maksymalnie 4 dziennie, w zależności od wskazań lekarza)1

*     badania laboratoryjne: morfologia, OB, glukoza, kreatynina, ALAT, ASPAT, badanie ogólne moczu

*    całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska

300 zł

Nocleg z zabiegami - pokój 2-osobowy

w tym:

*    zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (1 nocleg)

*    całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)

*    zabiegi rehabilitacyjne (maksymalnie 4 dziennie, w zależności od wskazań lekarza)1

*    badania laboratoryjne: morfologia, OB, glukoza, kreatynina, ALAT, ASPAT, badanie ogólne moczu

*    całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska

250 zł

ODDZIAŁY REUMATOLOGICZNE -

pakiet reumatologiczno-rehabilitacyjny*

Cena za osobodzień

Nocleg z zabiegami - pokój 1-osobowy

w tym:

·      zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (1 nocleg)

·      całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)

·      całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska

.        badania laboratoryjne: morfologia, OB, CRP, ALAT, lipidogram, glukoza,

      kreatynina, witamina D3, badanie ogólne moczu  

·      zabiegi rehabilitacyjne (maksymalnie 4 dziennie, w zależności od wskazań lekarza)1

 300 zł

Nocleg z zabiegami - pokój 2-osobowy

w tym:

·      zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (1 nocleg)

·      całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)

·      całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska

.      badania laboratoryjne: morfologia, OB, CRP, ALAT, lipidogram, glukoza,

       kreatynina, witamina D3, badanie ogólne moczu

·      zabiegi rehabilitacyjne (maksymalnie 4 dziennie, w zależności od wskazań lekarza)1

250 zł

UWAGA!!!

Minimalny czas pobytu wynosi 7 osobodni

(pierwszy i ostatni dzień jest liczony jako jeden osobodzień) 

 * Powyżej opisany koszt pobytu pacjenta w oznaczonym oddziale nie uwzględnia kosztów leków, badań laboratoryjnych (poza wyżej wymienionymi), konsultacji oraz świadczeń diagnostycznych określonych odrębnie w załącznikach do Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

1. Cena obejmuje zlecane przez lekarza zabiegi w łącznej kwocie nie przewyższającej kwoty 85 zł na dzień

 

Cennik Usług Medycznych - Konsultacje Lekarzy Specjalistów

dla pacjentów korzystających z pobytów komercyjnych

 

 Konsultacje Lekarzy Specjalistów

Cena

 Lekarz laryngolog

90 zł

 Lekarz dermatolog

90 zł

 Lekarz okulista

90 zł

 Lekarza okulista (konsultacja z podaniem leku)

120 zł

 Lekarz neurolog

100 zł

 Lekarz neurolog (konsultacja + EMG + opis)

160 zł

 Lekarz kardiolog

100 zł

 Lekarz kardiolog (konsultacja + Echokardiografia/UKG/, Echo   serca, USG serca

160 zł