Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

                 Cennik Usług Medycznych

                Pozostałe Badania i Zabiegi

 

EKG                

               

20 zł

USG

90 zł

Kapilaroskopia wraz z opisem

75 zł

Spirometria

20 zł

Iniekcja domięśniowa lub podskórna leku

zleconego w trakcie wizyty lekarskiej

w tutejszym Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

15 zł

EMG z opisem

- próba tężyczkowa

- badanie 1 nerwu, włókna czuciowe + ruchowe + fala F

- badanie 1 mięśnia metodą ilościową

- badanie 1 mięśnia metodą jakościową

- koszt elektrody igłowej koncentrycznej jednorazowej

150 zł

80 zł

100 zł

50 zł

50 zł

Złożone badania EMG

- badanie w zespole cieśni kanału nadgarstka

  (bez oceny mięśni)

- badania w przypadku uszkodzenia nerwu łokciowego

  (metoda inching)

- badania w przypadku uszkodzenia nerwu strzałkowego

150 zł

 

120 zł

 

200 zł