Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

                                                              Cennik Usług Medycznych – Poradnie

Poradnia Reumatologiczna

Konsultacja reumatologiczna bez badań dodatkowych

150 zł

Konsultacja reumatologiczna  z wykonaniem badania USG stawów

200 zł

Konsultacja reumatologiczna z nakłuciem stawu i  ew. podaniem leku dostawowo  

250 zł

Konsultacja  reumatologiczna   z wykonaniem  RTG jednej okolicy  

200 zł

 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Konsultacja ortopedyczna bez badań dodatkowych (konsultacja obejmuje również kwalifikację  do leczenia operacyjnego)  

200  zł

Ortopedyczny panel diagnostyczny  

1)     konsultacja ortopedyczna + zdjęcie szwów

2)     konsultacja ortopedyczna + założenie opatrunku

230 zł

Ortopedyczny panel diagnostyczny 

1)     konsultacja ortopedyczna + zszycie rany do 3 cm

2)     konsultacja ortopedyczna + RTG jednej okolicy

3)     konsultacja ortopedyczna + nakłucie stawu z  ewentualnym   podaniem leku

250 zł

 

Poradnia Rehabilitacyjna

Konsultacja  lekarska

150  zł

 

Poradnia Osteoporozy

Konsultacja  lekarska

150 zł


Każdorazowo pacjent otrzymuje pisemne podsumowanie konsultacji  lekarskiej obejmujące: diagnozę, opis badania fizykalnego i wykonanych procedur, zalecenia , ewentualnie recepty, skierowania.