Śląskie Centrum Reumatologii,
Ortopedii i Rehabilitacji
w Ustroniu Sp. z o.o.

                                                              Cennik Usług Medycznych – Poradnie

Poradnia Reumatologiczna

Konsultacja reumatologiczna bez badań dodatkowych

200 zł

Konsultacja reumatologiczna z nakłuciem stawu i  ew. podaniem leku dostawowo  

300 zł

 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Konsultacja ortopedyczna bez badań dodatkowych  

200  zł

Konsultacja ortopedyczna +zdjęcie szwów                                       

250 zł

Konsultacja ortopedyczna + założenie opatrunku                                       

250 zł

Konsultacja ortopedyczna + zszycie rany do 3 cm

250 zł

Konsultacja ortopedyczna + nakłucie stawu z  ewentualnym podaniem leku

300 zł

 

Poradnia Rehabilitacyjna

Konsultacja  lekarska

150  zł

 

Poradnia Osteoporozy

Konsultacja  lekarska

150 zł


Każdorazowo pacjent otrzymuje pisemne podsumowanie konsultacji  lekarskiej obejmujące: diagnozę, opis badania fizykalnego i wykonanych procedur, zalecenia , ewentualnie recepty, skierowania.