Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server548898/ftp/web/templates/reu_1/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

                                                                                                                  Cennik 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Sposób udostępnienia

Cena

Jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej

14,01 zł

Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej

0,49 zł

Udostępnienie  dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych, tj. płyta CD - dotyczy wyłącznie wyników badań rejestrowanych w tej formie

2,80 zł

Koszt przesyłki dokumentacji medycznej – list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dotyczy przesyłki dokumentacji opłaconej w Kasie Centrum Reumatologii Sp. z o.o.)

według stawek Poczty Polskiej

Koszt przesyłki dokumentacji medycznej - list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru płatny za pobraniem

według stawek Poczty Polskiej

 1. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1876 z póżn. zm.):
  • 1) cena jednej strony wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej” Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 504 z późn. zm.); począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie;
  • 2) cena jednej strony kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
  • 3) cena udostępnienia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
  • 4) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie nie zostanie pobierana opłata (art. 28 ust. 1 pkt 2a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 2. Ceny podane w cenniku są cenami brutto.
 3. Każdą rozpoczętą stronę uważa się za całą.