Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 
 
 
abc
 
                                                                                                              OPIS PROGRAMU
 
Choroby zapalne stawów, a w szczególności reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) należą do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy i trwałego kalectwa. Współczesne metody farmakoterapii, w tym wczesne włączenie leków modyfikujących przebieg choroby pozwalają na powstrzymanie postępu choroby i zapewnienie dobrej jakości życia. Warunkiem sukcesu terapeutycznego jest wczesne ustalenie rozpoznania i włączenie odpowiedniego leczenia.

Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów został opracowany z udziałem Ministerstwa Zdrowia i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (program polityki zdrowotnej nr POWR.05.01.00-IP.05-00-003/17). Celem programu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności RZS w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na RZS spośród grupy docelowej programu. Realizacja programu obejmuje współpracę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ze specjalistą reumatologiem, przyjmującym pacjenta w ośrodku wczesnej diagnostyki zapalenia stawów. W zakresie realizacji projektu lekarz POZ przeprowadza 2 wizyty finansowane w ramach programu. Do wizyt kwalifikują się pacjenci z bólem i obrzękiem przynajmniej jednego stawu na podstawie kryteriów przesiewowych programu.

Wizyta w Poradni Reumatologicznej jest ustalana w trybie pilnym do 14 dni roboczych.

Pacjent ma wykonywaną pełną diagnostykę w kierunku zapalenia stawów ,w ciągu kolejnych 14 dni w trakcie 2 wizyt lekarskich, finansowanych w ramach programu.

W przypadku rozpoznania RZS pacjent jest kierowany do leczenia w Poradni Reumatologicznejw miejscu zamieszkania lub w naszym szpitalu. Lekarz POZ otrzymuje pisemną informację zwrotną o ustalonej kontynuacji leczenia pacjenta w Poradni Reumatologicznej. Pacjent niespełniający kryteriów rozpoznania RZS zostaje przekazany do dalszego leczenia w poradni POZ z pisemną dokumentacją wizyty i zaleceniami.

 

 Zachęcamy  do zapoznania się z ogólnopolskim programem profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów TUTAJ

 

Dofinansowanie projektu

Ze środków europejskich:  1 388 910,80 zł

Ze środków dotacji celowej:  259 061,20 zł

 

 SzR plakat RZS 2018 04 04                                                                                                                                               Plakadamis11