Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Modernizacja bloku operacyjnego Centrum Reumatologii

Unia Europejska

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej : X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania : 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia realizuje projekt pn. „ Modernizacja bloku operacyjnego w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności ukierunkowana na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia”.


Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez zmniejszenie ryzyka zakażeń szpitalnych dzięki poprawie warunków higieniczno- sanitarnych i poprawie warunków pracy personelu oraz podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych. Realizacja projektu zapewni pełną funkcjonalność i niezawodność pracy bloku operacyjnego poprzez jego modernizację. Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby zdrowotne pacjentów w zakresie niewystarczającego objęcia specjalistyczną opieką operacyjną w zakresie leczenia chorób układu kostno- stawowo- mięśniowych. Doposażenie przyspieszy proces diagnostyczny, zastosowanie nowoczesnego, a przede wszystkim bezawaryjnego sprzętu medycznego umożliwi skrócenie czasu leczenia pacjenta do niezbędnego minimum i tym samym obniży koszty leczenia.
Dofinansowanie projektu z UE:


Wartość projektu: 11 866 469,95 zł


Dofinansowanie z EFRR : 10 086 499,46 zł


Wkład własny: 1 779 970,49zł


www.mapadotacji.gov.pl