Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 

Modernizacja bloku operacyjnego Centrum Reumatologii

Unia Europejska

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej : X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania : 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia realizuje projekt pn. „ Modernizacja bloku operacyjnego w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności ukierunkowana na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia”.


Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez zmniejszenie ryzyka zakażeń szpitalnych dzięki poprawie warunków higieniczno- sanitarnych i poprawie warunków pracy personelu oraz podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych. Realizacja projektu zapewni pełną funkcjonalność i niezawodność pracy bloku operacyjnego poprzez jego modernizację. Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby zdrowotne pacjentów w zakresie niewystarczającego objęcia specjalistyczną opieką operacyjną w zakresie leczenia chorób układu kostno- stawowo- mięśniowych. Doposażenie przyspieszy proces diagnostyczny, zastosowanie nowoczesnego, a przede wszystkim bezawaryjnego sprzętu medycznego umożliwi skrócenie czasu leczenia pacjenta do niezbędnego minimum i tym samym obniży koszty leczenia.
Dofinansowanie projektu z UE:


Wartość projektu: 11 866 469,95 zł


Dofinansowanie z EFRR : 10 086 499,46 zł


Wkład własny: 1 779 970,49zł


www.mapadotacji.gov.pl

 

 

Modernizacja bloku operacyjnego w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności ruszyła w listopadzie 2019 roku. Obecnie trwają prace zgodne z pierwszym etapem harmonogramu. Inwestycja przebiega bardzo sprawnie, bez opóźnień. Zgodnie z planem dwie nowe sale operacyjne mają być gotowe na przełomie czerwca i lipca.

 6019 foto 126019 foto 13

6019 foto 06019 foto 106019 foto 156019 foto 1620200115 09215320200115 090948IMG20200416115856 002IMG20200416120403 003IMG20200416115845 003IMG20200416120437 003IMG20200417063208 002

04.06.2020

Trwają prace zgodne z etapem drugim harmonogramu, zgodnie z założeniami zostaną zakończone na przełomie czerwca i lipca.

 

134

578

910111226