Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server548898/ftp/web/templates/reu_1/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Doposażenie oddziałów reumatologicznych Centrum Reumatologii

 

 

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka
w Ustroniu Sp. z o.o. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

realizuje projekt pn. „ Podniesienie jakości usług zdrowotnych poprzez doposażenie Oddziałów Reumatologicznych Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w Ustroniu w nowoczesny sprzęt medyczny ”.

 

 Celem inwestycji jest podniesienie jakości usług zdrowotnych poprzez doposażenie oddziałów reumatologicznych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Inwestycja umożliwi wprowadzenie nowych metod leczenia w zakresie reumatologii, co wpłynie na podwyższenie jakości usług medycznych oraz jakości życia pacjentów. Najbardziej innowacyjnym elementem przedsięwzięcia jest uruchomienie kriokomory, terapia ogólnoustrojowa to skuteczna metoda leczenia w terapii chorób stawów.

 

Wartość projektu: 1 103 492,53 zł

Dofinansowanie z EFRR : 919 045,10 zł

Wkład własny: 62 184,43 zł

 

EFRR POZIOM kolor

 

                                                                                                   www.mapadotacji.gov.pl