Śląskie Centrum Reumatologii,
Ortopedii i Rehabilitacji
w Ustroniu Sp. z o.o.

Zarząd Centrum Reumatologii w Ustroniu Sp.z o.o.

 

Prezes Zarządu - Janusz Król

 

Dyrektor ds. Medycznych - dr n. med. Maciej Lewicki

Dyrektor ds. Administracyjno-Finansowych - Joanna Halama

Główny Księgowy - Teresa Wawrzeczko

 

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący  - Aleksander Cierniak

Wiceprzewodniczący  - Ewelina Górniak-Mazur

Sekretarz - Grażyna Nalepa

Członek RN - Piotr Koszarek


Województwo Śląskie posiada 39.355 udziałów o łącznej wartości 39.355.000, 00 zł, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.

 logo slaskie kolorowe rgb