Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Zarząd Centrum Reumatologii Sp.z o.o.

Prezes Zarządu - Janusz Król

Dyrektor ds. Medycznych - dr n.med. Maciej Lewicki

Dyrektor ds. Administracyjno-Finansowych - Joanna Halama

Główny Księgowy - Teresa Wawrzeczko

 

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący  - Aleksander Cierniak
Wiceprzewodniczący  - Ewelina Górniak-Mazur
Sekretarz - Grażyna Nalepa