ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wykonuje kompleksowe zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii i reumoortopedii w tym endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej. Ścisła współpraca ortopedii, reumatologii i rehabilitacji stanowi unikalną jakość w kompleksowej opiece nad pacjentami z chorobami zapalnymi narządu ruchu.

Koordynator Oddziału:

dr n. med. Michał Mielnik

Zastępca Koordynatora Oddziału:

Artur Szczerbak 

 

Lekarze:

Odcinek A

Michał Mojżesz

Elżbieta Króżel-Sikora

Marek Repetowski

Odcinek B

Piotr Mikusz

Jakub Kaczor

Bartosz Kowalczyk

Sekretarki Oddziału:

Joanna Krajewska

Magdalena Machej

Danuta Staś

Pielęgniarka Oddziałowa:

lic. piel. Joanna Siąkała

Zastępczyni Pielęgniarki Oddziałowej:

 mgr Sylwia Pilch

Pielęgniarki i pielęgniarze:

lic. piel. Joanna Bujok

lic.piel. Weronika Cieślar

lic.piel.  Anna Dadok

Urszula Hanus

mgr Urszula Heesch

mgr Katarzyna Kajzar

lic. piel. Natalia Kiczek

mgr Paulina Łowicka

lic. piel. Joanna Mojeścik

lic. piel. Helena Pilch (I)

lic. piel. Helena Pilch (II)

lic. piel. Jolanta Raszka

Danuta Szachowicz

mgr Magdalena Wisełka

mgr Ewelina Zbijowska   


BLOK OPERACYJNY

Kierownik Bloku Operacyjnego:

dr n. med. Andrzej Daszkiewicz

Koordynator ds. organizacji Bloku Operacyjnego:

mgr Agnieszka Sufleta

Lekarze anestezjolodzy:

Maria Cerowska

Ewa Chabierska

dr n. med. Andrzej Daszkiewicz

Marek Sobol

Magdalenia Ślezińska

 

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego:

Ewa Belta

Pielęgniarki anestezjologiczne:

Urszula Cieślar

mgr Katarzyna Dorighi

lic. piel. Judyta Raszka

lic. piel. Aneta Świercz

Pielęgniarki i pielegniarze instrumentariusze:

lic. piel. Joanna Bujok

Elżbieta Czyż

lic. piel. Oriana Kiszka 

Renata Naczas

mgr Mateusz Bączek

Sterylizacja:

tech. ster. med. Aneta Weinert

Małgorzata Drózd

Danuta Chwastek