Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 WSKAZANIA DO LECZENIA W CENTRUM REUMATOLOGII SP. Z O.O. W USTRONIU 

- Reumatologicznego

 1. Układowe choroby tkanki łącznej:
  • Reumatoidalne zapalenie stawów
  • Młodzieńcze zapalenie stawów

  • Toczeń rumieniowaty układowy
  • Twardzina
  • Zapalenie wielomięśniowe
  • Zapalenie naczyń
  • Zespół Sjogrena
  • Zespoły nakładania
  • Inne

 2. Seronegatywne spondylopatie i spondyloartropatie
 3. Choroba zwyrodnieniowa stawów
 4. Odczynowe zapalenie stawów
 5. Choroby metaboliczne i gruczołów dokrewnych z towarzyszącymi chorobami stawów
  • Krystalopatie
  • Zaburzenia biochemiczne
  • Choroby gruczołów dokrewnych
  • Choroby dziedziczne
 6. Zespoły nerwowo-naczyniowe
 7. Choroby kości i chrząstek
 8. Reumatyzn podstawowy
 9. Różne

- Rehabilitacyjnego

 1. Wczesna rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych i urazach narządu ruchu
 2. Rehabilitacja w chorobach reumatologicznych

- Ortopedycznego

 1. Zniekształcenia i zaburzenia czynności stawów w przebiegu chorób reumatycznych
 2. Zniekształcenia i zaburzenia czynności stawów po urazach narządu ruchu
 3. Zniekształcenia i choroby ścięgien, więzadeł i tkanek miękkich
 4. Zniekształcenia wzrostowe i nabyte kończyn dolnych i górnych 

 

[/html]