Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 WSKAZANIA DO LECZENIA W CENTRUM REUMATOLOGII W USTRONIU SP. Z O.O. 

 

- Wskazania do leczenia reumatologicznego

 1. Układowe choroby tkanki łącznej:
  • reumatoidalne zapalenie stawów
  • młodzieńcze zapalenie stawów

  • toczeń rumieniowaty układowy
  • twardzina
  • zapalenie wielomięśniowe
  • zapalenie naczyń
  • zespół Sjogrena
  • zespoły nakładania
  • inne

 2. Seronegatywne spondylopatie i spondyloartropatie
 3. Choroba zwyrodnieniowa stawów
 4. Odczynowe zapalenie stawów
 5. Choroby metaboliczne i gruczołów dokrewnych z towarzyszącymi chorobami stawów:
  • krystalopatie
  • zaburzenia biochemiczne
  • choroby gruczołów dokrewnych
  • choroby dziedziczne
 6. Zespoły nerwowo-naczyniowe
 7. Choroby kości i chrząstek
 8. Reumatyzn podstawowy
 9. Różne

- Wskazania do leczenia rehabilitacyjnego

 1. Wczesna rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych i urazach narządu ruchu
 2. Rehabilitacja w chorobach reumatologicznych

- Wskazania do leczenia ortopedycznego

 1. Zniekształcenia i zaburzenia czynności stawów w przebiegu chorób reumatycznych
 2. Zniekształcenia i zaburzenia czynności stawów po urazach narządu ruchu
 3. Zniekształcenia i choroby ścięgien, więzadeł i tkanek miękkich
 4. Zniekształcenia wzrostowe i nabyte kończyn dolnych i górnych