Śląskie Centrum Reumatologii,
Ortopedii i Rehabilitacji
w Ustroniu Sp. z o.o.

DEPOZYTY

  1. Depozyt ubrań znajduje się w Izbie Przyjęć Centrum Reumatologii Sp. z o.o.
  2. Pacjent przy przyjęciu oddaje do depozytu swoje odzienie wierzchnie, buty, torbę, a rzeczy osobiste przepakowuje do torby szpitalnej, którą zabiera ze sobą na oddział. 
  3. Depozyt rzeczy wartościowych znajduje się w kasie szpitala.
  4. Oddawanie rzeczy do depozytu oraz ich odbiór odbywa się od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 13:00.