Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.
 07.10.2021     CYKL: OBJAWY OKULISTYCZNE W PRZEBIEGU CHORÓ REUMATOLOGICZNYCH

                                                                              

  Nie wszyscy pacjenci chorujący na „reumatyzm”, zapalenia stawów, zwyrodnienia stawów są świadomi,  że choroby te mogą dość często przebiegać ze zmianami w narządzie wzroku.

  Choroby stawów mogą mieć manifestację oczną oraz leki stosowane w leczeniu tych chorób mogą mieć niekorzystny wpływ na narząd wzroku.

    W chorobach reumatycznych zmiany oczne mogą dotyczyć zarówno odcinka przedniego oka, jak i tylnego. Mogą to być zmiany dające pewne objawy – taki jak ból oka, zaczerwienienie, dyskomfort w oczach, zaburzenia widzenia jak i mogą być zmiany bezobjawowe, które będą wykryte przez okulistę podczas badania okulistycznego.

 

 

 23.09.2021      CYKL: BORELIOZA Z LYME

 

 

                                                                                                                        

kleszcz

Co robić po ugryzieniu przez kleszcza? 

   Najważniejsze jest jak najszybsze usunięcie kleszcza. Następnie należy oczyścić i zdezynfekować miejsce ukąszenia oraz obserwować to miejsce przez następny miesiąc. W razie pojawienia się jakichkolwiek objawów lub silnych obaw związanych z ukąszeniem warto zasięgnąć porady lekarskiej. W razie wystąpienia rumienia wędrującego w miejscu ukąszenia lub innych objawów, które mogą odpowiadać boreliozie należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, aby zdążył obejrzeć zmianę skórną, zanim zmieni się jej wygląd lub zanim zmiana zniknie. Jeżeli to możliwe, dobrze jest wykonać zdjęcie zauważonej zmiany skórnej. 

   

 

Metody zapobiegania ukąszeniu przez kleszcze: 

 • Środki ochrony osobistej polegają noszeniu jasnych ubrań osłaniających skórę, z długimi rękawami, obcisłymi mankietami oraz spodni z długimi nogawkami, wkładanymi w skarpety i butów z wysokimi cholewami, jak też stosowaniu środków, które odstraszają kleszcze – repelentów.
 • Repelenty nanoszone na skórę lub ubranie należy stosować zgodnie (pod względem ilości i częstotliwości) z zaleceniami producenta.
 •  Skuteczne są preparaty zawierające DEET (N,N-dietylo-3-metylbenzamid), wymagają one jednak regularnego, powtarzanego stosowania. DEET nie powinien być stosowany na skórę twarzy i dłoni oraz na skórę chorobowo zmienioną lub zranioną.
 •  Szczególną ostrożność należy zachować stosując repelenty u małych dzieci.
 •  Po powrocie do domu miejsca, na które stosowano repelent zawierający DEET, należy umyć wodą z mydłem.

 

 Jak można zapobiegać boreliozie? 

     W chwili obecnej nie ma dostępnej szczepionki przeciwko boreliozie. Jedyną metodą profilaktyki boreliozy jest zapobieganie ukąszeniom przesz kleszcze. Najskuteczniejszą metodą profilaktyki jest zatem unikanie terenów występowania kleszczy, które są przenosicielami choroby, a w przypadkach, kiedy jest to niemożliwe, stosowanie wszelkich metod zapobiegania ukąszeniom przez kleszcze.

 

 źródło: mppl dla pacjentów, dr hab. n. med. Ernest Kuchar

 09.09.2021      CYKL: BORELIOZA Z LYME

 

TESTY BORELIOZA

 

Jakie są testy wykrywające boreliozę?  

  Boreliozę rozpoznaje się na postawie objawów klinicznych – wyłącznie lub w połączeniu z dodatnimi wynikami badań serologicznych pod kątem swoistych przeciwciał. Badania serologiczne wykonywane w boreliozie są dwuetapowe. Najpierw wykonuje się ilościowy test serologiczny ELISA, którego dodatni lub wątpliwy wynik należy następnie potwierdzić badaniem jakościowym metodą Western Blot. Jeżeli w teście przesiewowym ELISA uzyska się ujemny wynik, nie wykonuje się testu potwierdzenia, gdyż swoistych przeciwciał jest bardzo mało i czynna borelioza jest nieprawdopodobna. Celem testu potwierdzenia jest wykluczenie fałszywie dodatnich wyników w teście ELISA. Jeżeli diagnozowany pacjent uzyska ujemny wynik testu potwierdzenia, to nawet przy bardzo dużym mianie przeciwciał w teście przesiewowym ELISA badania serologiczne wykluczają boreliozę. 

 

 26.08.2021      CYKL: BORELIOZA Z LYME

 


 

Zmiany w poszczególnych narządach charakterystyczne dla późnej fazy zakażenia boreliozą

-Zmiany skórne :

Typową zmianą skórną towarzyszącą późnej boreliozie jest przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn , które pojawia się po roku do kilku lat od zakażenia oraz cechuje się fiołkowym przebarwieniem i obrzękiem skóry z późniejszym jej zanikiem. Zmiany dotyczą zwykle miejsc, w których doszło do ugryzienia przez kleszcze. Zmieniona chorobowo skóra, najczęściej kończyn dolnych lub grzbietowej powierzchni dłoni jest początkowo obrzęknięta, nadmiernie miękka i żywoczerwona. Następnie skóra stopniowo zanika i cieńczeje, co określano jako „skóra papierowa”. Wyraźnie uwidoczniają się żyły powierzchowne, skóra nabiera barwy sinej.

    

 - Układ ruchu, w tym stawy: 

Zapalenie stawów może towarzyszyć zarówno wczesnej, jak i późnej postaci boreliozy. Zajęcie stawów zwykle jest niesymetryczne i dotyczy dużych stawów takich jak: kolana, barki i stawy biodrowe. Zajęte mogą być także stawy nadgarstkowe, skokowe i drobne stawy dłoni. Rzadziej w przebiegu boreliozy zajęte są ścięgna, a bardzo rzadko mięśnie. Objawy zapalenia układu ruchu najczęściej utrzymują się przez kilka miesięcy i wielokrotnie nawracają z coraz mniejszą intensywnością. U zdecydowanej większości chorych (90%) zmiany stawowe ustępują po właściwym leczeniu antybiotykiem. Przetrwałe zapalenie stawów oporne na antybiotykoterapię jest definiowane jako przetrwałe zapalenie błony maziowej stawu, które utrzymuje się powyżej 2 miesięcy od zakończenia dożylnej terapii antybiotykiem. 

 - Serce i układ krążenia : 

   Objawy ze strony mięśnia sercowego są rzadkie. Występują zwykle we wczesnej fazie boreliozy, najczęściej w pierwszych tygodniach zakażenia, ale mogą się pojawić do 7 miesięcy od wniknięcia krętków. Zazwyczaj ujawniają się jako ostre zaburzenia rytmu, szczególnie bloki przedsionkowo-komorowe II i III stopnia, które mogą czasami wymagać elektrostymulacji serca. Borelioza nie uszkadza zastawek serca. Objawy ze strony serca najczęściej wycofują się samoistnie w ciągu kilku tygodni, a leczenie antybiotykiem przyspiesza ich ustąpienie.

  

  -Układ nerwowy:

  Zajęcie układu nerwowego, czyli neuroborelioza, może wystąpić zarówno we wczesnej rozsianej fazie boreliozy, jak też towarzyszyć późnej fazie choroby. Neuroborelioza może dotyczyć zarówno ośrodkowego (mózg i rdzeń kręgowy), jak i obwodowego układu nerwowego, czyli nerwów. Zajęcie układu nerwowego w przebiegu boreliozy przebiega pod różnymi postaciami, zwykle jako aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i korzeni nerwowych (zespół Banwartha), zapalenie pojedynczych nerwów (najczęściej nerwu twarzowego we wczesnym okresie boreliozy), bardzo rzadko zapalenia mózgu lub rdzenia kręgowego. Zajęcie obwodowego układu nerwowego może dawać objawy takie jak: zaburzenia widzenia, słuchu, połykania oraz zaburzenia czucia. W przebiegu neuroboreliozy zdarzają się korzeniowe zespoły bólowe splotu barkowego lub odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Nieleczona neuroborelioza może też się także objawiać postępującymi zaburzeniami funkcji poznawczych i pamięci, czyli postępującą encefalopatią.  

 

 

 12.08.2021      CYKL: BORELIOZA Z LYME

 

 

Objawy boreliozy w poszczególnych stadiach:  

     Miejscowa wczesna faza boreliozy: 

       Borelioza we wczesnej miejscowej fazie najczęściej objawia się zmianą     pierwotną – rumieniem wędrującym  lub pojedynczym guzkiem, ziarniniakiem  limfocytarnym Rumień wędrujący  pojawia się po 3–30 dni od wniknięcia krętka.  Jest najczęstszym, patognomonicznym (to jest występującym tylko w tej chorobie) wczesnym objawem boreliozy. Rumień wędrujący zaczyna się od zaczerwienionej grudki w miejscu ukąszenia przez kleszcza, która następnie zmienia się w pierścieniowaty, płaski, rumień, powiększający się z pozostawieniem przejaśnienia w centrum (stąd pochodzi nazwa „wędrujący”).Rumieniowi wędrującemu mogą towarzyszyć łagodne objawy ogólne: osłabienie, gorsze samopoczucie, gorączka i powiększenie okolicznych węzłów chłonnych. Nieleczony rumień wędrujący zwykle zanika samoistnie w ciągu 3–4 tygodni. Rozpoznanie rumienia wędrującego nie wymaga potwierdzenia za pomocą badań serologicznych, natomiast w razie stwierdzenia jego obecności należy BEZZWŁOCZNIE UDAĆ SIĘ DO LEKARZA , aby  rozpocząć leczenie antybiotykiem. Nawet nieleczony rumień wędrujący zanika samoistnie, co jednak nie oznacza wyleczenia boreliozy

 

Wczesne zakażenie rozsiane 

   W ciągu kilku tygodni od zakażenia boreliozą może dojść do wczesnego rozsiewu krętków za pośrednictwem krwi i naczyń chłonnych do różnych narządów. Na skórze mogą się pojawić liczne pierścieniowate wtórne rumienie wędrujące, które są zwykle mniejsze od pierwotnego. Do innych częstych objawów wczesnego zakażenia rozsianego należą: gorączka, osłabienie, bóle mięśniowe oraz bóle głowy. Praktycznie każdy narząd może zostać zajęty. W obrazie klinicznym mogą dominować objawy ze strony serca – bloki przewodzenia w sercu, zmiany w oku (zapalenie tęczówki lub jagodówki), objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (gorączka, bóle głowy,

 

sztywność karku, dodatnie objawy oponowe i nadwrażliwość na bodźce), porażenia nerwu twarzowego lub innych nerwów czaszkowych, jak też objawy obwodowego zapalenia nerwu.

 

  Późna faza zakażenia 

późna faza boreliozy zapalenie stawów

   Borelioza późna typowo występuje po upływie od kilku miesięcy do kilku lat od pierwotnego zakażenia. Do najczęstszych objawów późnej boreliozy należą: przewlekłe zapalenie stawów zwykle przebiegające z zajęciem kolan, czuciowa neuropatia obwodowa oraz podostra encefalopatia, która cechuje się pogorszeniem pamięci, zmianami nastroju i zaburzeniami snu. 

 


 

  29.07.2021   CYKL: BORELIOZA Z LYME

LYME 

  Co to jest borelioza z Lyme i jakie są jej przyczyny?  

    Borelioza z Lyme (ang. Lyme disease), zwana też krętkowicą kleszczową, jest wieloukładową chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez krętki z rodzaju Borrelia (Borrelia burgdorferi sensu lato), która przenosi się na człowieka za pośrednictwem kleszczy z rodzaju Ixodes. Nazwa choroby pochodzi od miejscowości w Stanach Zjednoczonych, New Lyme i Old Lyme, w stanie Connecticut, gdzie w 1977 roku opisano pierwsze przypadki boreliozy. Chorobę rozpoznano po powiązaniu serii przypadków zapalenia stawów wśród młodzieży z ukąszeniami przez kleszcze. W USA chorobę wywołuje Borrelia burgdorferi. Za chorobę występującą w Europie i Azji częściej są odpowiedzialne inne gatunki krętków (np. Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia lusitaniae i inne), czego następstwem jest odmienny obraz kliniczny choroby. W zależności od stadium boreliozy, zakażenie krętkami może się ograniczać do skóry lub zajmować układ nerwowy i kostno-stawowy, a także serce.

 

 15.07.2021  CYKL : DNA MOCZANOWA

Przykładowe przepisy na dania w diecie niskopurynowej: 

 

jaglanka na soku jablkowym 01

 

 Jaglanka na mleku z jabłkiem, orzechami włoskimi i cynamonem.

  Składniki : 30-40 gram kaszy jaglanej ( 4 łyżki) ,  mleko 2%- około 100 gram ( kasza i mleko w proporcji 2:1), jabłko- 1 sztuka, garść orzechów włoskich. 

  Przygotowanie: opłucz kaszę jaglaną, zagotuj mleko i wsyp opłukaną kaszę. Gotuj na małym ogniu, aż kasza wchłonie mleko. Do ugotowanej kaszy dodaj starte jabłko i orzechy. Dopraw cynamonem dla smaku.     

    

   Makaron w sosie buraczanym 

    Składniki: szklanka makaronu pełnoziarnistego, jeden duży burak, 2 kopiaste łyżki twarogu półtłustego  lub chudego , łyżka jogurtu naturalnego, łyżka chrzanu, 2 łyżki ziaren słonecznika. 

    Przygotowanie: ugotować buraki i zmiksować na gładką masę z twarogiem, jogurtem i chrzanem. Makaron ugotować al dente i wymieszać z sosem. Na suchej patelni prażyć ziarna słonecznika, a następnie posypać nimi makaron. 

   

Szakszuka z pomidorami 

szakszuka 930x530

    Składniki: 3 jajka, połowa szklanki pomidorów z puszki, 1 łyżeczka oleju rzepakowego, połowa małej cebuli, jedna łyżka nasion słonecznika, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, jeden średni ugotowany ziemniak.

    Przygotowanie: Cebule zeszklij na oleju, dodaj pokrojonego w kostkę ugotowanego ziemniaka oraz pomidory. Gotuj na średnim ogniu, aż odparuje sok. Dopraw solą, pieprzem, papryką ostrą lub słodką. Wbij jajka i poczekaj, aż białka się zetną. Podawaj posypane pietruszką i słonecznikiem. 

   źródła: polki.pl, artykuł  Joanny Zalewskiej, bonavita.pl artykuł dietetyka klinicznego Pauliny Hetwer.  

 

  01.07.2021   CYKL : DNA MOCZANOWA

 

Najważniejszym aspektem leczenia dny moczanowej jest zmiana stylu życia:

-utrzymanie prawidłowej masy ciała

-właściwa dieta (Korzystne jest spożywanie warzyw, chudego nabiału, orzechów, oraz uzupełnianie witaminy C. Należy natomiast unikać mięsa, podrobów, owoców morza, a także produktów bogatych we fruktozę, na przykład słodkich napojów. )

-niepalenie tytoniu

-ograniczenie spożywania alkoholu 

-dbanie o kondycję fizyczną

-odpowiednie nawodnienie organizmu ( wypijanie co najmniej 2 litrów wody w ciągu doby)

-prawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego oraz stężenia glukozy i lipidów 

 MEDYCYNA PRAKTYCZNA/ mppl dla pacjentów, lek. Zofia Guła, dr med. Mariusz Korkosz

 17.06.2021   CYKL : DNA MOCZANOWA

 

Co to jest dna moczanowa? 

 

 

dna moczanowa a uklad ruchu

 

Dna moczanowa jest chorobą spowodowaną odkładaniem się w tkankach kryształów moczanu sodu. Najczęściej zajmuje stawy, co zazwyczaj objawia się atakami silnego bólu, zaczerwienienia i wzmożonego ucieplenia zajętego stawu. W zasadzie każdy staw może być objęty procesem chorobowym. Złogi kryształu sodu mogą odkładać się również w tkankach pozastawowych- w tkankach miękkich, nerkach ( kamica nerkowa ). 

Według badań przeprowadzonych przez American College of Rheumatology w 2020 roku,  zachorowalność na dnę moczanową w latach 1990-2017 wyraźnie zwiększyła się, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Obecnie na świecie na dnę choruje ponad 40 milionów osób, a rocznie przybywa ponad 7 milionów przypadków.

Jedną z przyczyn tego wzrostu jest starzenie się społeczeństw. Równolegle wzrasta częstość występowania innych  chorób cywilizacyjnych  układu sercowo-naczyniowego , hiperlipidemii, otyłości, cukrzycy typu 2 i chorób nerek.

 

Jakie są czynniki sprzyjające wystąpieniu dny moczanowej?

-Uwarunkowania genetyczne,  powodujące zaburzenia w metabolizmie kwasu moczowego 

-Płeć męska ( mężczyźni chorują 7 razy częściej niż kobiety)

-Dieta bogata w puryny ( m.in. mięso, podroby, owoce morza)

-Nadużywanie alkoholu ( szczególnie piwo i silne alkohole)

-inne przyczyny: odwodnienie, zakażenie, nowotwory, urazy

 

 

  03.06.2021  CYKL: BADANIA IMMUNOLOGICZNE

 

 

 

Innym ważnym problemem w codziennej praktyce klinicznej jest wskazanie, jak często należy powtarzać test na obecność ANA u chorych z ustalonym rozpoznaniem UChTŁ.

Istotne znaczenie ma powtarzanie testu w fazie diagnostyki, szczególnie u chorych z utrzymującymi się objawami i małym/średnim mianem autoprzeciwciał.

W zaawansowanej fazie choroby ogólny test ANA dość słabo koresponduje z aktywnością procesu chorobowego i możliwością oceny skuteczności

Co może oznaczać dodatni wynik testu na obecność ANA ,ujemny test potwierdzenia

ANA występują nie tylko UCHTKŁ

ANA mogą być obecne (np. autoimmunizacyjne choroby tarczycy, stwardnienie rozsiane, infekcje, choroby nowotworowe, reakcje polekowe), a także częściej zdarzają się wtedy, kiedy w teście ogólnym miano ANA jest w zakresie wartości małych/średnich. Należy dodatkowo wziąć pod uwagę, że sytuacja taka może wynikać z faktu, że u chorego obecne są przeciwciała skierowane przeciw innym, nieznanym antygenom, nieuwzględnionym w teście potwierdzenia.


Choroba

Częstość występowania ANA w %

Znaczenie

mieszana choroba tkanki łącznej

ok. 100

diagnostyczne

toczeń indukowany lekami

ok. 100

diagnostyczne

toczeń rumieniowaty układowy

95-100

diagnostyczne

twardzina układowa

40-80

diagnostyczne

zespół suchości

40-96

diagnostyczne

zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe

30-80

diagnostyczne

młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

20-50

prognostyczne

objaw Raynauda

20-60

prognostyczne

reumatoidalne zapalenie stawów

30-50

niediagnostyczne

fibromialgia

15-25

niediagnostyczne

toczeń skórny

5-25

niediagnostyczne

choroby tarczycy

30-50

niediagnostyczne

stwardnienie rozsiane

ok. 25

niediagnostyczne

krewni chorzy na układowe choroby tkanki łącznej

5-25

niediagnostyczne

choroby nowotworowe

różna częstość

niediagnostyczne

choroby infekcyjne

różna częstość

niediagnostyczne

fibromialgia

15-25

niediagnostyczne

W/G MEDYCYNA PRAKTYCZNA /REUMATOLOGIA

POSTĘPY W REUMATOLOGII 2019/2020

 

 

 20.05.2021   CYKL: BADANIA IMMUNOLOGICZNE

 

Kiedy obecność ANA ma znaczenie ?

U osób z obecnością ANA, nieprezentujących objawów choroby reumatycznej, możliwe są rożne scenariusze kliniczne, które wiążą się z ewentualnym przeprowadzeniem badań dodatkowych i dalszym postępowaniem klinicznym:

 1. ANA w małym mianie (od 1:40 do 1:80).

Nie zaleca się powtarzania testu ani badania kontrolnego (na podstawie ponad 11-letnich obserwacji wykazano, że jedynie u około 10% osób rozwija się choroba autoimmunizacyjna, a wyniki oznaczeń ANA u większości nie zmieniają się w ciągu lat, nie wpływając tym samym na postępowanie kliniczne).

 1. ANA w średnim mianie (od 1:160 do 1:320). Zaleca się powtórzenie testu po 6 miesiącach. Jeśli utrzymuje się średnie lub małe miano ANA i nadal nie stwierdza się objawów klinicznych, nie ma konieczności przeprowadzania dalszych badań. Jeśli natomiast miano ANA w kolejnym badaniu zwiększa się przy dalszym braku objawów, badanie kontrolne powinno powtarzać się co 6 miesięcy (ryc. 1).
 1. Pojawienie się typowych objawów i dodatni test na obecność ANA wiążą się z koniecznością przeprowadzenia badań dodatkowych i objęcia chorego stałą opieką specjalistyczną.

 

 

 06.05.2021   CYKL: BADANIA IMMUNOLOGICZNE

 

Czy obecność p/ciał p/jądrowych to zawsze choroba ,czy tylko badanie dodatkowe ?

 

Przeciwciała przeciwjądrowe są czułym, choć nieswoistym markerem UChTŁ(układowa choroba tkanki łącznej).

Należy pamiętać, że czułość i swoistość ANA jest w dużym stopniu zdeterminowana przyjętą wartością odcięcia dla miana autoprzeciwciał oraz wstępną oceną kliniczną, popartą danymi z wywiadu i badaniem fizykalnym, sugerującymi UChTŁ.

Jednym z najczęstszych błędów jest zlecanie tego badania przy braku lub niespecyficznych objawach  klinicznych.

Objawy kliniczne ściśle związane z UChTŁ, które przede wszystkim powinny być uwzględniane przy zlecaniu badania w kierunku obecności ANA, obejmują:

 • zapalenie stawów
 • zapalenie opłucnej/osierdzia
 • fotowrażliwość/rumień
 • nieprawidłowe wskaźniki funkcji nerek
 • niedokrwistość hemolityczną/limfopenię/neutropenię
 • zmiany skórne typowe dla TU, DM i zapaleń naczyń
 • kliniczne i laboratoryjne cechy zapalenia mięśni
 • objaw Raynauda
 • objawy neurologiczne i gorączkę o nieznanej etiologi

 

 

 ******

 

 

 

Programy lekowe od 1 maja - stanowisko PTR   177470643 5388503444553102 3161070145180776563 n


Dobra informacja dla Pacjentów:


Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zaprezentowało stanowisko dotyczące, wchodzących w życie od 1 maja, zmian opisów programów lekowych dla pacjentów z chorobami reumatycznymi. Wprowadzane zmiany zostały określone „kolejnym milowym krokiem w poszerzaniu dostępu do terapii dla pacjentów z chorobami zapalnymi stawów w Polsce (…).” Stanowisko w imieniu władz Towarzystwa podpisał prezes prof. Marek Brzosko oraz przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR dr n. med. Marcin Stajszczyk, który na co dzień kieruje Oddziałem Reumatologicznym I B w Centrum Reumatologii w Ustroniu.
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. zmian opisów programów lekowych dla pacjentów z chorobami reumatycznymi od 01.05.2021 r.
21 kwietnia 2021 r.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r., kryteria programów lekowych dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów oraz spondyloatropatią bez zmian radiograficznych zostały zmienione zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami.
Zmiana opisów programów dotyczy dwóch programów lekowych:
LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) i MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) – program lekowy B.33,
LECZENIE PACJENTÓW Z AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK – program lekowy B.82.
W przypadku obu programów lekowych dokonano zmiany nazwy, podkreślając znaczenie aktywnej postaci RZS, MIZS i SpA, jako wskazania do leczenia, co stanowi potwierdzenie faktu zmiany postrzegania chorób zapalnych stawów przez regulatora. Zmiany w opisie obu programów lekowych są w przeważającej części zgodne z propozycjami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, które zostały pozytywnie ocenione przez Radę Przejrzystości AOTMiT.
Obejmują one:
• zniesienie administracyjnego ograniczenia czasu leczenia dla pacjentów z RZS, MIZS i SpA,
• umożliwienie optymalizacji dawkowania leków (zmniejszanie dawek lub wydłużanie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami) u wszystkich pacjentów z RZS, MIZS i SpA, u których uzyskano cel terapii,
• ujednolicenie opisu dot. terminów oceny skuteczności leczenia i badań monitorujących oraz zwiększenie marginesu dla wszystkich wizyt do 1 miesiąca u pacjentów z RZS, MIZS i SpA,
• możliwość kwalifikacji do programu pacjentów z RZS po nieskuteczności monoterapii metotreksatem, jeśli występują czynniki ryzyka złej prognozy zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami EULAR,
• możliwość kwalifikacji do programu pacjentów z obwodową postacią SpA z umiarkowaną aktywnością choroby (zajęte co najmniej 3 stawy lub przyczepy ścięgniste),
• skrócenie czasu do oceny skuteczności terapii klasycznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby u pacjentów z RZS i postacią obwodową SpA do 3 miesięcy dla każdego leku,
• u pacjentów z RZS, u których leczenie zostało wstrzymane, możliwy powrót do terapii zawsze w przypadku braku utrzymywania się co najmniej niskiej aktywności choroby.
Tym samym od 1 maja 2021 r. we wszystkich programach lekowych dla pacjentów z zapalnymi chorobami stawów obowiązują ponownie spójne, jednolite kryteria leczenia, w tym brak administracyjnego ograniczenia czasu leczenia dla pacjentów z RZS, MIZS, ŁZS, ZZSK i SpA.
Powyższe zmiany obejmują wszystkich pacjentów leczonych w programach lekowych bez względu na rodzaj stosowanej terapii.
Wszystkie korzystne zmiany w opisach programów lekowych dla pacjentów z RZS, MIZS, ŁZS, ZZSK i SpA, jakie weszły w życie w 2021 r., w tym brak ograniczenia czasu leczenia, obejmują zarówno nowych pacjentów, jak i pacjentów leczonych w programach przed wejściem w życie opisywanych zmian.
Powyższe zmiany to kolejny milowy krok w poszerzaniu dostępu do terapii dla pacjentów z chorobami zapalnymi stawów w Polsce, stanowiący wspólny sukces Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, AOTMiT i Ministra Zdrowia. Leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami może pozwolić na uzyskanie i utrzymanie remisji oraz zachowanie pełnej sprawności u co raz większej liczby pacjentów.
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii wyrażają głęboką nadzieję, że zgodnie z propozycją PTR i pozytywną opinią AOTMiT, w najbliższym czasie Minister Zdrowia będzie mógł podjąć kolejną pozytywną decyzję dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów umożliwiającą kwalifikację do leczenia chorych z umiarkowaną aktywnością choroby na podstawie decyzji lekarza prowadzącego, co jest zgodne z rekomendacjami. Aktualnie zgodnie z zapisami programu w szczególnych przypadkach, pacjent może być zakwalifikowany do leczenia w przypadku nie spełnienia części kryteriów opisanych w programie za zgodą Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, jeśli leczenie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami oraz wiedzą medyczną.
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii wspierają także aktywnie wprowadzenie analogicznych zmian w innych programach lekowych w chorobach autoimmunologicznych u pacjentów z łuszczycą, chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

dr Marcin Stajszczyk
Przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko
Prezes
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

 

 ******

 

Szanowni Państwo ,

Przedstawiamy aktualne zalecenia Komitetu ds. Planowania Rodziny przy Sekcji Rekomendacji i Inicjatyw Klinicznych PTR.

  Z pełną ich treścią można zapoznać się tutaj, klikając w  ZALECENIA  o3zk9kqTURBXy9kYzIzMzAxNjM0OWQyMzQ2NTViMTAzOGFhNWI1N2FmMi5qcGVnkpUDABrNBOfNAsKTBc0DAs0BkIGhMAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******

COVID-19 a choroby reumatyczne

159763841 5173883642681751 5740263838713174107 n


Wiele osób spośród zmagających się z chorobami reumatycznymi przyjmuje leki immunosupresyjne, czyli te, które mogą zwiększać podatność organizmu na zakażenia. Wraz z początkiem pandemii COVID-19 pojawiła się obawa, czy pacjenci z reumatycznymi dolegliwościami mogą kontynuować bądź rozpoczynać leczenie immunosupresyjne - wszak mogą być przez to dodatkowo narażeni na wystąpienie zakażenia. Kwestią tą zajęli się między innymi naukowcy jednego z uniwersytetów w Teksasie (USA). Dokonano tam analitycznego przeglądu baz medycznych i artykułów opisujących częstość występowania COVID-19 u tych pacjentów z chorobami reumatycznymi, którzy są leczeni między innymi nowoczesnymi terapiami celowanymi i biologicznymi.
Analiza objęła 6095 osób. Jej założeniem było ustalenie, czy chorzy ci rzeczywiście są bardziej narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a jeśli już do niego dojdzie, to czy dalszy przebieg choroby może być cięższy, a kontynuacja stosowanej terapii - bezpieczna?
Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy określono mianem „napawających optymizmem”, bowiem okazało się, że wśród pacjentów z chorobami reumatycznymi częstość występowania COVID-19 była mała, a u większości spośród zakażonych odnotowano łagodny przebieg choroby. Z ponad 6-tysięcznej grupy osób na COVID-19 zachorowało 123 pacjentów (2 procent), z których zdecydowana większość (91 procent) nie była hospitalizowana. Konieczność przyjęcia na oddział intensywnej terapii wystąpiła w przypadku 13 pacjentów (odnotowano zgon 4 osób).

 

******

 

Szanowni Państwo ,

przedstawimy cykl dotyczący badania płynu stawowego –zachęcamy do odwiedzenia strony medycyny praktycznej –materiały dla pacjenta .

 

badanie plynu stawowego

Badanie płynu stawowego lek. Kornel Gajewski dnia 14.11.2019 –Medycyna praktyczna materiały dla pacjenta

Na czym polega badanie płynu stawowego?

Badanie płynu stawowego polega na pobraniu niewielkiej ilości płynu poprzez nakłucie igłą określonego stawu. Płyn stawowy jest mieszaniną składników osocza przechodzących z krwi do jamy stawowej i substancji produkowanych wewnątrz stawu. Dzięki temu badanie jego składu może dostarczyć przydatnych informacji w diagnostyce różnych chorób dotyczących stawów. Płyn stawowy do badania można pobrać z różnych stawów.

Jakie są wskazania do badania płynu stawowego?

Badanie płynu stawowego przeprowadza się, poszukując przyczyn dolegliwości stawowych:
bólu, obrzęku i zaczerwienienia, w przypadku niedawnego urazu, a także w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób, takich jak:

Jak przebiega badanie płynu stawowego?

Badanie płynu stawowego to procedura inwazyjna, trwająca zwykle kilka minut. W zależności od nakłuwanego stawu pacjent przyjmuje odpowiednią pozycję – leżącą lub siedzącą, z wyprostowanym (np. staw kolanowy) lub zgiętym (np. staw łokciowy) badanym stawem. Okolicę wkłucia lekarz wybiera, biorąc pod uwagę najmniejsze ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych, nerwów i chrząstki. Odkaża się ją za pomocą środków dezynfekcyjnych, zabezpiecza jałowymi gazikami. Następnie za pomocą cienkiej igły lekarz może znieczulić miejscowo badane miejsce. Po zadziałaniu środka znieczulającego wprowadza w wybrane miejsce nieco większą igłę i pobiera płyn stawowy do strzykawki. Minimalna objętość wystarczająca do przeprowadzenia analizy to 3–4 ml, jednak czasem pobiera się znacznie więcej – usunięcie nadmiaru płynu ze stawu może dla pacjenta stanowić ulgę samo w sobie. W zależności od choroby, jaką się podejrzewa, płyn rozdziela się do 2–3 probówek i przekazuje do laboratorium. Badanie płynu stawowego należy przeprowadzić do 4 godzin od jego pobrania.

Na badanie płynu stawowego składa się:

 • ocena koloru, klarowności i lepkości płynu, jego odczynu pH,
 • zawartość glukozy, białka, kwasu moczowego i dehydrogenazy mleczanowej (LDH),
 • ocena mikroskopowa ilości krwinek białych i czerwonych, obecności kryształów,
 • ocena obecności bakterii, w razie potrzeby z wykonaniem posiewu (badania mikrobiologicznego).

W zależności od wyników lekarz podejmuje decyzję co do rozpoznania choroby, dalszego postępowania diagnostycznego lub rozpoczęcia terapii.

Jak przygotować się do badania płynu stawowego?

Badanie płynu stawowego nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy jednak poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, szczególnie tych wpływających na układ krzepnięcia (np. kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, acenokumarol) oraz nadwrażliwości na leki znieczulające.

Jakie są przeciwwskazania do badania płynu stawowego?

Przeciwwskazania do nakłucia stawu i badania płynu stawowego to:

 • zakażenie skóry w okolicy stawu (ryzyko przeniesienia drobnoustrojów do wnętrza stawu),
 • zaburzenia krzepnięcia krwi lub stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi (antykoagulantów): wskaźnik INR >1,5 lub APTT dwukrotnie przekraczający normę,
 • liczba płytek krwi <50000/mm3,
 • uczulenie na środki znieczulenia miejscowego lub substancje odkażające.

Jakie powikłania mogą wystąpić po wykonaniu badania płynu stawowego? Jak postępować po badaniu?

Badanie płynu stawowego niesie ze sobą niewielkie ryzyko powikłań. Do najczęściej występujących należy ryzyko zakażenia stawu, ujawniające się w ciągu kilku dni, jako znaczny obrzęk, ból, ocieplenie i zaczerwienienie okolicy badanego stawu. Może również dojść do krwawienia dostawowego lub uszkodzenia chrząstki stawowej. Jeśli bezpośrednio po badaniu odczuwany jest ból lub pojawia się delikatny obrzęk, na badaną okolicę można zastosować chłodny okład.

Po badaniu nie jest konieczne specjalne postępowanie i pacjent może powrócić do zwykłej aktywności. W przypadku podejrzenia urazu czy konkretnych chorób stawów należy przestrzegać zaleceń lekarza, które mogą dotyczyć np. oszczędzania badanego stawu.

 

******

Przedstawiamy kolejną propozycję pochodzącą z rekomendowanej przez Nas książki - Zródło "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk 

Pyszne delikatne kotleciki drobiowe

2018 01 14 14.18.13

Składniki na około 10 kotlecików

 • 4 pojedyńcze piersi z kurczaka
 • 1 mała cukinia
 • 1 jajko
 • 2 łyżki bułki tartej ( u nas bezglutenowa)
 • Dodatkowo polecam dodać koperek 
 • 2 ząbki czosnku
 • 1 mała cebula
 • Sól i pieprz

Pierś z kurczaka pokroiłam w bardzo drobną kosteczkę, możesz ją również po prostu zmielić. Warzywa zetrzyj na tarce. Zacznij od cukini, odciśnij nadmiar wody. Zetrzyj pozostałe warzywa. Dodaj do piersi.  Dopraw. Dodaj jajko i bułkę tartą. 

Wszystkie składniki dobrze wymieszaj i uformuj nieduże kotelciki. Spłaszcz je dłonią. Ułóż na formie wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 200 stopniach około 20 minut. 

Smacznego :)

 

 

 ******

 

Szczepienia dorosłych pomagają zachować zdrowie.

 

.1460x616

 

Szanowni Państwo,

pod tym tytułem w zakładce medycyny praktycznej  (kliknij tutaj) zawarte są  informacje na temat szczepień dorosłych prosimy o zapoznanie się z treścią tych zaleceń.

 

******

  Czas na małą słodką przekąskę ,która może być zarówno zdrowa i pyszna .

 Przepis pochodzi z ksiązki pt."S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk 

ciasteczka owsiane

ciasteczka owsiane

Składniki

 • szklanka otrębów
 • szklanka płatków migdałowych
 • 0,5 szklanki wiórków kokosowych
 • 2 łyżki brązowego cukru/ miodu/syropu z agawy
 • 3 łyżki kakao/karobu
 • dojrzały banan( rozgnieciony widelcem)
 • pół dużego( lub całe małe) jabłka startego na dużych oczkach
 • pół mango rozgniecione widelcem ( ja to zrobiłam rękami :P )Mango można zastąpić awokado

Suche składniki ( otręby, bakalie, ewentualnie cukier)umieszczamy w maszynie blendującej ( u mnie termomix) i mielimy na pył. Później dodajemy mokre składniki i rączkami wyrabiamy wszystko aż do bardzo dokładnego połączenia składników. Formujemy małe kuleczki i delikanie ugniatamy. Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. Pieczemy na brytfanie wyłożonej papierem przez ok 20-30 min. Moje ciasteczka zrobiłam dość grube więc piekłam 30 min, jeśli Ty wolisz cienkie piecz krócej :)

Smacznego!

 

 

******

 

 Okres pandemii – zaleca się wykonanie szczepień ochronnych

 

szczepienia big

 

O wskazaniach i rekomendacjach dotyczących zasadności i bezpieczeństwa szczepień ochronnych pacjentów chorujących na zapalne choroby reumatyczne pisaliśmy już na naszej stronie.

Dzisiaj zgodnie z rekomendacjami  przypominamy o konieczności szczepień zarówno pacjentów chorujących na zapalne choroby reumatyczne jak i krewnych kontaktujących się z pacjentem.

Aktualnie w okresie jesiennym zalecane są szczepienia przeciw grypie i przeciw pneumokokom.

Prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym cellem indywidualnego omówienia strategii leczenia w okresie szczepień.

Wskazane jest, jeśli to możliwe , podawanie inaktywowanych szczepionek w okresie remisji choroby, chociaż zaostrzenie nie jest przeciwskazaniem.

W badaniach szczepienie przeciw grypie pacjentów leczonych metotreksatem wywołało dobrą odpowiedź ochronną.

 

 

 ******

 

Podróżowanie z lekami biologicznymi

 

podroz

 

Należy pamiętać o temperaturze przechowywania leków.

W przypadku podróży samolotem należy wcześniej zapytać przedstawiciela linii lotniczych czy można zabrać lek w bagażu podręcznym na pokład samolotu.Czy istnieje możliwość przechowywania leku w lodówce podczas lotu.

Zaleca się zabranie od lekarza prowadzącego informacji o przyjmowanym leku aby moć okazać służbom celnym.

Warto zachować kopie dokumentu w domu w razie zagubienia oryginału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******

 

Stosowanie methotrexatu drogą podskórną

 

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania oraz przestrzegac zalecen lekarskich dotyczących dawkowania.

Zasada - methotrexat podaje się tylko jeden raz w tygodniu

Obszary do wstrzyknięć podskórnych podane są na poniższym schemacie

 

WSTRZYKNIECIA

******

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy kolejne propozycje pochodzące z rekomendowanej przec Nas książki - Zródło "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk 

 

Zupa selerowa
Zupa selerowa

Składniki :

 • mała główka selera/ pół dużej
 • 2 korzenie pietruszki (mae lub 1 duży)
 • por ( połowa)
 • 1 szklanka ciecierzycy ugotowanej
 • cebulka ( podsmażona na masełku lub oleju)
 • sól i pieprz
 • 1,5 litra wody

Do garnuszka wkładamy pokrojony na kawałki seler i pietruszkę,zalewamy wodą. Gotujemy około 15 minut. Dokładamy cebulkę, por i ciecierzycę. Przyprawiamy . Mi na tą ilość warzyw wystarczyła 1 łyżeczka soli i pół łyżeczki pieprzu. Wszystkie składniki blendujemy na gładki krem. Podajemy z ciecierzycą, sucharkami :) lub bez niczego :)

Smacznego!

 Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

Pęczotto

 pęczotto

Składniki :

 • Cebulka pokrojona w kostkę
 • 4-5 pieczarek
 • szklanka mrożonego groszku
 • szklanka mrożonej marchewki
 • 5-6 szparagów
 • garść jarmużu
 • kurczak ( pierś)
 • szklanka pęczaku

Cebulkę podsmażamy na oleju, aż do zeszklenia.Piersi z kurczaka myjemy, odsączamy i kroimy w kosteczkę. Podsmażamy na cebulce. Dodajemy pokrojone pieczarki,groszek, marchew, szparagi pokrojone w kosteczkę, jarmuż. Podsmażamy ok 10 min.Zalewamy wodą( tak żeby było ok 1 -2 cm ponad warzywa- jeśli woda się wchłonie a pęczak jeszcze nie zmięknie odpowiednio- dodaj szklankę wody) , dodajemy pęczak i gotujemy około 30 minut. Pęczak wchłonie wodę.

Podajemy na ciepło:)

Smacznego

Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

 

   Pulpety z indyka i marchewki

 

pulpet

 

Składniki na około 10-12 pulpetów  :

 • 300g piersi z indyka ( zmielonej)
 • 1 marchew ( starta na tarce o grubych oczkach)
 • 1 łyżka bułki tartej bezglutenowej
 • do wyboru 1 jajko lub 1 łyżka mielonego na świeżo siemienia lnianego ( moczonego w łyżce wody)
 • 1 mała cebula starta na tarce
 • 2 ząbki czosnku starte na tarce
 • 1, 5 l bulionu ( marchew, pietruszka, seler, liść laurowy, ziele angielskie, por)

Na warzywach przygotuj bulion. Mięso wymieszaj razem z marchewką, bułką tarta, jajkiem/ dla osób z alergią na jajko dodajemy siemienie lniane, które "chwyci"nam pulpeta ( dodatkowo dla osób, które nie tolerują białek jajka polecam dodać 1 łyżkę mąki owsianej), dodaj startą cebulę i czosnek. Dopraw do smaku pieprzem i solą. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i uformuj z nich nieduże pulpeciki. Zagotuj bulion. Pulpety pojedyńczo układaj na łyżce i włóż  do bulionu, kiedy Ci się zetną na łyżce puść je luźno na zupę i ponownie kolejnego ułóż na łyżce. 

Gotuj około 30 minut. 

Następnie zagęść powstały z bulionu i pulpetów sos mąką.

Podawaj z ulubionymi dodatkami :)

 Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

 

 

Domowa Granola 


Domowa Granola

Składniki:

 • 3 szklanki płatków owsianych bezglutenowyc
 • duża garść orzechów nerkowca
 • 3/4 szklanki płatków kokosowych
 • 3/4 szklanki pestek słonecznika
 • 3/4 szklanki pestek dyni
 • 3/4 szklanki płatków migdałowych
 • 1/3 szklanki siemienia lnianego
 • Po 3łyżki miodu, syropu klonowego /z agawy i oleju rzepakowego

Dodatkowo

 • garść żurawiny
 • garść jagód goj
 • suszone truskawki( dałam całą paczuszkę marki Frupp)
 • suszony ananas( podobnie jak truskawki- Frupp ananas cała paczuszka)

   

Do miski wrzucamy płatki owsiane, kokos, słonecznik, dynię , migdały i siemię. Miód, syrop i olej podgrzewamy w garnuszku- ale nie do wrzenia- żeby się tylko ładnie połączyły składniki. Wlewamy wszystko do naszej misy i mieszamy , ugniatamy- najlepiej rękoma :)

Piekarnik nagrzewamy do temp 180 stopni. Formę wykładamy papierem. Wysypujemy naszą granolę i w takiej temperaturze pieczemy 5 min, pózniej zmniejszamy do temp. 100 stopni i pieczemy ok 20 minut. Po wyciągnięciu, czekamy aż ostygnie. Dosypujemy suszone owoce, mieszamy :)

Przechowujemy do 2 tygodni w zamkniętym pojemniku :)

Smacznego

688 kcal

17.3g białka

39g tłuszcze

75.5g węglowodany

 Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk 

 

 

Pełnoziarniste i chrupiące gofry

 

Pełnoziarniste i chrupiące gofry.

Składniki:

 • 2 jajka (żółtka oddzielamy od białek)
 • 1 szklanki pełnoziarnistej mąki orkiszowej
 • 1 szklanka zwykłej mąki pszennej
 • 1 szklanka mleka
 • 2 łyżki oleju
 • 3/4 szklanki wody gazowanej
 • 1 łyżeczka sody
 • 1 łyżka cukru

Dodatki: owoce, bita śmietana, dżem, jogurt owocowy, ....


Białka ubijamy na sztywną pianę. W osobnym naczyniu miksujemy ze sobą resztę składników. Do masy dodajemy ubite białka i delikatnie mieszamy całość. Nie miksujemy już, gofry będą bardziej chrupiące. Odpowiednią porcję wylewamy na nagrzaną wcześniej gofrownicę i pieczemy. Studzimy na kratce, aby nie zmiękły.

Podajemy z ulubionymi dodatkami.

 Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk 

 

******

Kontynuujemy, rozpoczętą przed tygodniem, prezentację zasad komponowania diety przeciwzapalnej w jedną całość. Wprowadź te zasady w życie, a zobaczysz jak twój organizm się zmienia!

 

błonnik

 •  Oliwa z oliwek (z pierwszego tłoczenia) – poza jednonienasyconymi kwasami tłuszczowymi zawiera związek o nazwie oleocanthal, który, jak wykazują badania, wspomaga leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów oraz zmniejsza ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Pamiętaj też, że najwięcej cennych składników znajduje się w oliwie z oliwek pierwszego tłoczenia, z napisem na etykiecie: „extra virgin olive oil”.
 • Unikaj kwasu arachidonowego -  kwas arachidonowy znajduje się w żywności pochodzenia zwierzęcego i jest używany przez komórki do budowy mediatorów stanu zapalnego. Pamiętaj, iż wysokie spożycie tłustego mięsa, kiełbas, podrobów, jaj i tłustych produktów mlecznych sprzyjać będzie powstawaniu stanów zapalnych, a tego właśnie chcemy uniknąć. Ograniczenie liczby posiłków zawierających mięso – do dwóch tygodniowo – oraz wykorzystanie niskotłuszczowych produktów mlecznych spowoduje zmniejszenie ilości kwasu arachidonowego.
 • Unikaj oleju kukurydzianego i słonecznikowego – te oleje nasilają stany zapalne.
 • Przeciwzapalne kwasy – zwracaj uwagę na odpowiednią ilość dostarczanych z pożywieniem wielonienasyconych kwasów omega-3, które łagodzą przebieg choroby. Ich źródłem w diecie powinny być tłuste ryby morskie, takie jak łosoś, sardynka, makrela czy śledź. Produkty roślinne, które są bogatym źródłem kwasów omega-3 to: olej lniany i rzepakowy, nasiona chia, siemię lniane, orzechy włoskie.Dowody naukowe wskazują na korzystny wpływ kwasów omega-3 w RZS, przejawiający się w zmniejszeniu: liczby obrzękniętych i bolesnych stawów, sztywności porannej oraz potrzeby zastosowania środków przeciwbólowych. Kwasy omega-3 przeciwdziałają także depresji, uczestnicząc w budowie dopaminy i serotoniny. Poprawiają również ukrwienie mózgu i stymulują jego pracę.
 • Częściej spożywaj olej z wiesiołka! Ma on silne działanie przeciwzapalne dzięki zawartości kwasu gamma-linolenowego (GLA).
 • Stosowanie ziół i przypraw – posiadają one właściwości przeciwzapalne, rozgrzewające, poprawiają ukrwienie tkanek oraz łagodzą dolegliwości bólowe. Są bogatymi źródłami antyoksydantów. Częściej wybieraj czosnek, czosnek niedźwiedzi, bazylię, tymianek, oregano, miętę, szałwię, estragon, rozmaryn, kurkumę, imbir, kolendrę, goździki, cynamon.
 • Więcej czarnuszki – u osób cierpiących na RZS warto rozważyć stosowanie czarnuszki w formie oleju oraz nasion. Badania wykazały, że olej z czarnuszki zmniejsza liczbę obrzękniętych stawów oraz redukuje stany zapalne. Korzystnie wpływa też na profil lipidowy krwi. Warto także włączyć czarnuszkę do diety osób z hiperurykemią i dną moczanową w celu wspomagania procesu leczenia i ograniczenia toksyczności stosowanych leków.
 • Regularność posiłków i zdrowe techniki kulinarne – wskazane jest regularne spożywanie 4 – 5 niewielkich objętościowo posiłków. Zalecane techniki kulinarne to: gotowanie w wodzie oraz na parze pieczenie w rękawie lub folii, duszenie.
 • Gluten – przy podejrzeniu celiakii lub nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten należy wprowadzić dietę bezglutenową, ale poprzedź to odpowiednimi badaniami. Następnie wspólnie z dietetykiem ustalcie odpowiednią i zbilansowaną dietę. W ten sposób unikniesz wielu niedoborów związanych z dietą bezglutenową.
 • Nie pal – nikotyna działa destrukcyjnie na tkankę kostną, zaburzając procesy wchłaniania wapna.
 • Potrzeba ciągłego ruchu – aktywność fizyczna zapobiega postępowi deformacji stawów oraz złamaniom, zwiększa siłę mięśniową, poprawia wydolność fizyczną oraz stan ducha.
 • Kontroluj stan jamy ustnej – odwiedzaj gabinet stomatologiczny przynajmniej dwa razy w roku. Stan dziąseł może przekładać się na mechanizm rozwoju RZS. W chorych na RZS odnotowuje się większy wzrost bakterii chorobotwórczych i częstsze przypadki chorób przyzębia. Bakterie te mogą stanowić czynnik wyzwalający odpowiedź immunologiczną i zapoczątkować proces charakterystyczny dla Reumatoidalnego Zapalenia Stawów. Największe znaczenie ma profilaktyka. Polega ona na dokładnym szczotkowaniu zębów, stosowaniu nici dentystycznych i regularnym usuwaniu kamienia oraz osadu nazębnego. W zapobieganiu paradontozie istotne jest także zachowanie odpowiedniej diety, zawierającej dużo wapnia, białka i witaminy D.
 • Suplementacja – dowody naukowe wskazują na korzystny wpływ kwasów omega-3 oraz witaminy D w RZS. Pełnią one ważną rolę w regulacji działania układu immunologicznego i mogą mieć wpływ prewencyjny na rozwój chorób autoimmunologicznych. Poprawiają również stan kliniczny chorych na RZS. Istotna jest też dietoprofilaktyka choroby niedokrwiennej serca oraz uzupełnienie diety w witaminy B6, B12 i kwas foliowy.Pamiętaj jednak, że każda suplementacja powinna być zawsze dobierana w porozumieniu z Twoim lekarzem prowadzącym leczenie.

 Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

 

Zasady komponowania diety przeciwzapalnej- część pierwsza

 

dieta

 


 

       Przedstawiamy zatem zasady komponowania diety przeciwzapalnej w jedna całość, wprowadź je w życie, a zobaczysz jak twój organizm się zmienia.

 • Jedz więcej warzyw i owoców - są one bogatym źródłem potasu, magnezu, błonnika oraz wielu witamin. I tak na przykład, witamina C pomaga w produkcji kolagenu, potas i inne minerały mogą pomóc w zmniejszaniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów. Produkty roślinne zapobiegają rozwojowi chorób autoimmunologicznych, krążenia oraz niektórych nowotworów.
 • Białko - źródłem białka powinny być chude produkty zwierzęce, ryby, białko roślinne nasion strączkowych, pełnoziarniste produkty zbożowe, orzechy i nasiona. Aby nie zaostrzać objawów reumatyzmu, wystrzegaj się tłustego nabiału m.in. mleka, śmietany, serów żółtych, pleśniowych i topionych.
 • Ziarna - masz ogromny wybór: ryż dziki, brązowy, kasza gryczana, jęczmienna, orkiszowa, komosa ryżowa, amarantus, płatki zbożowe - to produkty polecane i zdrowe. Ich zadaniem jest dostarczanie energii i niedopuszczanie do gwałtownych skoków stężenia glukozy we krwi.
 • Napoje - wyeliminuj soki owocowe i napoje bogate w słodziki. Pij wodę, najlepiej niegazowaną, niskosodową (1,5-2 litry dziennie) oraz herbaty ziołowe. Woda "naoliwia" i stanowi zabezpieczenie dla stawów.
 • Ogranicz spożycie soli - zaleca się nie więcej niż małą łyżeczkę soli dziennie (ok.5-6 g). Nadmiar sodu zwiększa wydalanie wapnia z moczem. Sól warto zastąpić przyprawami.
 • Postaw na kwercetynę - pacjenci cierpiący na choroby reumatyczne powinni częściej jeść produkty bogate w kwercetynę, takie jak: cebula, czosnek, jabłka, warzywa kapustne, czerwone winogrona. Kwercetyna hamuje zapalne reakcje w organizmie i pomaga w eliminacji wolnych rodników.
 • Cynk - kluczowym dla właściwego funkcjonowania organizmu jest także optymalny poziom cynku, który wspiera aktywność przeciwzapalną. Cynk pochodzi przede wszystkim z zarodków pszennych, nasion lnu, pestek dyni oraz produktów zbożowych pełnoziarnistych.
 • Kwas foliowy - witamina ta występuje głównie w zielonych warzywach liściastych (natka pietruszki, sałata, jarmuż, koperek, kapusta, brokuły) spożywanych na surowo, gdyż obróbka termiczna powoduje aż 75% straty.
 • Ogranicz spożycie mięsa - dzięki wyeliminowaniu lub ograniczeniu spożycia mięsa zmniejszysz ilość prozapalnych kwasów tłuszczowych nasyconych i cholesterolu. Zawsze sięgaj po mniejsze porcje i łącz je z dużą ilością warzyw.
 • "Nie" dla przekąsek - zamień przekąski bogate w cukier, sól i tłuszcz (np. paluszki, ciasteczka, chipsy) na świeże owoce, niesiarkowane suszone owoce, orzechy, gorzką czekoladę.

 

Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

        ******

 

          Zasady komponowania diety przeciwzapalnej- wprowadzenie

djet

 

          

           Rola diety w rozwoju RZS i innych chorób tkanki łącznej nie jest dobrze poznana. Korzystny wpływ diety wegańskiej czy wegetariańskiej można wyjaśnić działaniem składników przeciwutleniających, które znajdują się w warzywach i owocach. W przypadku diety śródziemnomorskiej przeciwzapalne działanie przypisuje się kwasom omega-3, które znajdziemy przykładowo w rybach, czy oleju lnianym/rzepakowym, a także antyoksydantom zawartym w oliwie z oliwek oraz owocach i warzywach. Najważniejsze jednak wydaje się być po prostu to, że osoby, które zmieniają swoje nawyki żywieniowe, zaczynają zwracać uwagę na to, co jedzą. Ograniczają spożycie alkoholu, węglowodanów prostych, czasem rezygnują z cukru, czy czerwonego mięsa, co w efekcie przynosi korzyści zdrowotne, a nade wszystko powoduje zmniejszenie masy ciała. Otyłość jest wymieniana jako jeden z czynników ryzyka wystąpienia RZS i innych chorób układowych, więc modyfikacje żywieniowe mają znaczący wpływ na rozwój choroby. W przypadku stosowania diet wegetariańskich, wegańskich czy bezglutenowych warto zwrócić uwagę, że korzystne w diecie będą produkty jak najmniej przetworzone. Na sklepowych półkach pojawia się coraz więcej produktów bezglutenowych, dla wegan, itp. jednak czy słodkie ciastka, tyle, że przeznaczone dla wegan i bez glutenu, będą dobrą opcją w przypadku diety? Zdecydowanie nie.

           Należy pamiętać, że każda dieta może przynieść zarówno korzyści jak i skutki uboczne. Dlatego najważniejszy jest rozsądek oraz dystans do informacji, które można znaleźć w internecie.

          Stan zapalny towarzyszy rozwojowi wielu chorób. Stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i glikokortykosteroidów (GKS) może wiązać się z wystąpieniem licznych działań niepożądanych, powodując czasem niebezpieczne skutki zdrowotne. Stąd duże zainteresowanie badaczy skupia się obecnie na produktach, które wykazują właściwości przeciwzapalne. Dieta przeciwzapalna w ostatnich latach zyskuje na popularności. Jest to sposób żywienia podobny jak w diecie śródziemnomorskiej, diecie DASH, ograniczający mięso oraz charakteryzujący się różnorodnością składników odżywczych i niską zawartością tłuszczu. Zadaniem tej diety jest zmniejszenie procesów zapalnych w organizmie w sposób niefarmakologiczny.


 

Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

 

******

 

 Zaburzenia psychiczne, depresja oraz rola psychiki w leczeniu chorób reumatycznych.

Jak dbać o zdrowie psychiczne w obliczu choroby?

 

 

Bez tytułu

           Przypuszcza sie, że stan psychiczny może miec wpływ na aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów i zaostrzać objawy chorobowe. Częstość zaburzeń psychicznych w chorobach reumatycznych jest istotnie większa niż w populacji ogólnej. W chorobach zapalnych ( a właśnie taką jest RZS),  w których dochodzi do wzmożonej syntezy cytokin prozapalnych, znacznie częściej obserwuje się objawy depresyjne i lękowe. Ponadto zaburzenia hormonalne powodowane m.in. działaniem leków, w tym glikokortykosteroidów, mogą także przyczyniać się do rozwoju depresji u osób z RZS. W chorobach z autoagresji zaburzona może być także synteza serotoniny. Niedobór serotoniny powoduje zaś wystąpienie objawów depresji, apatię, dekoncentrację, zaburzenia snu.

            Wpływ codziennych czynników stresowych i nieumiejętność radzenia sobie z nimi prowadzić może do zwiększonego odczuwania bólu oraz zaburzonej odpowiedzi układu immunologicznego.Pojawiają się problemy z odpornością, koncentracją, zasypianiem. Chorzy skarżą się na zmęczenie, wzmożoną senność w ciągu dnia, brak apetytu oraz ciągły niepokój. To wszystko może dodatkowo utrudniać cały proces leczenia. Depresja bądź nerwica, jeśli nie jest rozpoznana i leczona, może stać się przyczyną ujawniania się kolejnych dysfunkcji organizmu i tym samym może znacznie ograniczać efekty leczenia choroby. Konieczne zatem jest postępowanie psychoterapeutyczne, które wpłynie na lepszą jakość zdrowia psychicznego.

 

         

 

Porady dla osoby zmagającej się z chorobą i depresją:

 • Leczenie farmakologiczne to jedno, ale szczególną rolę coraz częściej przypisuje się psychoterapii. Psychoterapia to nie tylko rozmowa. Osoba w trakcie współpracy z psychoterapeutą zyskuje nowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Ważna jest akceptacja choroby i jej zrozumienie. Akceptacja choroby daje poczucie stabilności emocjonalnej i chroni przed depresją. Dzięki akceptacji nie odczuwasz już gniewu, ani przygnębienia, a raczej spokój wewnętrzny, gotowość i przyzwolenie na dokonanie zmian w swoim życiu.
 • Staraj sie utrzymywać kontakty towarzyskie. Wypowiadaj osobom którym ufasz swoje lęki, dzieki czemu łatwiej sie ich pozbędziesz. Wiedz, że płacz ma również działanie oczyszczające.
 • Nie rezygnuj z codziennych aktywności. Choroba nie musi oznaczać rezygnacji z Twoich dotychczasowych marzeń. Staraj się być aktywnym zawodowo na tyle, na ile pozwala Ci na to zdrowie i samopoczucie.
 • Nie bój sie  prosić o pomoc innych. Pomyśl o pomocy psychologicznej dla siebie, ale także o grupach wsparcia w tej chorobie.
 • Nasze dobre samopoczucie zależy od aktywności fizycznej. Wystarczy krótki spacer na świeżym powietrzu, który wpłynie na lepszą kondycję i odporność na infekcje. Regularnie wykonywane ćwiczenia fizyczne wzmacniają pracę neuroprzekaźników w mózgu, podnoszą poziom endorfin, czyli tzw.hormonów szczęscia, łagodzą napięcie mięśni i redukuja stres.
 • Wzbogacenie diety kwasami omega-3 powoduje zwiększenie elastyczności osłonek neuronów, co owocuje szybszym przewodzeniem impulsów między komórkami. Badania udowodniły, że osoby odżywiające się według diety śródziemnomorskiej rzadziej chorują na depresję. Jest to związane z niewielką ilością mięsa oraz dużą ilością ryb i warzyw w ich codziennym jadłopspisie.
 • Wiadomo, że utrzymujący sie niepokój powoduje zwiększenie napięcia i sztywność mięśni, co z kolei prowadzi do nasilenia się dolegliwości. Ćwiczenia relaksujące (joga, taniec,pływanie) mogą skutecznie rozładować napięcie mięśni. Mieśnie poddawane regularnym ćwiczeniom w mniejszym stopniu kumulują napięcia prowadzące do przykurczów niż mięśnie bardzo rzadko używane. Ćwiczenia również zmniejszają markery stanu zapalnego, a przy tym łagodzą objawy RZS.
 • Niedobór snu bardzo szkodzi układowi nerwowemu. Zadbaj więc o to, aby spać 7-8 godzin na dobę. Nie używaj urządzeń elektronicznych przed snem.
 • Osoby z niedoborami magnezu i witaminy B6 bardziej i częściej odczuwają stres,niepokój,depresję. Zapytaj swojego lekarza oraz dietetyka o to jak za pomocą diety oraz suplementów uzupełniać poziom magnezu i B6
 • Jeśli odczuwasz gniew, bunt i wściekłość, zadajesz sobie pytanie dlaczego ja, pozwól sobie na takie odczucia. Mogą być one dla Ciebie siłą mobilizującą do walki z chorobą i początkiem nowych wyzwań. Kto wie, może dzięki chorobie zyskasz nowych przyjaciół, zmienisz dietę, staniesz sie bardziej aktywny fizycznie, zmienisz swoje nastawienie do życia i ludzi.

BYĆ MOŻE CHOROBA TO TWOJA SZANSA NA PRAWDZIWE UZDROWIENIE!

 • nie należy za bardzo ulegać chorobie. Szukaj rzeczy, momentów, które będą sprawiały Ci prawdziwą radość (podróżowanie, niekoniecznie gdzieś daleko, wspólne gotowanie, nowe hobby itp.)

 Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

 ******

 

Diagnostyka zapalnych chorób reumatycznych

 

Wczesne rozpoznanie zapalnych chorób rematycznych - zwłaszcza w przypadku RZS -jest bardzo istotne, patrząc na to ,jak szybko choroba może postępować i jakie są konsekwencje zdrowotne dla osoby dotknietej tą przypadłością. Wczesne rozpoczęcie leczenia może wpłynąć pozytywnie  na przebieg choroby i doprowadzić ją do stanu remisji, zapobiegając w ten sposób powstaniu  nieodwracalnej niepełnosprawności. Samo rozpoznanie choroby, bez typowo obrazowo zmienionych stawów, wcale nie jest takie proste.

W celu zdiagnozowania choroby nalezy się skupic na następujących kwestiach:

 1. Wywiad lekarski jest to jeden z podstawowych elementów diagnostycznych. Co jest ważne abyś powiedział lekarzowi:
 •  które stawy Cie bolą?
 • czy występuja obrzęki?
 • czy występuje i jak długo trwa poranna sztywność?

 Objawy zapalenia stawów, które występowały przez krótki czas (mniej wiecej 6 tygodni) mogą świadczyć np. o ostrym wirusowym zapaleniu stawów. Im dłuzej utrzymuja sie obawy, tym bardziej prawdopodobne staje się rozpoznanie RZS.

 

 

krew

        2. Konieczne będzie wykonanie badań labolatoryjnych, które będą pomocne w stawianiu diagnozy. W surowicy osób chorych na RZS można stwierdzić występowanie  różnych autoprzeciwciał, w tym:

 • czynnik reumatoidalny
 • przeciwciała przeciwko cyklicznym cytrulinowanym peptydom (przeciwciała anty- CCP)

  RF i przeciwciała anty-CPP maja charakter informacjny, ponieważ dodatni wynik zwiększa szanse na potwierdzenie diagnozy, jednak ujemny wynik dalej nie wyklucza możliwości rozpoznania RZS. Obecność RF nie jest swoista dla RZS.

TO

LABO2

juz

 Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

 

 ******

Aktywność fizyczna w chorobach reumatycznych

 

 

Obrazy: Aktywnosc Fizyczna | Darmowe wektory, zdjęcia stockowe i PSD

Regularna aktywność fizyczna , jak już było wcześniej wspomniane, jest jedną ze składowych kompleksowej terapii chorób reumatycznych. Regularna i spersonalizowana aktywność może znacząco wpływać na przebieg choroby u Ciebie. Najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z kwalifikowanym fizjoterapeutą. który pokieruje indywidualnie Twoją terapią, poinstruuje jak ćwiczyć w domu,jaki sport możesz bezpiecznie uprawiać i przeprowadzi spersonalizowaną terapię- jeśli jest konieczność. Fizjoterapeuta może również zlecić zabiegi z fizykoterapii- kąpiele wirowe, pole magnetyczne, laseroterapię, krioterapię i inne w zależności od Twoich dolegliwości i potrze, które działają przeciwbólowo,rozluźniająco,kojąco. Lecz nawet bez specjalistycznej konsultacji fizjoterapeutycznej powinieneś wiedzieć i pamietać, że regularne ćwiczenia wpływają bardzo korzystnie na cały organizm. Powodują wydzielanie się serotoniny- hormonu szczęścia, aktywizują układ krwionoścny, utrzymują elastyczność mięśni i zakresy ruchów w stawach,przeciwdziałają osteoporozie etc. Trzydziestominutowa codzienna aktywność powinna być takim samym elementem terapii jak przyjmowanie leków i odpowiednia dieta. Wielokrotnie jest Ci trudno zmobilizować się do ruchu,ponieważ odczuwasz ból, sztywność, dyskomfort, lecz jeśli tylko nie masz rzutu choroby- zmobilizuj się, choroby reumatyczne to nie wyrok,pozytywne myslenie i ruch pomogą. Ważne są też grupy wsparcia, bo w grupie łatwiej sie zmobilizować. Jeśli przed diagnozą sport był Twoim życiem, nie rezygnuj, tylko dostosuj aktywność do obecnego stanu.

 

 

 

 

Oto lista aktywności, które możesz bezpiecznie wykonywać- za każdym razem pamietająć,że  musisz uwzględnić ograniczenia wynikające z Twojego obecnego stanu:

 • spacer/marsz- czy szybszy z przyjaciółmi czy też z kijkami Nordic Walking-wybór należy do Ciebie. Jeśli jednak chcesz trenować z kijami, musisz aktywizować równiez górną część ciala, aby odciążyć stawy kolanowe. Prędkość i intensywność dostpsuj do obecnych możliwości.
 • rower- jeśli decydujesz sie na jazdę rowerową, wybierz na początek trasy po w miarę płaskim terenie, bez cięzkich podjazdów i dużych nierówności. Mocne wstrząsy mogą obciążać stawy i może dojść do urazu. Rower powinien byc dostosowany do Twojego wzrostu. stanu zdrowia i terenu w jakim będziesz jeździć.
 • taniec - tańczyć każdy może , nic szczególnego nie potrzebujesz tylko muzykę i przestrzeń
 • pływanie- środowisko wodne odciąża stawy, ułatwia poruszanie
 • aerobic w wodzie- powiązane z pływaniem, ćwiczenia wykonuje się łatwiej dzięki właściwościom wyporowym wody, a jednocześnie opór wody podczas wykonywania ćwiczeń wpływa na rozbudowę masy mięśniowej. W trakcie ćwiczeń w wodzie stawy są dużo mniej obciążone, co powoduje niejsze dolegliości bólowe.
 • fitness- tak, ale tylko zajęcia, które nie obciążają mocno staów- bardziej nakierowane na rozciąganie,stabilizacje centralną,wzmacnianie np. pilates, joga. Ważne żeby instruktor był wykwalifikowany i wiedział o Twojej chorobie, będzie wtedy mógł dobrać ćwiczenia korzystne dla Ciebie.
 • turystyka górska- trasy adekwatne do umiejętności i Twojego stanu . Jeśli kochasz Tatry i wiesz, że dasz radę to ruszaj. Jesli masz słabszy czas, wyberz Beskidy. Ruch,czyste powietrze i obecnośc natury sa niezastapione. Pamiętaj też, aby do każdej aktywności odpowiednio się ubrać i miesz zawsze adekwatne i wygodne obuwie, sandały nie są najlepszym obuwiem np. w góry.
 • ogrodnictwo -jasne- jesli kochasz przyrodę, nie rezygnuj. Może zmniejsz rozmiary ogrodu i zamiast klęczęć weź stołeczek. Gdy grabisz- dostosuj wysokośc grabi. Dostosuj uchwyty wszelkich narzędzi, aby były wygodniejsze do trzymania. Kwiaty mozna tez posadzić w skrzynkach i ustawic wyżej.

W codzienny plan dnia włącz tez kilka prostych ćwiczeń, pamiętając, aby były wykonywane powoli i dokładnie. Zacznij od ćwiczenia małych stawów. Wybieraj pozycje, które nie potęgują bólu i sprzyjaja rozciągnięciu i utrzymaniu pełnego zakresu ruchu w stawach. Ciężar Twojego ciała wystarczy, pamiętaj o oddychaniu i niewstrzymywaniu oddechu w trakcie ćwiczenia.

 

 

Ciekawostka

Może zainteresuje Cię joga medyczna, łącząca pozycje jogi z klasyczną fizjoterapią? W ostatnich latach cieszy się ona rosnącą popularnością, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Taka joga prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów, stanowi idealne wsparcie w leczeniu wielu schorzeń. Polecana jest głównie osobom z RZS, problemami kręgosłupa, chorobami układu nerwowego,krążenia przy stanach lękowych i depresji. Joga medyczna daje nam rozluźnienie, uwalnia od bólu i napięć, ustawia prawidłową pozycje ciała, poprawia elastyczność oraz ruchomośc stawów, zwiększa masę kości chroniąc prze osteoporozą, zmniejsza stany zapalne.

 

  Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

 

 

******

Składniki diety pozytywnie wpływające na stan zdrowia pacjenta z RZS

 

 • Przeciwutleniacze

naturalne przeciwutleniacze gdzie wystepuja i jak dzialaja antyoksydanty 2420975

 

 Zadaniem przeciwutleniaczy jest ochrona naszego organizmu przed szkodliwym działaniem stresu oksydacyjnego.

Wolne rodniki, które powstaja na skutek stresu oksydacyjnego powoduja uszkadzanie błon komórkowych , ale również DNA i białek, które wchodzą w skład wielu enzymów wytwarzanych w naszym organiźmie. Antyoksydanty pomagaja zachować równowagę w naszym organiźmie, usuwaja nadmiar wolnych rodników, dzięki czemu chronią nasz organizm przed rozwojem chorób takich jak miażdżyca, cukrzyca, choroby nowotworowe, ale również wpływaja na przebieg RZS.

Istnieje wiele dowodów na temat  korzystnego, antyoksydacyjnego działania polifenoli zawartych w świeych i suszonych owocach, warzywach i ziołach u pacjentów z RZS, min:

 • chlorofil (jarmuż, brokuły, szpinak)
 • karotenoidy  (brzoskwinie,papryka, pomarańcza)
 • flawonoidy (maliny, czsarne porzeczki,żurawina,aronia,kapusta czerwona,buraki,jagoda)

 

 

 

 

 

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE LECZENIE STANÓW ZAPALNYCH:

 

 OWOCE  PRZYPRAWY  INNE
 •  suszona śliwka          
 •     czarny pieprz, imbir, kminek,liście laurowe
 •      pszenica,owies,kukurydza                                         
 •  czerwone winogrono
 •  cynamon,lukrecja,goździki
 •  kakao
 •  grejfrut
 •  papryka
 •  zielona herbata
 •  winogrona,jabłka,pomarańcze,szpinak,pomidory,ziemniaki,soja
 •   gałka muszkatołowa                                                                                          
 •  herbata rooibos

  Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

 

 

******

 

Błonnik

błonnik

 

Błonnik jest traktowany przez nas troszeczke po macoszemu. Nie przykładamy wagi do tego, czy  i ile go spożywamy.  Jego głównym źżródłem są przede wszystkim owoce, warzywa, rośliny nasion strączkowych, orzechy i produkty zbożowe pełnoziarniste. Spożywając te produkty , dostarczamy oczywiście nie tylko błonnik, ale również witaminy, minerały, białko i wspomniane już wcześniej różne aktywnie biologiczne składniki, które poprawiaja funkconowanie organizmu.

mozemy wyróznic dwa rodzaje błonnika :

 • rozpuszczalny w wodzie - pektyny, gumy, śluzy,beta-glukan, inulina (źródło: otręby owsiane, jęczmień, brązowy ryż, jabłka, marchew, dynia,suche nasiona roślin strączkowych)
 • nierozpuszczalny w wodzie- celulozy, ligniny, hemicelulozy, skrobia oporna źródło: otreby pszenne, fasola, groch, nasiona roślin, orzechy)

 

Błonnik rozpuszczalny po kontakcie z wodą tworzy żele o dużej lepkości, co powoduje zwiększenie treści pokarmowej oraz zwolnienie pasażu jelitowego, a to jest bardzo pomocne w przypadku biegunek.

Błonnik nierozpuszczalny w wodzie również zwiększa objętość treści pokarmowej, dodatkowo drażni mechanicznie jelota, co wpływa na pobudzenie ich perystaltyki. Chroni to przed zaparciami, zylakami odbytu oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej jelita grubego.

 

Dodatkowo błonnik odgrywa znaczącą rolę w regulowaniu gospodarki lipidowej oraz chorób metabolicznych:

- zmniejsza stężenie cholesterolu

- zmniejsza wchłanianie triglicerydów oraz glukozy

 

Systematyczne spożywanie błonnika wiąże się również z utratą masy ciała. Otyłość czy nadwaga zwiekszają powstanie w organiżmie cytokin zapalnych, które jak sie domyslasz, beda nasilały procesy niszczenia Twoich stawów. Każdy utracony kilogram bedzie wiec wiązał się równiez  ze zmniejszeniem procesu zapalnego w Twoim organiźmie.

Wytyczne mówią, że optymalna ilość błonnika w naszej diecie to około 25-35g dziennie . Jeśli jednak do tej pory Twoja dieta była uboga w  ten składnik, to powinieneś zacząć od mniejszych ilości, aby uniknąć nieprzyjemnych objawów z przewodu pokarmowego. Bardzo ważne jest, abyś nie zapomniał o odpowiednim nawodnieniu. spożywanie dużych ilości błonnika, któremu nie będzie towarzyszyć nawadnianie nie przyniesie Ci wymiernych efektów.

 

Badania wykazaują również, że osoby których dieta obfituje w  błonnik, mają nizszy poziom białaka C-reaktywnego  (CRP), a jak wiemy, jest to wskaźnik stanu zapalnego min. w RZS.

 Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

 

 

 

 

******

 

 

Jagodowy i malinowy pudding chia

Składniki na 1 porcję:

Jagodowy i malinowy pudding chia

 • pół szklanki mleka / mleka roślinnego
 • garść owoców ( malina, jeżyna, jagoda, borówka- do wyboru)
 • 2 łyżki nasionek chia
 • łyżeczka miodu /syropu klonowego- opcjonalnie

 

 

Nasionka namocz przynajmniej 2h przed przygotowaniem deseru w mleku/ mleku roślinnym. Dobrze by było, gdybyś co jakiś czas ( co 30 min), widelcem roztrzepała nasionka, ponieważ będą one  żelować i sklejać się. 

Na tym etapie mleko możesz połączyć z miodem lub syropem, jeśli uznasz, że jest to konieczne.

Po tym czasie nasionka będą gotowe, aby przygotować z nich wyśmienity deser :)

woce należy wcześniej rozmrozić. Zmiksuj je na gładki mus. Połowę z nich dodaj do nasionek i dokładnie wymieszaj. Resztę musu wylej na górę nasionek. 

Udekoruj owocami :)

Smacznego ! 

*Taki deser możesz przygotować na różne sposoby. Nasionka możesz połączyć z kakao, z sokiem owocowym, lub tylko z mlekiem i podawać z wszelkimi owocami, orzechami i sosami :)


 

 Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

 

 

 

******

 

 

Witamina D i jej prewencyjny wpływ na rozwój chorób autoimmunologicznych

 Bez wątpienia, jeśli ktos zapyta, po co nam witamina D, w pierwszej kolejności nasuwa się odpowiedź - aby mieć mocne i zdrowe kości. I to oczywiście prawda. Jednak oprócz działania  na układ szkieletowy , witamina D stymuluje wit dtakże nasz układ odpornościowy. W 2017 roku opublikowano wyniki pilotażowego europejskiego badania, które zdaje się potwierdzać, że niedobór tej witaminy jest częsty u pacjentów z  RZS i koreluje z aktywnością choroby oraz jakością życia wśród pacjentów. Dane sugerują, że w ostrej fazie choroby dochodzi do zmniejszenia stężenia witaminy D w organiźmie. W metaanalizie prowadzonej przez Gwan Gyu Song-cheol Bae Young Ho Lee i współp. przeprowadzonej na 215 757 uczestnikach badania, zauważono, że niskie spożycie witaminy D wiąże się z podwyższonym ryzykiem rozwoku RZS oraz, że poziom witaminy D jest związany z aktywnością choroby.

Suplememntacja witaminą D została zaproponowana jako środek zapobiegający rozwojowi chorób autoimmunologicznych. Dodatkowo, pacjenci z RZS są podatni bardziej na osteoporozę, więc zasadne wydaje się być zalecenie stosowania preparatów zawierających witaminę D.

 

 Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk


 

******

 

 

 

Pulpety z dorsza w sosie pomidorowym z kaszą gryczaną niepalonąpulpety z dorsza 1 of 1

Składniki:

Pulpety:

 • 100 g oczyszczonego filetu z dorsza
 • 1 jajko
 • Przyprawy : odrobina soli i pieprzu
 • 1 łyżka bułki tartej
 • 1 łyżeczka koperku

Dorsza pokrój w drobniejsze kawałki, następnie zblenduj. Dodaj przyprawy, koperek, jajko oraz bułkę tartą. Z masy uformuj małe pulpety.

Sos pomidorowy:

 • 2-3 szklanki wody lub rosołu ( tradycyjnego lub wege) 
 • ½ słoika passaty pomidorowej
 • 1 łyżka oliwy z oliwek
 • Czosnek przeciśnięty przez praskę
 • 1 łyżeczka mąki do zagęszczenia
 • 2-3 gałązki bazylii

W garnku rozgrzej oliwę, dodaj passatę i czosnek, przesmaż krótko. Wlej bulion i dokładnie wymieszaj. Następnie na łyżce delikatnie układaj pulpety. Pojedynczo. Zanim wrzucisz pulpety poczekaj, aż na łyżce delikatnie Ci się zetną.

Całość gotuj około 30-40 minut. Następnie zagęść mąką.

Wartości odżywcze (1 porcja):

Energia: 392,1 kcal

Białko: 30g

Tłuszcze: 16g

Węglowodany (og.): 34,4 g

Błonnik: 7,2g

Wapń:  138,5 mg

 

 

 Zródło : "S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe  w chorobach reumatycznych." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

 

******

 

 

Nietolerancja histaminy a RZS           hi                               

 Pewne produkty żywnościowe mogą wzmagać dolegliwości u chorych na RZS. Przykładem może być histamina. Histamina jest aminą biogenną występującą w licznych komórkach organizmu. Pełni wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka, ale jej zbyt wysoka kumulacja może stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niewielką ich nadwyżkę organizm potrafi sam unieszkodliwić, dzięki odpowiednim enzymom. Jednakże, u niektórych osób aktywność tych enzymów jest niska, co może prowadzić do wystąpienia poważnych jednostek chorobowych.

Wiele produktów spożywczych  ma wysoką zawartość histaminy. Dużą zawartością tego związku charakteryzują się produkty długo dojrzewające i fermentujące , a więc:

 • Sery, głównie topione oraz pleśniowe
 • Czerwone mięso, wędliny (np.salami)
 • Produkty kiszone
 • Ocet i jego przetwory
 • Produkty zbożowe zawierające drożdże
 • Ryby ( w tym marynowane i wędzone), owoce morza

Alkohol w tym wino czerwone, piwo, szampan, słodycze (czekolada, nugat, marcepan), a ponadto produkty niewłaściwie przechowywane są również istotnym źródłem histaminy. Niektóre produkty spożywcze mogą też stymulować nadmiernie uwalnianie histaminy z magazynów w ustroju. Należą do nich niektóre warzywa (pomidory, szpinak), owoce cytrusowe, truskawki, suszone owoce, napoje gazowane, dodatki spożywcze takie jak: wzmacniacze smaku, przeciwutleniacze, barwniki konserwanty. Ponadto do uwalniania histaminy może dochodzić w wyniku reakcji na specyficzny alergen, ale także poprzez stymulacje różnymi czynnikami nieimmunologicznymi, np. niedotlenieniem, urazem, niska temperaturą, silnymi przeżyciami, stresem.

A zatem zwiększone stężenie histaminy we krwi może tłumaczyć zjawisko natychmiastowego zaostrzenia objawów po spożyciu  niektórych produktów spożywczych, czy też w sytuacjach stresowych dla organizmu.

Rozpoznanie nietolerancji histaminy wiąże się z koniecznością wdrożenia diety elminacyjnej – a więc niespożywanie produktów zawierających duże ilości tej aminy. Zaleca się także unikanie sytuacji stresowych, w tym nagłej zmiany temperatury, które mogą być odpowiedzialne za wyrzut histaminy oraz nawrót choroby.

Zródło:  „S.O.S. dla stawów. Wsparcie żywieniowe w chorobach reumatycznych.” K. Olejniczak, A. Piekarczyk

 

Przechwytywanie2

 
 hi

 

 

 

 

 

 

 ******

ZIOŁOLECZNICTWO JAKO WSPARCIE W CHOROBACH REUMATYCZYCH cz.III

 

W przypadku schorzeń reumatycznych polecane są:

 • Ananas – zawiera bromelinę – enzym o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwobrzękowych ( obecny  tylko w świeżych ananasach)

Ananas – przepisy, właściwości, wartość odżywcza | Przepisy.pl ...

 

 

 

 

 

 

 • Kurkuma – ma działanie podobne do leków przeciwzapalnych, dlatego może pomagać przy zapaleniu stawów. Uwaga ! Nie należy stosować przy kamicy żółciowej i niedrożności przewodów żółciowych.

 

Kurkuma: właściwości, wartość odżywcza i zastosowanie. Dlaczego ...

 

 

 

 

 

 

 

 • Cynamon – może zmniejszać parametry zapalne : stężenie CRP ora TNF

  Cynamon i jego kosmetyczne właściwości.

 

 

 

 

 

 

 

 • Hibiskus – obniża poziom kwasu moczowego u osób cierpiących na dnę moczanową. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, moczopędne. Wzmacnia układ immunologiczny.

 

 

 

 

 

 

 • Dzika róża – wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe w dolegliwościach stawowych. Proszek z owoców dzikiej róży zawiera galaktolipid o nazwie GOPO, który łagodzi stan zapalny w chrząstce.

Dzika róża na sprawne stawy - Zdrowy styl życia | Bonovita.pl

 

 

 

 

 

 

*******

 

 

ZIOŁOLECZNICTWO JAKO WSPARCIE W CHOROBACH REUMATYCZYCH cz.II

 

W przypadku schorzeń reumatologicznych polecane są:

 • Pokrzywa -  posiada właściwości łagodzące ból i stany zapalne stawów. Działa również moczopędnie, oczyszcza organizm z kwasu moczowego i toksyn. Zawiera duże ilości boru- pierwiastka zalecanego w  zapaleniu stawów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Brzoza biała - mam działanie przeciwreumatyczne, przeciwobrzękowe, zwiększające wydzielanie moczu i kwasu moczowego.

Brzoza – gatunki brzozy, uprawa, cięcie, zastosowanie, właściwości ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wierzba -  kora wierzby zawiera salicynę. Salicyna i jej pochodne są wykorzystywane w terapii chorób reumatologicznych jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny. Uwaga! Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania wyciągów z kory wierzby jest uczulenie na salicylany.

Wierzba biała, Wierzba purpurowa / Salix alba, Salix purpurea ...

 

 

 

 

 

 

 

 • Zielona herbata – zawiera związki polifenolowe, które łagodzą obkawy RZS

Zielona herbata: właściwości, działanie, sposoby parzenia - Zdrowie

 

 

 

 

 

 

 

******

 

ZIOŁOLECZNICTWO JAKO WSPARCIE W CHOROBACH REUMATYCZYCH cz.I

 

 Zioła polecane na zapalenie stawów maja przede wszystkim działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Można oczywiście stosować je jako środek wspomagający i ułatwiający leczenie, a także skracający często czas terapii. Należy jednak wszystko konsultować z lekarzem, ponieważ preparaty ziołowe mogą wywoływać skutki uboczne dla organizmu oraz prowadzić do interakcji z innymi lekami.

W przypadku schorzeń reumatologicznych polecane są:

 • Arnika górska - zawiera m.in. olejek eteryczny, flawonoidy. Zioło to jest stosowane na stłuczenia, obrzęki, oparzenia. Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i antyseptycznie. Arnika poprawia krążenie krwi oraz uszczelnia ściany naczyń krwionośnych.

arnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Żywokost lekarski – zawiera alantoinę, czyli substancję która wspomaga regenerację komórek. Stosuje się go w łagodzeniu przebiegu łuszczycy.

  zywokost

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wiesiołek dwuletni - nasiona tej rośliny zawierają kwas tłuszczowy gamma-linolenowy (GLA), który pomaga zwalczać stany zapalne. Olej z nasion wiesiołka jest zalecany przy bólach stawowych, zwłaszcza na tle RZS.

wiesiołek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

len

 • Len – olej z nasion lnu działa korzystnie przy zapaleniu stawów, ponieważ odgrywa ważną rolę w rozpadzie prostagladyn, które powodują stany zapalne.

 

 

 

 

 

 • Imbir lekarski – posiada działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, o czym świadczy jego hamujący wpływ na syntezę prostagladyn. Stosuje się go także w leczeniu chorób układu krążenia. Uwaga! Może wchodzić w interakcje z lekami przeciwzakrzepowymi.

imbir lekarski

             

 

 

 

 

 

 

 

******

Dziś przedstawiamy Państwu przykładową propozycję na zdrowe  śniadanie z rekomandowanej przez nas ksiązki pt." S.O.S dla stawów. Wsparcie żywieniowe w chorobach reumatycznych ." K.Olejniczak, A. Piekarczyk

 

Owsianka z truskawkami i rabarbarem

owsianka

Składniki :

- 1 gałązka rabarbaru

-3 truskawki

-3-4 łyżki płatków owsianych

-250-300 ml mleka lub napoju roślinnego

-łyżeczka masła

Do rondla wrzuć masło, rozpuść je, dodaj obrany i pokrojony rabarbar, gotuj aż zmięknie, następnie dodaj truskawki, gotuj minutkę- wyłącz i przykryj pokrywką. 

Płatki owsiane zalej mlekiem i gotuj do miękkości. Następnie przełóż je do miski i wylej na nie rabarbar z truskawkami

Smacznego ! :) 

 


 

 

 

 

 

 

 

******

;1 TYDZIEŃ

 

******

  Gorąco polecamy najnowszą publikację:

S.O.S. dla stawów. Wsparcie żywieniowe w chorobach reumatycznych”

 Przystępny język, przejrzysta struktura prezentowanego materiału, sugestywna grafika i zdjęcia oraz clou tej blisko 300-stronicowej pozycji: szczegółowo omówiony sposób odżywiania wspomagającego leczenie, wzbogacony gotowym jadłospisem na dwa tygodnie i kilkudziesięcioma (!) przepisami na codzienne potrawy – utrzymują zainteresowanie  czytelnika do ostatniej strony książki. Jej autorkami są dietetyczki kliniczne, absolwentki Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, Katarzyna Olejniczak i Anna Piekarczyk. Podczas powstawania tej publikacji rolę konsultanta medycznego pełnił Dyrektor ds. Medycznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu Sp. z o.o. Maciej Lewicki.

P1000558

 Opierając sie  na treści publikacji w kolejnej częsci przybliżymy  Państwu 14-dniowy jadłospis uwzgledniajacy śniadania,drugie śniadania,obiady,podwieczorki i kolacje.

Dieta w chorobach tkanki łącznej powinna przede wszystkim mieć wysoki potencjał przeciwzapalny. Nalezy pamietac, że jadłospis jest przygotowany dla osób o prawidłowej masie ciała. Jeśli cierpisz na nadwagę,powinieneś zredukować ilość przyjmowanych kalorii.

 

 

 

 ******

Zalecenia dotyczące leczenia chirurgicznego osiowych spondyloartropatii

Całkowita alloplastykę stawu biodrowego należy rozważyć  u chorych z bólem lub niepełnosprawnością oporną na leczenie zachowawcze i radiologicznymi dowodami uszkodzenia strukturalnego, niezalenie od wieku, korekcyjna osteotomia kręgosłupa może być rozważona u chorych z ciężką, pogarszająca sprawność deformacją i powinna być wykonana w wyspecjalizowanych ośrodkach.

( zalecenie na podstawie aktualizacji zaleceń ASAS-EULAR dotyczących leczenia spondyloartropatii osiowych. Van der Heijde D i wsp.  2016 update of the ASAS-EULAR mamagement recommendations for axial spondyloarthritis. Ann  Rheum Dis. 2017:76(6)978-991.

 

 ******

 

 

3.Włókniak chrzęstno-śluzowy (fibroma chondromyxoides) zmiana łagodna

Wiek występowania – najczęściej poniżej 30 roku życia

Lokalizacja – najczęściej okolice kolana, drobne kości stóp, przynasada bliższa kości piszczelowej

Leczenie – napromieniowanie

Nie daje  wznów miejscowych ani przerzutów odległych

 

to2

 

 

 

 

 

 Zdjęcie osiowe kości udowej- w obrębie kretarza większego widoczna jest policykliczna zmiana osteolityczna otoczona rabkiem sklerotycznym. Bez zwapnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

 

Zdjęcie stawu  barkowego -duza owalna zmiana osteolityczna "jak wygryziona" otoczona tkanka kostną z pogrubiałym rysunkiem beleczkowym (strzałki) obejmująca koniec blizszy kości ramienej. 

Dyskretne przegrody wewnątrz.Brak zwapnień.

           

 

 

 

 

 

 

 

******

 

Spondyloarthropatie seronegatywne ( Zesztywniające zapalenie stawów ,łuszczycowe zapalenie stawów)

Temat :Monitorowanie leczenia biologicznego.

Częstość wizyt lekarskich zależy od stanu chorego i aktywności choroby.

Ważne są objawy z innych narządów, które wymagają konsultacji i współpracy kilku specjalistów- objawy oczne- kontroli okulistycznej, objawy skórne – nadzoru dermatologicznego.

Pacjenci leczeni lekami biologicznymi –pierwsza ocenę skuteczności leczenia przeprowadza się po 3 miesiącach, kolejną po 6 miesiącach leczenia  a następnie co 6 miesięcy.

Aktualnie według programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia ( B.36. :  Leczenie ciężkiej aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa  oraz programu B.35. : Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym ) czas leczenia w programie to 15-18 miesięcy.

Leczenie lekami biologicznymi przerywa się  w razie pierwotnej lub wtórnej nieskuteczności, wystąpienia działań niepożądanych oraz przy długotrwałej remisji lub niskiej aktywności choroby.

Jeśli po przerwaniu leczenia wystąpi ponowne zaostrzenie choroby  istnieje możliwość ponownego włączenia  leku biologicznego.

******

 

 

 1. Postępujące kostniejące zapalenie mięśni(fibrodysplazja, postępujące skostnienia mięśni, choroba Munchmeyera,  fibrodysplasia ossificans progressiva)kostiejące zapalenie mięsni 2

- rzadka choroba genetyczna objawiająca się postępującym kostnieniem tkanek miękkich

- choroba objawia się już u noworodków wrodzonymi wadami paluchów i ich koślawością

- pierwsze ogniska kostnienia zwykle pojawiają się w pierwszych 10 latach życia

- zmiany pojawiają się najczęściej w kręgosłupie i w obrębie kończyn

- choroba może mieć przebieg bezobjawowy, a niektóre obrzęki mogą się cofać, zwykle jednak pojawiają się kolejne ogniska kostnienia,

- z czasem zesztywniając wszystkie duże stawy, unieruchamiając pacjenta i prowadząc do ciężkiej niepełnosprawności

 - nowe ogniska choroby często powstają w miejscu urazów, iniekcji  - skuteczne leczenie postępującego kostniejącego zapalenia nie jest znane stosuje się leczenie objawowe i prowadzone są badania kliniczne celem pozyskania skutecznej terapii

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

*******

 Szanowni Państwo,

nadal kontynuujemy przekazywanie informacji na temat seronegatywnych spondyloartropati.

Dla urozmaicenia tematów przekażemy podstawowe informacje na temat zmian guzowatych i guzopodobnych .

 

Cykl :GUZY KOŚCI

kostiejące zapalenie mięsni 1

 

 1. Kostniejące zapalenie mięśni

-zmiana najczęściej u młodych, u osób w średnim wieku

- przyczyna nieznana najczęściej związana z przebytym urazem

- w obrazie radiologicznym nowotworzenie tkanki kostnej w obrębie mięśni, zwapnienia w tkankach miękkich

- nie znaleziono skutecznego leczenia, czasem usunięcie guza

- zmiany maja charakter łagodny

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

******

 Informacje na temat COVID-19 dla osób z obniżoną odpornością , ich rodzin i opiekunów

 

PORADY 10.04.2020

          ulotka covid odpornosc 2              ulotka covid odpornosc 3

                                                                                                                                                                                                                                    Źródło: MP

*****

Ważna uwaga, że ból zapalny to ból stawów w nocy i nad ranem. Bole, które pojawiają się w ciągu dnia nie zawsze maja tylko komponentę zapalną  to także bóle związane z trwałymi zmianami w obrębie stawów takimi jak zwyrodnienie, usztywnienie. Analogowa, wizualna skala oceny bólu jest wiarygodnym narzędziem umożliwiającym określenie nasilenia bólu.

Cyklicznie powtarzane pomiary intensywności bólu za pomocą skali VAS (Visual Analog Scale)umożliwiają ocenę skuteczności leczenia

 

VAS

skala bolu

 

 

*****

Aktywność choroby ocenia się na podstawie badan laboratoryjnych: ocena wskaźników zapalenia CRP, OB oraz pacjent wypełnia kwestionariusz choroby BADSDAI oraz VAS – aktywności bólu w ciągu ostatnich 7 dni.

6 BASFI

 

 

*****

Pacjent , który jest kwalifikowany do leczenia biologicznego ma ocenianą aktywność choroby w trakcie dwóch kolejnych wizyt lekarskich , w odstępie min 4 tygodni. Pacjent  w tym okresie w kontynuuje  leczenie  niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi w dawce  tolerowanej lub maksymalnej rekomendowanej.

*****

II. kryterium radiologiczne

obustronne zmiany zapalne w stawach krzyżowo-biodrowych 2–4 stopnia lub jednostronne 3–4 stopnia

rozpoznanie pewne – spełnione kryterium radiologiczne i ≥1 kryterium kliniczne

rozpoznanie prawdopodobne – spełnione 3 kryteria kliniczne lub tylko kryterium radiologiczne

na podstawie: ArthritisRheum., 1984; 27: 361

******

I. kryteria kliniczne

1) ból w okolicy krzyżowo-lędźwiowej utrzymujący się przez ≥3 mies., zmniejszający się po ćwiczeniach, nieustępujący w spoczynku

2) ograniczenie ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa zarówno w płaszczyźnie strzałkowej, jak i czołowej

3) ograniczenie ruchomości klatki piersiowej w porównaniu ze stanem prawidłowym dla wieku i płci

******

Leczenie chorób reumatycznych  lekami biologicznymi jest możliwe poprzez kwalifikację do programów lekowych NFZ

Pacjenci chorujący na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa mogą być kwalifikowani przez Lekarza Reumatologa , którzy maja rozpoznanie ZZSK na podstawie kryteriów nowojorskich z uwzględnieniem  zmian zapalnych uwidocznionych w zdjęciu radiologicznym stawów krzyżowo- biodrowych.

Zmodyfikowane kryteria nowojorskie:

 • kryteria kliniczne
 • kryteria radiologiczne

                                                                                                                                                                                   

*******

V) Badania diagnostyczne

RTG stawu barkowego w projekcji przednio-tylnej czasem wykonuje się dodatkowe projekcje

Badanie ultrasonograficzne barku- bardzo ważne w diagnostyce bólu barku

Badanie rezonansu magnetycznego

Oraz w zależności od diagnozy: badanie artroskopowe, scyntygrafia i inne

***************

Badania diagnostyczne

RTG stawu barkowego w projekcji przednio-tylnej czasem wykonuje się dodatkowe projekcje

Badanie ultrasonograficzne barku- bardzo ważne w diagnostyce bólu barku

Badanie rezonansu magnetycznego

Oraz w zależności od diagnozy: badanie artroskopowe, scyntygrafia i inn

 

 

 *******

 

 IV )

 

Badania diagnostyczne

RTG stawu barkowego w projekcji przednio-tylnej czasem wykonuje się dodatkowe projekcje

Badanie ultrasonograficzne barku- bardzo ważne w diagnostyce bólu barku

Badanie rezonansu magnetycznego

Oraz w zależności od diagnozy: badanie artroskopowe, scyntygrafia i inne

)

******

III) Najczęstsze przyczyny bólu barku

 

             Złamania, blizny, zwapnienia, zapalenie kaletki i jej przerost, zwapnienia więzadeł i ścięgien

               Wyrośla chrzestno-kostne, anomalie wyrostka barkowego lub kruczego

*******

II)

 1. Zapalenie kaletki maziowej .Bol pojawia się w określonych pozycjach zależnych od ucisku i podrażnienia zajętej procesem zapalnym kaletki maziowej.
 2. Zapalenie torebki stawowej i ścięgien. Ból występuje podczas pracy mięśni. Przy wykonywaniu czynności w ciągu dnia, może wystepowac w nocy przy ułożeniu na chorym barku.
 3. Uszkodzenie stożka rotatorów i/lub sięgna głowy długiej m. dwugłowego. Występuje utrata siły lub wypadnięcie funkcji zajętych procesem chorobowym mięśni.

 

******

I)Bolesny bark

Zespól bolesnego barku przebiega zazwyczaj w 3 etapach

 1. Zapalenie kaletki maziowej
 2. Zapalenie torebki stawowej i ścięgien
 3. Uszkodzenie stożka rotatorów i/lub ścięgna głowy długiej m. dwugłowego ramienia

******

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Chory na RZS na co powinien zwrócic uwagę? NOWOTWORY

U chorych na RZS ryzyko rozwoju choroby nowotworowejjest zbliżone do osób zdrowych. Niemniej istnieją pewne nowotwory, które moga pojawić się częściej. Są to nowotwory węzłów chłonnych- chłoniaki, co może wynikać z przewlekłego stanu zapalnegozwiązanego z RZS. Ponadto cżesciej obserwuje się raka płuc, natomiast rzadziej raka piersi i jelita grubego (prawdopodobnie na skutek zwiększonego przyjmowania przez pacjentów NLPZ). Na podstawie licznych obserwacji, nie stewierdzono, żeby obecnie stosowane leczenie, w tym biologiczne LMPCH zwiększało ryzyko rozwoju nowotworów. W przypadku planowania zastosowania biologicznych LMPCH i w czasie ich stosowania zaleca się badanie przesiewowe zmian skórnychw celu ewentualmej idetyfikacji nowotworów skóry. 

******

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Chory na RZS na co powinien zwrócic uwagę? DEPRESJA

RZS to przewlekłe schorzenie, które przebiega z bólem i zmęczeniem. Może spowodować utratę sprawności, niezależności czy też pracy. Szacuje się, że depresja może dotyczyć nawet połowy chorych na RZS, jednak czesto nie jest ona rozpoznawana. Wiadomo, że im większa aktywność choroby, tym gorsze sa wyniki leczenia depresji, co z kolei skutkujenasileniem objawów stawowych a także ogólnych.

*****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Mam RZS czy mogę dalej pracować?

W okresie dużej aktywności choroby praca fizyczna jest czesto niemożliwa i przeciwskazana. Obecnie dzięki nowoczesnemu leczeniu wielu chorych nie musi przerywac na stałe swojej aktywnosci zawodowej, co pozwala zmniejszyć koszty związane z ich nieobecnością w pracy oraz uniknąctrwałego jej zaprzestania. U niewielkiej części chorychistnieje potrzeba dostosowania stanowiska pracy , jego zmiany lub przekwalifikowania.

*****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

 Chory na RZS na co powinien zwrócic uwagę? Jak dbać o stawy?

Utrzymanie równowagi między wypoczynkiem i ćwiczeniami jest jedną z najważniejszych rzeczy, które należy osiągnąć. Ćwiczenia powinny być prowadzone w każdym okresie choroby, zarówno w remisji, jak i w czasie zaostrzenia. Jednak ich zakres zależny jest od aktywności choroby, stopnia uszkodzenia stawów, miejsca dysfunkcji i wymaga wielokrotnej modyfikacji, określanej pod kierunkiem lekarza i fizjoterapeuty. Regularne, właściwie dobrane ćwiczenia, sprzyjają odżywieniu chrząstki stawowej, zwiększeniu zakresu ruchów, przywróceniu prawidłowej pracy mięśni oraz pomagają przywrócić utracone funkcje stawów i kończyn.

 • Znakiem „STOP” jest sytuacja, gdy w wyniku wykonywanej czynności stawy stają się nadmiernie ciepłe i spuchnięte lub zaczynają nadmiernie boleć. Jeśli żadne z tych objawów nie pojawią się, to można ćwiczyć dalej.
 • Jeśli masz dobry dzień, nie przepracowuj się! Szczególnie dotyczy to prac domowych oraz ogrodowych. Zadbaj o ergonomię np. używaj miotły i grabi na długim kiju.

******

 Patologie kolana:

 

Barwnikowo-kosmkowe zapalenie błony maziowej

 

Miejscowe

Rozlane

Objawy to przewlekły wysięk i obrzęk stawu kolanowego z towarzyszącym uczuciem sztywności kolana.

Diagnostyka: USG, MRI stawu kolanowego

Rozpoznanie –to badanie histopatologiczne wycinka błony maziowej pobrane w trakcie artroskopii.

Leczenie : chirurgiczne

 

 

 *****

 

Chrzęstniakowość błony maziowej

Objawy; uczucie obrzęku kolana, pobolewania, okresowe wysięki, rzadko bloki i uciekanie stawu.

Diagnostyka –badanie RTG stawu kolanowego

Leczenie; chirurgiczne usuniecie zajętej procesem chorobowym błony maziowej

 

 1. Zapalenie kaletki przedrzepkowej, podrzepkowej, okolicy więzadła pobocznego strzałkowego   -zwykle leczenie zachowawcze

 

KOLANO

 /Osteoklinika-dr-nmed-Monika-Kirwil/

 

 

 *****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego

 

Dieta roślinna

 Paul Pitchford badacz z zakresu nauk o żywieniu uważa,że  przyczyną bólu i stanów zapalnych w organiźmie są tłuszcze zwierzęce- główne źródło kwasu arachidonowego, który zapoczątkowuje  wytwarzanie wywołujących ból i stany zapalne niekorzystnych prostagladyn oraz leukotrienów. Profesor Kolasińska z USA zajmująca się niefarmakologicznymi metodami leczenia chorób reumatologicznych podczas jednego z  międzynarodowych kongresów reumatologicznych stwierdziła, że najwięcej pozytywnych efektów leczenia obserwuje się u pacjentów z RZS na dietach niskokalorycznych. Podobne doniesienia są ze Skandynawii z Carolinska Institute. Dieta wegańska niskotłuszczowa wytłumia proces reumatoidalnego zapalenia stawów. W Polsce zwolenniczką diety opartej na  roślinach (warzywa, owoce,kasze, strączki,orzechy i nasiona plus suplementacja wit B12 i D3) w leczeniu RZS jest dr Edyta Biernat-Kałuża oraz dr Ewa Dąbrowska propagatorka postów owocowo-warzywnych.

 

Prawidłowe stosowanie diety wegańskiej przez osoby z tendencją do stanów zapalnych wymaga konsultacji z doświadczonym dietetykiem.

Zanim zaczniesz stosowac jakąkolwiek ścisłą dietę zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym i doświadczonym specjalistą ds. żywienia, który pomoże Ci uniknąć ewentualnych błędów mogących pogorszyć Twój stan zdrowia.

****

 Porady dr n.med. Macieja Lewickiego

 

Zdrowa dieta. Czyli jak się odżywiać?

Zmniejsz ilość spożywanych tłuszczów!

Tłuszcz ma ponad dwa razy więcej kalorii niż cukry i białko.

 • Uważaj na słodycze, w których jest także ukryty tłuszcz- sprawdzaj etykiety.
 • Jeśli jesz mięso usuwaj z niego tłuszcz, wybieraj chude kawałki
 • Wystrzegaj się tłuszczy trans (margaryna, olej palmowy), olei w plastikowych opakowaniach oraz nadmiaru tłuszczy nasyconych (tłuszcze zwierzęce oraz tłuszcz kokosowy).Zamiast smażyć i grillować ,paruj, gotuj, duś lub piecz potrawy.

 

****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego cz.1

 

Zapobieganie nadwadze i otyłości

Styl życia ma największy wpływ na zdrowie każdego człowieka. Składają się na niego aktywność fizyczna, sposób odżywiania, używki tj. nikotyna i alkohol oraz higiena życia-sen i odpoczynek. Produkty pełnoziarniste wywołują dłużej uczucie sytości ,ponadto dostarczają błonnik, witaminy i składniki mineralne, których nie ma w przetworzonych ziarnach. Ogranicz wszystkiego rodzaju produkty do picia, w których jest zwiększona zawartość cukrów prostych, służących do ich dosłodzenia (także tych które zawierają słodziki).

****

 

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego cz.2

Wpływ diety na aktywność RZS

 • Dieta z małą zawartością sodu oraz dieta z małą podażą magnezu mają działanie zmniejszające aktywność choroby. Prawdopodobnie odbywa się to przez wpływ stężenia sodu na funkcje komórek układu immunologicznego.
 • Dieta z dużą zawartością metioniny może powodować zwiększenie ciężkości zapalenia stawów -wykazano to na modelu zwierzęcym zapalenia stawów
 • W niektórych publikacjach wykazano, że stosowanie diety wegetariańskiej może mieć wpływ na RZS - były to badania w populacji norweskiej , jednak badana grupa nie była dobrze scharakteryzowana między innymi w zakresie innych problemów zdrowotnych np. dotyczących nietolerancji i alergii na pokarmy.
 • Siedmiodniowy częściowy post i następnie dieta wegańska, bezglutenowa mają korzystny zmniejszający  liczbę komórek nasilających proces zapalny . Obserwacja roczna pokazała także poprawę pod względem liczby stawów bolesnych, obrzękniętych i zmniejszenia wskaźników zapalenia (OB i białka C-reaktywnego)
 • Dieta środziemnomorska (bogata między innymi w kwasy omega-3) powodowała zmniejszenie odczuwania bólu oraz aktywności choroby u pacjentów z RZS.

****

 Porady dr n.med. Macieja Lewickiego cz.3

Dieta jest jednym z istotnych elementów powrotu do zdrowia. Nie działaj schematycznie, sprawdź które produkty nasilają u Ciebie stan zapalny. Spersonalizuj dietę tak, aby nie wystąpiły zaburzenia niedoborowe.

Skuteczna suplementacja  jest wtedy, kiedy stosuje się produkty wysokiej jakości. Powinny być one rekomendowane przez osoby mające doświadczenie w ich stosowaniu (lekarze, farmaceuci), a także powinny mieć odpowiedni skład produktu i pochodzić najlepiej od renomowanych producentów.

Warto wprowadzić w diecie prebiotyki, czyli substancje stanowiące pokarm dla prawidłowej flory jelitowej. Znajdują się one w zbożach z pełnego przemiału, w otrębach i warzywach. Dodatkowo warto stosować tzw. skrobię oporną czyli zawartą w zimnym makaronie, ryżu, w niedojrzałych bananach, cykorii czy szparagach. Jeśli chodzi o stosowanie probiotyków - czyli tzw. "dobrych bakterii lub grzybów" -w przypadkach potrzeby odtworzenia prawidłowej flory jelitowej, stosuj wyłącznie preparaty przebadane z oznaczonymi szczepami. Minimalny czas trwania takiej terapii wynosi 3 miesiące. 

 

****

Rzadkie choroby reumatologiczne:

Zespoły autozapalne

To grupa chorób charakteryzujących się wysoką gorączką a procesem zapalnym mogą być objęte błony śluzowe, skóra , przewód pokarmowy, ośrodkowy układ nerwowy. Towarzyszy temu ból lub zapalenie stawów.

Jednym z zespołów autozapalnych jest zespól TRAPS.

Objawy:

 • epizody gorączek trwające od kilku do 14 dni o różnym okresie odstępu czasu miedzy kolejnymi nawrotami.
 • Gorączce towarzyszy bol mięśni z charakterystycznym obrzękiem i zaczerwieniem skóry nad bolesnym mięśniem. Towarzyszą temu bol stawów, objawy oczne, objawy neurologiczne.
 • W badaniach laboratoryjnych wysokie wskaźniki stanu zapalnego; przyśpieszone OB., zwiększone CRP oraz zwiększone stężenia immunoglobulin IgA, IgG, IgM.

Leczenie rozpoczyna się od podawania glikokortykosteroidów .

 

Eozynofilowe zapalenie powięzi (choroba Shulmana)

Rzadka choroba tkanki łącznej o niewyjaśnionej etiologii i patogenezie zaliczana do zespołów twardzinopodobnych. Charakteryzuje się zwłóknieniem skóry i tkanek podskórnych ze znacznym stwardnieniem powięzi. Niekiedy dochodzi do zajęcia n. wewnętrznych.

Początek choroby zwykle  47-57 rż, kobiety chorują 1,3-2,1 x częściej niż mężczyźni

Czynniki ryzyka:

 • stres
 • intensywny wysiłek fizyczny
 • długotrała ekspozycja na zimno, uraz
 • przyjmowanie niektórych statyn, fenytoiny,podskórnej heparyny, żelaza i.v.

 

Kryteria rozpoznania:

 

Kryteria duże

Symetryczne lub niesymetryczne, rozsiane(kończyny, tułów, brzuch) lub zlokalizowane obrzęk, stwardnienie i zgrubienie skóry i tkanki podskórnej

Biopsja z charakterystycznym dla choroby obrazem

Kryteria małe

Obwodowa eozynofila>0,5 G/L

hypergammaglobulinemia

 

****

 

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego cz.4

 Znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 dla organizmu

Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 są niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Budują one błonę w komórkach , są prekursorami różnych, które regulują ciśnienie krwi i proces zapalny. Organizm człowieka ma ograniczoną możliwość ich syntezy, dlatego powinny być dostarczone z zewnątrz z pokarmem. Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka istotna jest także nie tylko ilość kwasów tłuszczowych , ale także zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy kwasami omega-3 a omega-6. Wiadomo bowiem, że kwasy omega-3 wykazują działanie przeciwzapalne, natomiast omega-6 w nadmiarze mają efekt nasilający zapalenie. Zaleca sie by proporcja kwasów omega-3 do omega-6 wynosiła 1:4, choć najlepiej by było , aby 1:1. Długołańcuchowe kwasy omega-3 takie jak: kwas eikozapentaenowy ( EPA) i kwas dokozaheksaenowy  (DHA)  występują w tłustych rybach np. w łososiu, tuńczyku, makreli, śledziach czy sardynkach oraz w kurzych jajach. Natomiast w oleju lnianym, rzepakowym i orzechach włoskich można znaleźć inny kwas omega-3  - kwas α-linolenowy (ALA). Kwasy omega-6 - szczególnie kwas arachidonowy (ARA) są prekursorami licznych substancji nasilających proces zapalny w organizmie. Z kolei inny kwas z tej grupy- kwas gamma-linolenowy (GLA) ma działanie przeciwzapalne. GLA można znaleźć w oleju z wiesiołka, oleju z pestek  czarnej porzeczki oraz w dużej ilości - bo aż w 22%- w oleju z ogórecznika.

****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego  cz.1

Stosowanie suplementacji kwasów omega -3 i omega-6 u chorych na RZS

Dieta bogata w produkty, w których występują kwasy mega-3 jest bardzo korzystna dla zdrowia. Jednak nie jest łatwo dostarczać odpowiednią ilość kwasów omega-3 wyłącznie z codzienna dietą, dlatego warto zastosować ich suplementację.

Należy dokładnie zapoznać się z informacją od producenta danego suplementu znajdującą sie na lub w opakowaniu. Staraj się wybierać tylko te preparaty które są wystandaryzowane na odpowiednią zawartość EPA i DHA. Jeśli masz wątpliwości , porównaj preparaty różnych producentów. Nie bój się zasięgnąć informacji u farmaceuty. Stosowanie jako suplementów diety kwasów omega-3 (EPA +DHA) w ilości dziennej od 2000 mg do 3000 mg (2-3 g) może mieć korzystny wpływ na zmniejszenie odczuwania bólu stawów oraz zmniejszać aktywność choroby. Należy systematycznie prowadzić suplementację kwasów omega-3  w odpowiednich dawkach, ponieważ pierwsze pozytywne efekty mogą wystąpiC dopiero po  3 miesiącach ich stosowania. Zawsze sprawdzaj datę ważności na opakowaniu oraz przechowuj go w odpowiednich warunkach. Pozwoli to uniknąć procesu utleniania się kwasów omega-3 zawartych w suplemencie ich przekształcenia w szkodliwie działające wolne rodniki. Jako ochronę przed tym procesem stosuje się naturalny konserwant jakim jest witamina E. Zachowaj szczególną ostrożność przed rozpoczęciem i w czasie suplementacji kwasów omega-3 , kiedy przyjmujesz leki, w których substancją czynną jest: kwas acetylosalicylowy, tiklopidyna, klopidogrel,  acenokumarol,  wawaroksaban, ryrfaryna, debigatran, rywaroksaban.

****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego cz.2

Zawsze konsultuj planowaną suplementację kwasami omega-3 ze swoim lekarzem, a w trakcie jej stosowania pamiętaj o badaniach kontrolnych. Choć w badaniach stosowano duże dawki GLA , to dla działania przeciwzapalnego  wystarczająca jest jego mniejsza ilość - 450 mg dziennie. Podobnie jak w przypadku kwasów omega-3 pierwsze pozytywne efekty można zaobserwować najwcześniej po 3 miesiącach suplementacji GLA. Korzystne efekty na serce  i naczynia obserwuje się juz przy dawce dziennej wynoszącej 1000 mg kwasów omega-3. W RZS działanie zmniejszające aktywność choroby wymaga przyjmowania większych dawek : 2000mg-3000 mg dziennie. Najlepszym w suplementacji RZS wydaje sie być połączenie EPA i DHA z GLA.

Osoby dorosłe nie powinny przekraczać dawki dziennej witaminy A powyżej 3000ug  retinolu. Stosowanie tranu przez ciężarne kobiety wymaga szczególnego nadzoru, zwłaszcza w I trymestrze ciąży. Aby zwiększyć ilość kwasów omega-3 w diecie bezpieczniej jest nie stosować suplementów zawierających tran, ale te które zawierają olej z ryb. Zawsze w sprawie planowanej suplementacji poproś o opinię swojego lekarza. 

****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Nie bój się ćwiczyć

Wiele osób z RZS boi się ćwiczyć ze strachu przed bólem lub zrobieniem sobie krzywdy.

Badania pokazują, że osoby cierpiące na RZS mogą brać udział w regularnych, odpowiednich ćwiczeniach bez szkody dla stawów i pogarszania objawów choroby. Zacznij od ćwiczeń dopasowanych do Twojej kondycji i sprawności fizycznej. Jeśli masz problemy ze stawami biodrowymi lub kolanowymi, unikaj ćwiczeń takich jak biegi i skoki. Pomóc może ci fizjoterapeuta. Unikaj sportów kontaktowych takich jak piłka nożna, czy koszykówka, a także wymagających intensywnego wysiłku jak squash. Step aerobik nie jest odpowiedni, ponieważ trzeba wykonywać częste ruchy, niekorzystne dla chorych stawów jak podskoki.

***

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Jakie typy ćwiczeń są najlepsze? cz.1

 • Ćwiczenia stawów kończyn dolnych i górnych w odciążeniu w wodzie lub za pomocą specjalistycznego sprzętu.
 • Ćwiczenia siłowe wymagające użycia trochę większej siły mięśni, niż codzienne czynności. Wykonuj je przy użyciu specjalnych ciężarków na dłonie i nogi, maszyn do ćwiczeń lub taśm wywierających opór.
 • Ćwiczenia rozciągające pomogą Ci utrzymać ruchomość stawów i mięśni np. joga, tai chi, pilates lub proste ćwiczenia rozciągające.
 • Ćwiczenie prawidłowej postawy przed lustrem.
 • Chodzenie z wykorzystaniem kijków Nordic Walking, co redukuje obciążenie stawów i zwiększa aktywność mięśni.

***

 

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Jakie typy ćwiczeń są najlepsze? cz.2

 • Ćwiczenia oddechowe
 • Kometka/badminton
 • Jazda na rowerze oraz taniec rekreacyjny są formami wysiłku, które nie obciążają nadmiernie stawów
 • Korzystne jest również stosowanie technik tkanek miękkich(taśmy powięziowe, techniki powięziowe, terapia punktów spustowych, drenaż limfatyczny, PNF, techniki z zakresu medycyny manualnej – prowadzone przez fizjoterapeutę)
 • Naucz się wykonywać ćwiczenia prawidłowo, aby nie robić sobie krzywdy.
 • Stale zwiększaj siłę, jakiej używasz w czasie ćwiczeń, aby rozwijać mięśnie.
 • Korzystaj z rehabilitacji ambulatoryjnej, stacjonarnej i uzdrowiskowej oraz fizykoterapii. Najskuteczniej przeciwbólowo działa krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa, TENS i laseroakupunktura. Skuteczna jest też magnetoterapia, laseroterapia i ultradźwiękoterapia.

***

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Jak dużo należy ćwiczyć?

Każdej dorosłej osobie zaleca się codziennie 30 minut wysiłku fizycznego. Możesz to robić jednorazowo w partiach po 10 i 15 minut. Jeśli chorujesz i od dłuższego czasu nie ćwiczysz, to zacznij od krótkich sesji i systematycznie wydłużaj czas trwania wysiłku. Nie zapominaj, że codzienne czynności, takie jak uprawianie ogródka czy chodzenie po schodach, to także ćwiczenia. Zapytaj fizjoterapeutę o wygodne i chroniące stawy sposoby pracy w ogródku czy wchodzenia po schodach.

 

***

 

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Czy chory na RZS może uprawiać sport?

Jak najbardziej możesz uprawiać sport, jednak nie w okresie zaostrzenia i nie takie dyscypliny, które nadmiernie obciążają stawy. Zawsze wybieraj wygodne obuwie z gruba podeszwą pochłaniającą energię uderzenia . Przed ćwiczeniami zrób rozgrzewkę.

***

 

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Czy ćwiczenia są rekomendowane dla chorych na RZS?

Ćwiczenia fizyczne są ważną częścią radzenia sobie z RZS. Chorzy na RZS, którzy ćwiczą mają:

Lepszą siłę mięśniową

Większą zdolność radzenia sobie z codziennymi obowiązkami,

Lepszy humor i ogólne samopoczucie

Lepszą kondycję fizyczną

Łatwiej utrzymują masę ciała.

*****

 

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Jak wprowadzać zmiany?

Na podstawie podanych rad wypracuj własne metody na zmniejszenie obciążenia stawów. Wprowadzaj zmiany pojedynczo. Zacznij od poprawy czynności, które sprawiają Ci najwięcej bólu. Skoncentruj uwagę na usprawnianiu stawów o największym znaczeniu dla sprawności funkcjonalnej. Ćwicz nowe ruchy, aż poczujesz się swobodnie podczas ich wykonywania. Dąż do przywrócenia sprawności sprzed zaostrzenia choroby. Korzystaj z zaopatrzenia ortopedycznego , które pomoże zmniejszyć ból, odciążyć stawy, stabilizować i zapobiegać upadkom np. kule, laski, balkoniki, buty ortopedyczne, wkładki, stabilizatory ,kortezy itp. Wprowadź udogodnienia w mieszkaniu (przystosowanie kuchni i łazienki np. wymień zwykłe krany na baterie z dźwignią)

***

 

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Jak radzić sobie z bólem cz. 2

Ból może ograniczać pewne codzienne czynności , ale nie musi przejąć kontroli nad Twoim życiem. Nie bój się bólu, raczej myśl o nim jako o sygnale ostrzegawczym i podejmij działanie. Oto niektóre  czynności, które musisz wdrożyć:

 • Ćwicz! Badania naukowe dowiodły, że odpowiednie ćwiczenia fizyczne pomagają zmniejszyć ból, a także zwiększają ruchomość stawów, wzmacniają mięśnie, które utrzymują stawy, redukują stres oraz poprawiają sen. Fizjoterapeuta lub Twój lekarz pomogą ci dobrać odpowiednie ćwiczenia.
 • Używaj okładów ciepłych i zimnych. Skorzystaj z piętnastominutowej ciepłej kąpieli lub termofora, aby zrelaksować mięsnie i stymulować krążenie krwi.
 • W czasie zaostrzenia objawów choroby może być skuteczne przykładanie zimnych okładów przez 15 minut (im niższa temperatura schładzania, tym krótszy czas zabiegu). Zapytaj swojego lekarza lub fizjoterapeutę, która kuracja będzie dla Ciebie najlepsza.
 • Używaj urządzeń, które ułatwią Ci życie, przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego, odpowiedniego obuwia.
 • Korzystaj z zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.

Jeśli potrzebujesz pomocy, przełam się i poproś o nią!

***

 

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Jak radzić sobie z bólem cz. 1

Ból może ograniczać pewne codzienne czynności , ale nie musi przejąć kontroli nad Twoim życiem. Nie bój się bólu, raczej myśl o nim jako o sygnale ostrzegawczym i podejmij działanie. Oto niektóre  czynności, które musisz wdrożyć:

 • Zwolnij tempo życia, planuj swój dzień i decyduj, co jest najważniejsze
 • Staraj się dobrze wyspać w nocy
 • Utrzymuj odpowiednią masę ciała, aby zbytnio nie obciążać bioder, kolan oraz stóp
 • Istnieje wiele leków, które pomogą Ci poradzić sobie z bólem w RZS. Lekarz i farmaceuta wyjaśnią Ci, które z nich są odpowiednie dla Ciebie i jak je zażywać.

 

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

 Chory na RZS na co powinien zwrócic uwagę? Jak wprowadzać zmiany w życiu codziennym?

 • Wprowadzaj zmiany pojedynczo. Zacznij od poprawy czynności, które sprawiają Ci najwięcej bólu. Skoncentruj uwagę na usprawnianiu stawów o największym znaczeniu dla sprawności funkcjonalnej.
 • Na podstawie podanych rad wypracuj własne metody na zmniejszenie obciążenia stawów.
 • Ćwicz nowe ruchy, aż poczujesz się swobodnie podczas ich wykonywania. Dąż do przywrócenia sprawności sprzed zaostrzenia choroby.
 • Korzystaj z zaopatrzenia ortopedycznego, które pomoże zmniejszyć ból, odciążyć stawy, stabilizować i zapobiegać upadkom np. kule, laski, balkoniki, buty ortopedyczne, wkładki, stabilizatory, kortezy itp.
 • Wprowadź udogodnienia w mieszkaniu (przystosowanie kuchni i łazienki np. wymień zwykłe krany na baterie z dźwignią).

*****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

 Chory na RZS na co powinien zwrócic uwagę? Jak dbać o stawy?

Utrzymanie równowagi między wypoczynkiem i ćwiczeniami jest jedną z najważniejszych rzeczy, które należy osiągnąć. Ćwiczenia powinny być prowadzone w każdym okresie choroby, zarówno w remisji, jak i w czasie zaostrzenia. Jednak ich zakres zależny jest od aktywności choroby, stopnia uszkodzenia stawów, miejsca dysfunkcji i wymaga wielokrotnej modyfikacji, określanej pod kierunkiem lekarza i fizjoterapeuty. Regularne, właściwie dobrane ćwiczenia, sprzyjają odżywieniu chrząstki stawowej, zwiększeniu zakresu ruchów, przywróceniu prawidłowej pracy mięśni oraz pomagają przywrócić utracone funkcje stawów i kończyn.

 • Znakiem „STOP” jest sytuacja, gdy w wyniku wykonywanej czynności stawy stają się nadmiernie ciepłe i spuchnięte lub zaczynają nadmiernie boleć. Jeśli żadne z tych objawów nie pojawią się, to można ćwiczyć dalej.
 • Jeśli masz dobry dzień, nie przepracowuj się! Szczególnie dotyczy to prac domowych oraz ogrodowych. Zadbaj o ergonomię np. używaj miotły i grabi na długim kiju.

*****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

 Chory na RZS na co powinien zwrócic uwagę? SZCZEPIENIA.

Chorzy na RZS są narażeni na większe ryzyko rozwoju zakażeń. W związku z tym logicznym jest postępowanie zmniejszające to ryzyko. Mają temu służyć między innymi szczepienia. Jednak z uwagi na proces chorobowy, związany z układem immunologicznym, istnieją obawy dotyczące częstszego wystąpienia reakcji niepożądanych związanych ze szczepieniem oraz braku jego skuteczności. Stąd dla tej grupy chorych opracowano osobne zalecenia. Wynika z nich, że optymalne jest szczepienie w okresie małej aktywności lub remisji choroby. Nie należy stosować szczepienia przed zastosowaniem biologicznych LMPCH. Warto rozważyć przeprowadzenie szczepienia przeciwko grypie, czy pneumokokom. Natomiast należy szczepić przeciwko tężcowi, zgodnie z zaleceniami dla ogólnej populacji. Nie zaleca się szczepienia przeciwko gruźlicy (BCG).

*****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

 Chory na RZS na co powinien zwrócic uwagę? ZABIEGI OPERACYJNE.

RZS niesie ze sobą zwiększone zagrożenie wystąpienia powikłań okołooperacyjnych tj. zakażenia czy zaburzenia gojenia się ran. Większość syntetycznych LMPCH nie wymaga przerwania ich stosowania, leki biologiczne zaleca się odstawić z zachowaniem odpowiednich okresów, w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego. Warto pamiętać o tym, że najczęściej stosowany Metotreksat nie upośledza gojenia się ran, a jego stosowanie w okresie okołooperacyjnym ma zapobiegać zaostrzeniu się choroby. Zabiegi stomatologiczne z małym ryzykiem zakażenia nie wymagają modyfikacji leczenia. W przypadku zabiegów z większym ryzykiem, należy przerwać leczenie biologicznym LMPCH i dodatkowo zastosować profilaktyczną antybiotykoterapię.

 

*****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

 Chory na RZS na co powinien zwrócic uwagę? CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ.

Kiedy planujesz ciąże musisz sprawdzić, czy nie przyjmujesz leków, które mogą spowodowac jej utratę lub wrodzone wady dziecka. Uwagi te dotycza nie tylko przyszłych matek ale i ojców. Najlepeiej jest dla przebiegu ciąży, aby była ona w czasie, kiedy choroba jest w małej aktywności lub remisji. Nalezy pamietać o tym, że po zakończeniu ciązy może dojśc do szybkiego nawrotu choroby. Zdarza sie to najczesciej w 2 lu 3 miesiącu po porodzie. Potrzeba wprowadzenia ponownie LMPCH może być związana z koniecznoscią zaprzestania karmienia piersią ze wzgględu na szkodliwy wpływ na dziecko.

*****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Chory na RZS na co powinien zwrócic uwagę? DEPRESJA

RZS to przewlekłe schorzenie, które przebiega z bólem i zmęczeniem. Może spowodować utratę sprawności, niezależności czy też pracy. Szacuje się, że depresja może dotyczyć nawet połowy chorych na RZS, jednak czesto nie jest ona rozpoznawana. Wiadomo, że im większa aktywność choroby, tym gorsze sa wyniki leczenia depresji, co z kolei skutkujenasileniem objawów stawowych a także ogólnych.

*****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Czy RZS można trwale wyleczyć?

Trwale wyleczenie RZS nie jest możliwe, jednak dzięki wczesnej diagnostyce i nowoczesnym terapiom, zwłaszcza z uzyciem leków biologicznych udaje się u większości pacjentówosiągnąc cel leczenia jakim jest remisja lub nikska aktywnośc choroby. Chorzy muszą przyjmowac leki przewlekle, ale choroba nie daje objawówklinicznych i nie utrudnia codziennego życia. U pewnej czesci chorychna RZS remisja może utrzymywac się długi czas.

*****

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Mam RZS czy mogę dalej pracować?

W okresie dużej aktywności choroby praca fizyczna jest czesto niemożliwa i przeciwskazana. Obecnie dzięki nowoczesnemu leczeniu wielu chorych nie musi przerywac na stałe swojej aktywnosci zawodowej, co pozwala zmniejszyć koszty związane z ich nieobecnością w pracy oraz uniknąctrwałego jej zaprzestania. U niewielkiej części chorychistnieje potrzeba dostosowania stanowiska pracy , jego zmiany lub przekwalifikowania.

 ******

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Chory na RZS na co powinien zwrócic uwagę? CHOROBY SERCA I NACZYŃ

RZS jest niezależnym czynnikiem chorób serca i nczyń. Zawał serca, udar mózgu czy niewydolność serca, wystepuja znacznie częściej u chorych na RZS. Szczególną uwagę nalezy zwracać w przypadku choroby trwającej dłużej, niż 10 lat. NAlezy unikaćdługotrwałego leczenia GLS, ponieważ mają one negatywny wpływna serce i naczynia. Palenie papierosów, nie tylko wpływa niekorzystnie na serce i naczynia, ale może też pogorszyć przebieg choroby i efekty jej leczenia.

 

 **********

 

Porady dr n.med. Macieja Lewickiego:

Chory na RZS na co powinien zwrócic uwagę? NOWOTWORY

 

U chorych na RZS ryzyko rozwoju choroby nowotworowejjest zbliżone do osób zdrowych. Niemniej istnieją pewne nowotwory, które moga pojawić się częściej. Są to nowotwory węzłów chłonnych- chłoniaki, co może wynikać z przewlekłego stanu zapalnegozwiązanego z RZS. Ponadto cżesciej obserwuje się raka płuc, natomiast rzadziej raka piersi i jelita grubego (prawdopodobnie na skutek zwiększonego przyjmowania przez pacjentów NLPZ). Na podstawie licznych obserwacji, nie stewierdzono, żeby obecnie stosowane leczenie, w tym biologiczne LMPCH zwiększało ryzyko rozwoju nowotworów. W przypadku planowania zastosowania biologicznych LMPCH i w czasie ich stosowania zaleca się badanie przesiewowe zmian skórnychw celu ewentualmej idetyfikacji nowotworów skóry. 

 

 

******

Rekomendacje Grupy Roboczej Europejskiej Ligii Do Walki z Reumatyzmem( EULAR) dotyczące stosowania leków przeciwreumatycznych w okresie ciąży i laktacji 

Carina Gó’testam Skorpen i wsp. The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy and lactation.(Ann.Rheum Dis February17,2016)

Nadrzędne zasady;

 1. Planowanie ciąży powinno mieć miejsce u każdego chorego w w wieku rozrodczym I modyfikację leczenia należy rozważyć przed planowaną ciążą
 2. Leczenie pacjentów z chorobą reumatyczną przed /w czasie ciąży i laktacji powinno mieć na celu zapobieganie lub zmniejszenie aktywności choroby u matki i unikanie narażenia dla płodu /dziecka.
 3. Ryzyko terapii lekowej dla dziecka powinny być wyważone w stosunku do ryzyka, że nieleczona choroba matki stanowi zagrożenie dla pacjentki, jaki dla płodu lub dziecka.
 4. Decyzję o terapii lekowej w czasie ciąży i laktacji, powinna być ustalona w porozumieniu między internistą/reumatologiem, ginekologiem/położnikiem a pacjentką i innymi, kiedy jest to uzasadnione.

Leki dozwolone w okresie ciąży i laktacji

Przeciwmalaryczne

Sulfasalazyna

Azathiopryna

Cyklosporyna

Takrolimus

Kolchicyna

Immunoglobuliny dożylnie

Glikokortykosteroidy

Leki biologiczne anty TNF(certolizumab)

Leki teratogenne, które należy odstawić przed planowana ciążą

Methotreksat

Mykofenolan mofetilu

Cyklofosfamid

 

 

 

 

 

 

********

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych i kolanowych poradnik cz 2.

  INDYWIDUALNY PLAN POSTĘPOWANIA

uwzględniający obecność czynników ryzyka (stan zapalny, nasilenie zmian strukturalnych, ograniczenia aktywności fizycznej)

celem są działania zmierzające do podtrzymania aktywności życiowej

zindywidualizowany plan ćwiczeń fizycznych,, mało ale często”, łączenie ćwiczeń z codziennymi aktywnościami aby stały się stylem życia

fachowa pomoc podczas rozpoczynania programu ćwiczeń fizycznych

opracowanie krótko i długoterminowych celów

monitorowanie wyników działań

UTRZYMANIE PRAWIDŁOWEJ MASY CIAŁA

odpowiednie postępowanie dietetyczne

regularne monitorowanie i comiesięczne odnotowywanie masy ciała

regularne spotkania wspomagające

      zwiększenie aktywności fizycznej

WYGODNE OBUWIE

      gruba, absorbująca wstrząsy podeszwa

profil dostoswany do łuków stopy

rozmiar zapewniający wystarczającą przestrzeń dla palców

wykluczyć buty na obcasach

można stosować wkładki amortyzujące wstrząsy

OARSI-zalecenia dotyczące leczenia niefarmakologicznego CHZS kolanowych i biodrowych

 

Tylko

CHZS kolanowych

CHZS biodrowych*

 

Ch. współistniejące

+CHZS kolanowych

i/lub CHZS biodrowych

Ćwiczenia stacjonarne

zalecane

zalecane

Ćwiczenia w wodzie - brak przewagi nad ćwiczeniami stacjonarnymi

zalecane

zalecane

Trening wzmacniający siłę mięśni

zalecane

zalecane

Zalecania opracowane na podstawie:

 • EULAR - leczenie CHZS kolanowych 2003r.
 • EULAR - leczenie CHZS biodrowych 2005r.
 • EULAR – zalecenia dotyczące leczenia niefarmakologicznego CHZS kolanowych i biodrowych 2013r.
 • ACR - rekomendacje dotyczące leczenia CHZS kolanowych, biodrowych i rąk 2012r
 • OARSI - zalecenia dotyczące leczenia CHZS kolanowych i biodrowych (2007,2008,2010r)
 • OARSI - zalecenia dotyczące niechirurgicznego leczenia CHZS kolanowych 2014r
 • NICE - zalecenia leczenia CHZS z 2014r.

Objaśnienie skrótów:

EULAR(Europejska Liga do Walki z Reumatyzmem)ACR(Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne) OARSI(Międzynarodowe Towarzystwo Badań Nad Chorobą Zwyrodnieniową Stawów),NICE(Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej w Wielkiej Brytanii)

 

*******

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych i kolanowych poradnik cz 1.

DIAGNOSTYKA CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW (CHZS)

ma charakter interdyscyplinarny

kluczowa rola lekarza POZ, pomocnicza specjalistów ortopedii i reumatologii

uwzględnienie chorób współistniejących: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, otyłość, choroby nerek, choroby p. pokarmowego, depresja.

LECZENIE NIEFARMAKOLOGICZNE CHZS KOLANOWEGO

zapewnienie potrzeb edukacyjnych w zakresie CHZS

działania zmierzające do podtrzymania aktywności życiowej

zindywidualizowany plan regularnych ćwiczeń fizycznych

plan redukcji masy ciała u osób z nadwagą i otyłością

 zastosowanie sprzętów ortopedycznych ułatwiających chodzenie dopasowany do oczekiwań pacjenta

 

 

******

Szansa na całkowite wyleczenie RZS?
Niestety wyleczenie reumatoidalnego zapalenia stawów bez pomocy farmakologicznej jest raczej niemożliwe. Każde odstawienie leków powoduje, że choroba powraca, można jednak dzięki dostępności obecnych metod, wprowadzić chorobę w stan remisji, dzięki czemu pacjenci normalnie funkcjonują. Zdarza się też, że mimo odpowiedniej kuracji RZS ulega nasileniu.
Nie można zapobiec RZS, dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie choroby, im wcześniej wykryte RZS tym większa szansa na jej cofnięcie się.

 

*****

Jak badać RZS? c.d.

Najpierw zaleca się ultrasonografię lub rezonans magnetyczny, które wykrywają zmiany zapalne wcześniej nie rentgen. Gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że osoba cierpi na RZS, zostaje ona skierowana na rentgen stóp i rąk, lub innych zajętych przez chorobę stawów. Przy RZS często dochodzi do obrzęków tkanek miękkich, ubytków w kościach, zmniejszenia ich gęstości, a ostatecznie do zdeformowania stawów. Jeżeli chodzi o kręgosłup szyjny, zazwyczaj praktykuje się tomografię komputerową.

*******

Jak badać RZS?
W diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów stosuje się badania laboratoryjne. Ich wyniki pozwalają lekarzowi na postawienie ostatecznej diagnozy.
Badania laboratoryjne mają na celu rozpoznawanie choroby i kontrolowanie jej przebiegu. Wyróżniamy następujące rodzaje badań:
• OB, CRP, morfologia krwi: pomagają ocenić aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów.
• RF: czyli czynnik reumatoidalny ma go około 80% pacjentów, ale może zostać wykryty również u osób, które cierpią na inne choroby reumatyczne.
• Anty-CCP: wykrywalne tylko i wyłącznie w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, mogą wystąpić jeszcze przed pierwszymi objawami schorzenia. Duże miano RF i anty-CCP sugeruje na ciężkie RZS, z szybką destrukcją stawów i wystąpieniem zmian pozastawowych.
• Inne badania krwi, moczu bądź płynu stawowego wykonywane, aby wykluczyć inne choroby stawów oraz monitorować pracę np. nerek czy wątroby.

*******

Kiedy do lekarza?

RZS może powodować groźne powikłania, które trzeba natychmiast omówić z lekarzem. Pacjenci, u których istnieje prawdopodobieństwo RZS muszą być stale kontrolowani przez reumatologa. Dobra i szybka diagnostyka jest konieczna, aby dobrać odpowiedni sposób leczenia (im wcześniejsze rozpoznanie tym większa szansa na wycofanie się RZS). Poniżej objawy, które trzeba konsultować z lekarzem reumatologiem:
1. Gorączka, ból gardła, uporczywy kaszel, problemy z oddawaniem moczu (objawy te uaktywniają się w chorobach). Pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów nie potrafią tak dobrze walczyć z chorobą jak osoby zdrowe.
2. Spadek wagi, sztywność i ból stawów, ogólne osłabienie - objawy te należy jak najszybciej skonsultować z lekarzem, aby zahamować aktywność RZS.
3. Duszności, bóle w klatce, nietolerancja na wysiłek - w takim przypadku lekarz musi przeprowadzić badania w celu diagnostyki chorób płuc i serca, które często towarzyszą reumatoidalnemu zapaleniu stawów.
4. Niedowład kończyn, problemy ze wzrokiem i czuciem - mogą wskazywać na udar mózgu, dlatego istotna jest jak najszybsza konsultacja lekarska.
5. Kał z krwią, ból brzucha - czy dotyczą cię te dolegliwości? Jeśli tak udaj się natychmiast do lekarza, ponieważ mogło dojść do wrzodów i krwotoku z jelit.
6. Pacjenci, którzy mieli wykonywaną punkcję stawu, i u których pojawił się ból wraz z obrzękiem i temperaturą, powinni udać się do lekarza. Objawy te mogą sugerować zakażenie stawu.

 

 

 

 

 .....

Miejscowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów
W pracy C.Zeng i wsp. opublikowanej w British Journal of Sports Medicine,2018:doi:10.1136/bjsports-2017-098043 Epub 2018 Feb.7 pod tytułem: ‘’ Względna skuteczność i bezpieczeństwo miejscowego stosowania niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów- przegląd systematyczny z metaanalizą sieciową wykazano że:
NLPZ stosowane miejscowo zmniejszają natężenie bólu u chorych na chorobę zwyrodnieniowa stawu kolanowego lub stawów rąk. Skuteczność tych leków jest podobna do NLPZ stosowanych doustnie.
Stosowanie NLPZ miejscowo w porównaniu z placebo zmniejsza natężenie bólu i poprawia funkcjonowanie chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów głównie stawu kolanowego.
Stosowanie NLPZ miejscowo nie wiąże się z występowaniem poważnych objawów niepożądanych dlatego są szczególnie korzystne u chorych z przeciwskazaniami do terapii doustnej NLPZ.
Stosowanie diklofenaku (plaster), ibuprofenu (krem) i piroksykamu (plaster) wiązało się z najlepszym efektem spośród wszystkich ocenianych w artykule preparatów.

 

*****

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów rąk według zaleceń European Leaque Against Rheumatism 2018
W 2018 Europejska Liga do Walki z Reumatyzmem (EULAR) zaktualizowała swoje stanowisko z 2007r dotyczące postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów rąk.
Eksperci sformułowali 10 zasad postepowania i 10 zaleceń szczegółowych.
Poniżej przedstawiamy zalecenia dotyczące leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów rak:
1. Każdemu choremu należy zaproponować edukację i trening praktyczny w zakresie ergonomii, intensywności aktywności fizycznej i wykorzystania urządzeń pomocniczych.
2. U każdego chorego należy rozważyć wdrożenie ćwiczeń poprawiających czynność i zwiększających siłę mięśni oraz zmniejszających dolegliwości bólowe.
3. U chorego na chorobę zwyrodnieniową stawu nadgarstkowo-śródręcznego należy rozważyć zastosowanie najlepiej długotrwałe, ortezy w celu zmniejszenia objawów.
4. Ze względów bezpieczeństwa preferuje się leczenie farmakologiczne miejscowe a nie ogólnoustrojowe: lekami pierwszego wyboru są miejscowo stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne.
5. Stosowanie doustnych leków przeciwbólowych, zwłaszcza niesterydowych leków przeciwzapalnych należy rozważyć przez ograniczony czas w celu zmniejszenia objawów choroby.
6. Siarczan chondroityny można stosować u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów rąk w celu zmniejszenia bólu i poprawy sprawności.
7. U chorych na chorobę zwyrodnieniowa stawów rak nie powinno się stosować dostawowych wstrzyknięć glikokortykosteroidów z wyjątkiem chorych z bolesnością stawów międzypaliczkowych, u których można rozważyć takie postępowanie.
8. W leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów rak nie powinno się stosować konwencjonalnych ani biologicznych leków modyfikujących przebieg choroby.
9. Leczenie operacyjne należy rozważyć u chorych z nieprawidłowościami strukturalnymi, jeśli inne metody leczenia nie okazały się wystarczająco skuteczne w uśmierzaniu bólu. U chorych na chorobę zwyrodnieniową stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka powinno się rozważyć usuniecie kości czworobocznej większej, a u chorych ze zmianami w stawach międzypaliczkowych- usztywnienie stawu(artrodezę) lub artroplastykę
10. Długoterminowa kontrola u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów rąk powinna być dostoswana do indywidualnych potrzeb pacjenta

Opracowano na podstawie:
1. Kroon F.P.B., Carmona L, Schoones J.W., Kloppenburg M: Efficacy and safety of non-pharmacological and surgical treatment for hand osteoarthritis: a systematic literature review informing 2018 update of the EULAR recommendation for the management o hand osteoarthritis. ). Ann. of the Rheum. Dis. Jan 2019, 78 (1) 16-24
2. Zhang W ,Doherty M, Leeb B.F i wsp.:EULAR evidence-based recommendations for the management of hand osteoarthritis: report of a Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies including Therapeutics (ESCISIT). Ann. Rheum. Dis., 2007;66:377-388
3.Goncerz G, Tuchocka-Kaczmarek A.: Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów rąk według zaleceń European Leaque Against Rheumatism 2018. Medycyna Praktyczna 2(336)Luty 2019: 44-50.

******

Inne, często źle rozpoznawane objawy RZS cz 2:

 

Osteoporoza – zarówno RZS, jak i stosowane w jego przebiegu leki, znacznie przyspieszają rozwój osteoporozy.
Oczy– częstym objawem jest zespół suchości wywołany złuszczającym zapaleniem rogówki i spojówek, dla którego charakterystyczne jest uczucie piasku lub ciała obcego pod powiekami.
Nerwy – często występuje tzw. zespół kanału nadgarstka. Groźnym powikłaniem RZS jest podwichnięcie szczytowo-obrotowe jego objawy to ból głowy, zaburzenia czucia, osłabienie lub niedowład kończyn. Wystąpienie tego objawu wiąże się z około 17% śmiertelnością.
Nerki– zarówno sama choroba, jak i stosowane leki mogą uszkadzać nerki, ważne są regularne badania kontrolne funkcji nerek.
Zaburzenia hematologiczne – RZS zwiększa podatność na zakażenia (dwukrotnie częściej w porównaniu do osób zdrowych)oraz ryzyko rozwoju chłoniaków lub białaczek (dwu-trzykrotnie)

 

Inne, często źle rozpoznawane objawy RZS cz 1:


Guzki reumatoidalne – guzki podskórne, najczęściej zlokalizowane w okolicy łokci, stawów rąk oraz w innych miejscach narażonych na ucisk, mogą one również występować w narządach wewnętrznych.
Miażdżyca – jej przyspieszony rozwój jest wynikiem aktywacji procesów zapalnych. To jej powikłania są główną przyczyną przedwczesnego zgonu. U chorych tych ryzyko wystąpienia zawału i niewydolności serca, nagłego zgonu sercowego czy udaru mózgu jest większe, niż u osób zdrowych.
Naczynia – zapalenie naczyń jest rzadkim, ale poważnym powikłaniem prowadzącym do niedokrwienia różnych narządów wewnętrznych.
Płuca – zapalenie opłucnej, śródmiąższowe zapaleniu płuc i ich włóknienie. Choroby te powodują wystąpienie objawów takich jak: duszność, ból w klatce piersiowej, a nawet niewydolność oddechową.
Serce – zajęcie tego układu często objawia się wystąpieniem zaburzeń rytmu serca, dusznością bólami zamostkowymi.

 

DIETA W RZS cz.5.

Skończ z przetworzoną żywnością
Wyeliminuj ze swojej diety produkty z konserwantami, sztucznymi barwnikami, czy aromatami. Pamiętaj, że produkty przetworzone, takie jak wyroby cukiernicze, chipsy, paluszki i inne przekąski, są źródłem kwasów tłuszczowych trans, które nasilają stan za-palny w organizmie.


Zadbaj o produkty bogate w żelazo, wapń i witaminę D3
Potrzebujesz ich do sprawnego działania Twojego organizmu. Leki mogą doprowadzić do zmniejszonego stężenia tych składników odżywczych. Zadbaj o dietę bogatą w żelazo, a więc: czerwone mięso, nasiona roślin strączkowych oraz warzywa o zielonych liściach. Spożywaj też mleko i jego przetwory, takie jak jogurt, kefir, maślanka i sery, ale także warzywa o zielonych liściach, napoje sojowe wzbogacane w wapń, migdały oraz ryby.

Symbol zastpczy tekstu5

 

DIETA W RZS cz.4

Unikaj soli!
Jej nadmiar w diecie może prowadzić do indukcji komórek zwiększających ryzyko zachorowania na RZS.

Postaw na błonnik pokarmowy

Błonnik pokarmowy zmniejsza stężenie CRP . Zadbaj o to, aby nie zabrakło go w Twojej diecie. Jasne pieczywo zastąp pieczywem pełnoziarnistym. Ogranicz spożycie ziemniaków, zastąp je kaszami. Zadbaj też o dania z makaronem pełnoziarnistym oraz brązowym ryżem.

Symbol zastpczy tekstu5

DIETA W RZS cz. 3

Jedz orzechy, chrup nasiona!
Są one źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA), które podobnie jak kwasy omega-3 wykazują działanie przeciwzapalne. Produkty te stanowią także bardzo dobre źródło białka i błonnika pokarmowego. Odrobina migdałów, orzechów laskowych lub włoskich, nasion słonecznika, czy pestek dyni będzie dobrą przekąską na drugie śniadanie lub podwieczorek.


Fasola, soczewica, ciecierzyca i soja
Te i inne rośliny strączkowe to dobre źródło białka, kwasu foliowego, magnezu, potasu, żelaza i cynku. W produktach tych znajduje się także wiele cennych składników
o właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych

 

Symbol zastpczy tekstu4

DIETA W RZS cz. 2

 

Nie ma konkretnej diety, która leczyłaby Reumatoidalne Zapalenie Stawów. Jednak badania dowodzą, że pewne produkty mogą być pomocne w wyciszaniu stanu zapalnego, a większość z nich jest charakterystyczna dla diety śródziemnomorskiej.

Oliwa z oliwek wyjdzie ci na zdrowie!
Poza jednonienasyconymi kwasami tłuszczowymi oliwa z oliwek zawiera składnik zwany oleocanthal. Związek ten ma znaczący wpływ nie tylko na przewlekły, ale także na
ostry proces zapalny. Korzystne właściwości zauważyć można zwłaszcza przy regularnym, codziennym spożyciu 2–3 łyżek oliwy z oliwek. Pamiętaj, że najlepsza oliwa to ta
z pierwszego tłoczenia!

Jedz orzechy, chrup nasiona!
Są one źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA), które podobnie jak kwasy omega-3 wykazują działanie przeciwzapalne. Produkty te stanowią także bardzo dobre źródło białka i błonnika pokarmowego. Odrobina migdałów, orzechów laskowych lub włoskich, nasion słonecznika, czy pestek dyni będzie dobrą przekąską na drugie śniadanie lub podwieczorek.
Fasola, soczewica, ciecierzyca i soja
Te i inne rośliny strączkowe to dobre źródło białka, kwasu foliowego, magnezu, potasu, żelaza i cynku. W produktach tych znajduje się także wiele cennych składników
o właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych

Symbol zastpczy tekstu4

DIETA W RZS cz. 1

 

Nie ma konkretnej diety, która leczyłaby Reumatoidalne Zapalenie Stawów. Jednak badania dowodzą, że pewne produkty mogą być pomocne w wyciszaniu stanu zapalnego, a większość z nich jest charakterystyczna dla diety śródziemnomorskiej.

Jedz ryby!
Zwłaszcza tłuste ryby morskie, które obfitują w kwasy omega-3. Kwasy te wykazują działanie przeciwzapalne, zmniejszając stężenie parametrów zapalnych, takich jak CRP czy interleukina-6.

Warzywa i owoce
Warzywa i owoce to źródło cennych antyoksydantów, które wspierają układ immunologiczny i przeciwdziałają niekorzystnemu działaniu wolnych rodników. Te najbardziej
wartościowe to borówki, jeżyny, wiśnie, porzeczki, truskawki i maliny. Jedz też szpinak, kapustę, brokuły, jarmuż i marchewkę.

Symbol zastpczy tekstu5

 

 

 

 

Ćwiczenia dla pacjentów z RZS cz.5

bar 4

 

Ćwiczenia dla pacjentów z RZS cz.4

 

bar 3

 

 

Ćwiczenia dla pacjentów z RZS cz.3

 

barki1

 

Ćwiczenia dla pacjentów z RZS cz. 2

 

bar

 

 

 

 

 

Ćwiczenia dla pacjentów z RZS cz. 1

 bar

Co jeszcze pomoże pacjentom z RZS?

Jesteś pacjentem z RZS skorzystaj z…

fizykoterapii – różne techniki, takie jak krioterapia, ultradźwięki, masaże i balneoterapia,
pomagają zmniejszyć ból i zapalenie stawów oraz rozluźnić układ mięśniowy;
zaopatrzenia ortopedycznego - ortezy i inny sprzęt ortopedyczny pomogą Ci odciążyć
chore stawy. Przy wyborze odpowiednich dla Twoich potrzeb akcesoriów posiłkuj się radą rehabilitanta, reumatologa, ortopedy.
odpowiedniej diety – utrzymaj prawidłową masę ciała; unikaj zarówno nadwagi i otyłości, jak i niedożywienia. Ważne jest również dostarczenie kościom odpowiedniej ilości wapnia i witaminy D3, gdyż RZS znacznie przyspiesza rozwój osteoporozy.
Jeśli nie wykonywałeś badania densytometrycznego. Zrób to!

 

Co prócz leczenia farmakoterapią?

Oprócz leczenia farmakologicznego ważne jest też:
wsparcie psychiczne – choroba, która często wiąże się z bólem i niesprawnością, może również wywoływać frustrację, poczucie uzależnienia od innych, a nawet depresję (u około 40 % pacjentów z RZS rozpoznano depresję), dlatego nie wahaj się szukać wsparcia psychicznego u bliskich oraz w poradniach specjalistycznych


odpoczynek – zmęczenie jest częstym objawem RZS (80% pacjentów z RZS zgłasza ten objaw), pozwól sobie na odpoczynek – krótkie drzemki w ciągu dnia pomogą Ci odzyskać energię i dają ulgę chorym stawom

ćwiczenia –regularna aktywność fizyczna zapobiega niektórym niekorzystnym zmianom zachodzącym w stawach. Wskazane są ćwiczenia zwiększające zakres ruchu i wzmacniające mięśnie oraz ćwiczenia poprawiające ogólną wydolność (np. chodzenie,pływanie, jazda na rowerze); program ćwiczeń powinien być opracowany przez rehabilitanta i dopasowany indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta, zależnie od stopnia zaawansowania choroby, kondycji danej osoby i współistniejących chorób

 

Jak leczyć RZS ?

Metody leczenia RZS w ostatnich latach znacznie się zmieniły w związku z pojawieniem się nowych skutecznych leków. Obecnie kładzie się nacisk na jak najszybsze zastosowanie leku modyfikującego przebieg choroby (LMPCh), aby osiągnąć remisję lub niską aktywność
choroby.
Ważna jest dobra współpraca pacjent-lekarz opracowanie wspólnego efektywnego planu leczenia – wiąże się to z regularnymi wizytami oraz wykonywaniem kontrolnych badań laboratoryjnych oceniających skuteczność i ewentualne działania niepożądane stosowanych leków.

 

Objawy Reumatoidalnego Zapalenia Stawów

 

Choroba rozwija się podstępnie. Może minąć nawet kilka miesięcy, zanim dolegliwości staną się na tyle dokuczliwe, że pacjent szuka pomocy lekarskiej.Na początku często pojawiają się objawy ogólne przypominające grypę, takie jak: uczucie osłabienia, stan podgorączkowy, ból mięśni, utrata apetytu, a także zmniejszenie masy ciała. Mogą one wyprzedzać objawy stawowe lub im towarzyszyć. W przebiegu choroby mogą również wystąpić objawy zajęcia innych narządów. Nagły rozwój choroby jest rzadkością, jednak nie jest niemożliwy, występuje u około co 10 chorego. W przebiegu Reumatoidalnego Zapalenia Stawów najczęściej zajęte są symetrycznie stawy rąk, nadgastków oraz stóp. Nietypowym, jednak możliwym początkiem choroby może być zapalenie jednego albo kilku średnich lub dużych stawów.

Objawy zapalenia stawów: ból, obrzęk, tkliwość stawu na ucisk, sztywność, ograniczenie ruchomości.
Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą systemową, atakującą nie tylko stawy, ale również wiele narządów. Oprócz względnie częstych zmian łagodnych, takich jak guzki reumatoidalne skóry i tkanki podskórnej czy zespół suchości, mogą też występować objawy ze strony innych narządów takie jak:
zapalenie opłucnej,
włóknienie płuc,
nadciśnienie płucne,
śródmiąższowe zapalenie płuc,
zapalenie wsierdzia,
zapalenie osierdzia,
zapalenie mięśnia sercowego,
śródmiąższowe zapalenie nerek,
odmiedniczkowe zapalenie nerek,
skrobawica wtórna,
zespół cieśni nadgarstka,
zapalenie naczyń,
powiększenie węzłów chłonnych.

RZS sprzyja przyspieszonemu rozwojowy miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca. Chorzy na RZS żyją mniej więcej, o 7 lat krócej w porównoniu z populacją ogólną.

 

Przyczyny Reumatoidalnego Zapalenia Stawów

Istotą choroby jest proces zapalny rozpoczynający się wewnątrz stawu.
Niepoznany dotąd czynnik stymuluje błonę maziową wyścielającą staw do odpowiedzi zapalnej. Następnie dochodzi do jej powiększania się i niszczenia przylegających struktur - chrząstki, kości, więzadeł, ścięgien.
Przejawami tego są początkowo ból i obrzęk, a następnie nieodwracalne zniszczenie i utrata ruchomości stawu.
Uszkodzenie chrząstki i innych struktur stawu przez proces zapalny, sprzyja powstawaniu wtórnych zmian zwyrodnieniowych.

Ostateczne przyczyny powstania RZS nie zostały poznane, jednak znane są czynniki sprzyjające rozwojowi choroby:
obciążenie dziedziczne
–RZS występuje u osób blisko
spokrewnionych, ale sam czynnik genetyczny nie wywołuje choroby - tak więc obecność RZS u rodzica nie oznacza, że choroba wystąpi u dzieci, jednak ryzyko jej wystąpienia jest wyższe.
płeć
– kobiety chorują około 3-4 razy częściej, niż mężczyźni
Zakażenie
– podejrzewa się rolę niektórych bakterii i wirusów w inicjowaniu odpowiedzi zapalnej. Wykazano
związek pomiędzy zakażeniem bakterią Porphyromonas gingivalis, która powoduje wystąpienie paradontozy oraz zwiększa ryzyko zachorowania na RZS.defekt układu odpornościowego
– układ odpornościowy prowadzi do błędnego rozpoznawania własnych tkanek jako „wroga” i powoduje produkcję autoprzeciwciał mających na celu ich niszczenie
palenie tytoniu
– zwiększa ryzyko zachorowania i pogarsza przebieg choroby
stres
– u niektórych pacjentów choroba rozpoczyna się po przeżyciu silnego stresu.
dieta
- obserwuje się, że nadmierne spożycie soli, może mieć wpływ na rozwój chorób autoimmunologicznych w tym RZS

Zapalny ból krzyża wymaga diagnostyki reumatologicznej

Bólem krzyża nazywa się ból dolnego odcinka kręgosłupa, tzw. odcinka lędźwiowo-krzyżowego.
Bólu krzyża doświadcza około 80% ludzi. Najczęściej występuje u osób w wieku 30–60 lat.
Jest jedną z głównych przyczyn niezdolności do pracy oraz pogorszenia jakości życia, mimo że rzadko jest związany z poważną chorobą.
Tylko u co dziesiątego pacjenta ból krzyża ma konkretną przyczynę, wymagającą dalszej diagnostyki. Niemniej, trzeba pamiętać, że ból krzyża może być jedynie objawem innych chorób wymagających kontaktu z lekarzem.
Z zapalnym bólem krzyża mamy do czynienia w przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.
Typowe objawy zapalnego bólu krzyża to :
• początek dolegliwości przed 40 rokiem życia (lokalizacja bólu naprzemiennie w obu pośladkach),
• zmniejszenie nasilenia bólu po ćwiczeniach fizycznych ale nie po odpoczynku.
• ból nocny (ból krzyża budzi w drugiej połowie nocy),
• ból zmniejszający się po wstaniu z łóżka i w ciągu dnia.
Obecność przynajmniej 2 z powyższych objawów wymaga pogłębienia diagnostyki reumatologicznej.

 

Przyczyny Reumatoidalnego Zapalenia Stawów

Istotą choroby jest proces zapalny rozpoczynający się wewnątrz stawu. Niepoznany dotąd czynnik stymuluje błonę maziową wyścielającą staw do odpowiedzi zapalnej. Następnie dochodzi do jej powiększania się i niszczenia przylegających struktur  - chrząstki, kości, więzadeł, ścięgien. Przejawami tego są początkowo ból i obrzęk, a następnie nieodwracalne zniszczenie i utrata ruchomości stawu. Uszkodzenie chrząstki i innych struktur stawu przez proces zapalny, sprzyja powstawaniu wtórnych zmian zwyrodnieniowych.

Ostateczne przyczyny powstania RZS nie zostały poznane, jednak znane są czynniki sprzyjające rozwojowi choroby:

 • obciążenie dziedziczne –RZS występuje u osób blisko spokrewnionych, ale sam czynnik genetyczny nie wywołuje choroby - tak więc obecność RZS u rodzica nie oznacza, że choroba wystąpi u dzieci, jednak ryzyko jej wystąpienia jest wyższe.
 • płeć – kobiety chorują około 3-4 razy częściej, niż mężczyźni
 • zakażenie – podejrzewa się rolę niektórych bakterii i wirusów w inicjowaniu odpowiedzi zapalnej. Wykazano związek pomiędzy zakażeniem bakterią Porphyromonas gingivalis, która powoduje wystąpienie paradontozy oraz zwiększa ryzyko zachorowania na RZS.
 • defekt układu odpornościowego – układ odpornościowy prowadzi do błędnego rozpoznawania własnych tkanek jako „wroga” i powoduje produkcję autoprzeciwciał mających na celu ich niszczenie
 • palenie tytoniu – zwiększa ryzyko zachorowania i pogarsza przebieg choroby
 • stres – u niektórych pacjentów choroba rozpoczyna się po przeżyciu silnego stresu.
 • dieta - obserwuje się, że nadmierne spożycie soli, może mieć wpływ na rozwój chorób autoimmunologicznych w tym RZS

 

 

 

Utrasonografia pomocna w diagnostyce wczesnego niezróżnicowanego zapalenia stawów

W reumatologii zebranie wywiadu i przeprowadzenie badania fizykalnego jest podstawą procesu diagnostycznego. Na tej podstawie można postawić rozpoznanie u 80-90% pacjentów. Zwykle należy je jednak potwierdzić badaniami dodatkowymi, laboratoryjnymi i obrazowymi. U pozostałych 10-20% pacjentów ustalenia rozpoznania wymaga dodatkowej diagnostyki.

Udowodniono, że badanie ultrasonograficzne ma wyższą niż badanie fizykalne czułość w wykrywaniu zapalenia błony maziowej u chorych z wczesnym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Ma też 2-7 razy większą czułość niż klasyczne badanie radiologiczne w wykrywaniu nadżerek. W niektórych analizach wykazano, że jego czułość jest porównywalna z badaniem rezonansu magnetycznego.

Za pomocą ultrasonografii można wykrywać małe depozyty płynowe w stawach, nieprawidłowości przyczepów ścięgnistych takie jak zwapnienia i entezofity oraz obrzęki pochewek ścięgien. Badanie dostarcza wstępnych informacji o zapaleniu błony maziowej. Badanie z opcją kolorowego Dopplera ostatecznie potwierdza aktywny proces zapalny stawu.

Ocena ultrasonograficzna ma więc znaczący wpływ na proces podejmowania decyzji diagnostycznych i zasługuj na miano stetoskopu w rękach reumatologa.

 

 

 

 

Zespoły uciskowe nerwów

ZESPÓL KANAŁU NADGARSTKA ( w skrócie ZKN) jest wywołany uciskiem na nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka. Jest to najczęstsza neuropatia uciskowa. Chociaż jest kilka czynników predysponujących do częstszego występowania schorzenia jak  reumatoidalne zapalenie stawów, niedoczynność tarczycy i cukrzyca. W 80% przypadków nie udaje się zidentyfikować przyczyny powstania ZKN, co określa się jako zespól idiopatyczny.

Typowe objawy to ból, drętwienie i uczucie mrowienia w ręce, które występują w nocy i budzą ze snu. Rzadziej objawy występują w ciągu dnia, gdy dłużej utrzymujemy nadgarstek w zgięciu  podczas pracy, prowadzenia samochodu, czytaniu gazety czy pisaniu.

Pacjent odczuwa ból w części ręki unerwionej przez nerw pośrodkowy lub rzadziej w całej ręce.

Cie nadgarstka

Objawy trwają do 30 minut po czym ustępują. Ulgę przynosi potrząsanie ręką.

Rozpoznanie na podstawie wywiadu, badania klinicznego wspomaganego badaniem ultrasonograficznym. Diagnozę potwierdza nieprawidłowy wynik przewodnictwa elektrycznego w nerwie pośrodkowym ( badanie EMG-przewodzenie).

Leczenie zachowawcze –początkowy okres choroby o łagodnym przebiegu

Unieruchomienie nadgarstka w pozycji neutralnej (w szynie na noc)

Niesteroidowe leki przeciwzapalne , pojedyncze dokanałowe wstrzyknięcie steroidów

Fizykoterapia

Leczenie operacyjne polega na odbarczeniu nerwu pośrodkowego. Operację najczęściej przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym i należy do najczęściej wykonywanych planowych zabiegów w chirurgii ręki.

Po prawidłowo wykonanej operacji dolegliwości ustępują niemal natychmiast.

********

Obecność przeciwciał jądrowych ANA nie zawsze musi oznaczać chorobę

Funkcją układu odpornościowego u osób zdrowych jest ochrona organizmu przed zakażeniami. Odbywa się to m.in. poprzez produkcję przeciwciał – specjalnych białek, które potrafią rozpoznać wirusy lub bakterie i zniszczyć je. Dzięki układowi immunologicznemu jesteśmy w stanie samodzielnie zwalczyć ciężkie zakażenia.
Czasami jednak układ odpornościowy „myli się” i zwraca przeciwko własnemu organizmowi. Produkuje wówczas ogromne ilości przeciwciał, zwanych autoprzeciwciałami, które atakują własne narządy i tkanki. Takie zaburzenie funkcji układu odpornościowego (inaczej immunologicznego) prowadzi do powstania choroby autoimmunologicznej.
Oznaczenie miana przeciwciał ANA umożliwia odróżnienie pacjentów zdrowych od pacjentów z podejrzeniem układowych chorób tkanki łącznej:
• u pacjentów zdrowych miana przeciwciał są niskie – w badaniu wykrywane są naturalne autoprzeciwciała,
• u pacjentów potencjalnie chorych miana przeciwciał ANA są wyższe – za pozytywne uznaje się wyniki w mianie 1:160.
• występowanie przeciwciał przeciwjądrowych u zdrowych ludzi wynosi około 3–15%.
• produkcja autoprzeciwciał jest silnie związana z wiekiem. Powyżej 65. roku życia występowanie autoprzeciwciał u zdrowych ludzi zwiększa się do około 10–37%.
• przeciwciała przeciwjądrowe mogą być produkowane również w odpowiedzi na zakażenia wirusowe.
• niektóre leki powodują produkcję ANA (prokainamid, hydralazyna).
• w chorobach nowotworowych również mogą pojawić się ANA.
Dlatego interpretując pozytywny wynik, należy wziąć pod uwagę: miano przeciwciał, obraz kliniczny i historię choroby pacjenta.

 

 

*****

Chorujesz na autoimmunologiczne zapalne choroby reumatycze - Zaszczep się!

Zalecenia European League Against Rheumatism (EULAR)
U osób chorujących na autoimmunologiczne zapalne choroby reumatyczne (AZChR) do których należy reumatoidalne zapalenie stawów zwiększa się ryzyko wystąpienia chorób zakaźnych. Przebieg tych chorób może być ciężki a nawet prowadzić do śmierci. Jest to spowodowane osłabieniem układu odpornościowego w przebiegu samej choroby, a także działaniem stosowanych leków immunosupresyjnych.
Szczepienia są skuteczną metodą zapobiegania niektórym chorobom zakaźnym. Niestety w tej grupie chorych ich stosowanie wiąże się z potencjalnymi problemami (m.in. zmniejszoną skutecznością szczepionek i ryzykiem zaostrzenia choroby).
W 2011 r. zostały opracowane zalecenia European League Against Rheumatism (EULAR) dotyczące szczepień chorych na AZChR.
Poniżej wybrane zalecenia dotyczące szczepień istotne dla pacjenta:
Optymalne jest szczepienie w stanie remisji lub stabilnej aktywności choroby.
Należy poinformować lekarza o przebiegu dotychczasowych szczepień, wcześniejszych reakcjach poszczepiennych czy zaostrzeniu choroby.
W trakcie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów glikokortykosteroidami i innymi lekami przeciwreumatycznymi modyfkującymi przebieg choroby np metotreksatem, leflunomidem, lekami biologicznymi z grupy anty-TNF-α można przyjmować szczepienia z wyjątkiem „ żywych” szczepionek.
Wyjątek stanowią też leki biologiczne zmniejszające liczbę limfocytów B (np. rytuksymab, tocilizumab) - optymalnie szczepienia ochronne należy wykonywać przed ich włączeniem .
W przypadku szczepienia przeciwko grypie wskazane jest zastosowanie szczepionki „nieżywej”. Zalecenia te dotyczą zarówno szczepionki przeciwko grypie sezonowej, jak i grypie pandemicznej (tzw. świńskiej).
Należy rozważyć szczepienie przeciwko pneumokokom 23-walentną szczepionką polisacharydową (PPSV-23). Chorzy na AZChR, w porównaniu z ogólną populacją, należą do grupy zwiększonego ryzyka zgonu z powodu zakażeń układu oddechowego, a za jedną z głównych przyczyn takich zachorowań uważa się pneumokoki. Szczepienia przeciwko pneumokokom wywołują prawidłową lub tylko nieznacznie zmniejszoną odpowiedź humoralną u chorych na choroby reumatyczne - nawet gdy wykonano je w okresie leczenia immunosupresyjnego. Szczepienie przeciwko pneumokokom wydaje się bezpieczne u chorych na AZChR.
Chorych na AZChR należy szczepić przeciwko tężcowi zgodnie z zaleceniami dla populacji ogólnej. Jeśli u chorego leczonego rytuksymabem w ciągu ostatnich 24 tygodni doszło do poważnego zranienia i/lub zanieczyszczenia rany wymagającego profilaktyki przeciwtężcowej, należy zastosować profilaktykę bierną za pomocą swoistej immunoglobuliny.
Szczepienie przeciwko zapaleniu wątroby (WZW) typu A i/lub B zaleca się jedynie chorym na AZChR z grup ryzyka.
Chorych na AZChR, którzy wybierają się w podróż zagraniczną w rejony endemiczne, należy zaszczepić zgodnie z ogólnymi zasadami, z wyjątkiem podawania im szczepionek „żywych”, których należy unikać w okresie immunosupresji.
W celu ochrony chorych na AZChR przed zachorowaniem na choroby infekcyjne podczas podróży zagranicznej należy ich zaszczepić zgodnie z zaleceniami dla osób zdrowych.
Wyjątek stanowią: szczepionka przeciwko gruźlicy (BCG), doustna szczepionka przeciwko polio, doustna szczepionka przeciwko durowi brzusznemu oraz szczepionka przeciwko żółtej gorączce. Preparaty te zawierają żywe drobnoustroje, a więc u chorych na AZChR w stanie immunosupresji mogą wywoływać zakażenie zagrażające życiu.

opracowano na podstawie van Assen S,Agmon-Levin N, Elkaym O i wsp. EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflmmatory rheumatic disease. Med Prakt 2011;70 :414-422.

opracowanie. dr n. med. Aleksandra Zoń-Giebel, lekarz specjalista reumatolog, Ślaskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 

 

 

Nie bój się ćwiczyć

Cierpisz na Reumatoidalne Zapalenie Stawów? Nie obawiaj się ćwiczeń. Regularna aktywność fizyczna i systematyczne ćwiczenia usprawniają stawy, wzmacniają mięśnie, poprawiają samopoczucie.


Dzięki nim łatwiej poradzisz sobie z codziennymi obowiązkami. Nie trzeba rezygnować ze sportu, ale należy wybrać dyscyplinę, która nie naraża stawów na przeciążenia, np. pływanie, joga czy nordic walking.