Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 

 

informacje dla lekarza kierującego


Druki skierowania pacjenta na leczenie w Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

Skierowanie oddział chirurgii:
PDF 300x300

Skierowanie oddział reumatologiczny:
PDF 300x300


Skierowanie oddział Rehabilitacyjny:
PDF 300x300

Skierowanie do Poradni:
PDF 300x300