Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.

     Wizyta II:wizyta2

  • skompletowanie dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta tj. opis przeprowadzonego wywiadu oraz wyników badań OB, CRP, morfologii,
  • powtórzenie badania układu ruchu w kierunku RZS.
  • W przypadku spełnienia kryteriów podejrzenia zapalenia stawów - wystawienie skierowania do Poradni Wczesnej Diagnostyki Zapalenia Stawów w naszym szpitalu na kompleksową diagnostykę.