Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.

 

Programy lekowe od 1 maja - stanowisko PTR   177470643 5388503444553102 3161070145180776563 n


Dobra informacja dla Pacjentów:


Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zaprezentowało stanowisko dotyczące, wchodzących w życie od 1 maja, zmian opisów programów lekowych dla pacjentów z chorobami reumatycznymi. Wprowadzane zmiany zostały określone „kolejnym milowym krokiem w poszerzaniu dostępu do terapii dla pacjentów z chorobami zapalnymi stawów w Polsce (…).” Stanowisko w imieniu władz Towarzystwa podpisał prezes prof. Marek Brzosko oraz przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR dr n. med. Marcin Stajszczyk, który na co dzień kieruje Oddziałem Reumatologicznym I B w Centrum Reumatologii w Ustroniu.
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. zmian opisów programów lekowych dla pacjentów z chorobami reumatycznymi od 01.05.2021 r.
21 kwietnia 2021 r. 

Całość artykułu można przeczytać TUTAJ

 

  

 

thumbs up 5043803 960 720

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy,że z dniem 18.05.2020  została przywrócona  możliwość odbycia wizyty w  Centrum Reumatologii  w ramach projektu pn. „Program badań przesiewowych RZS w Centrum  Reumatologii   w Ustroniu ". Wizyty będą odbywać się  przy zachowaniu  dodatkowych wzmocnionych procedur bezpieczeństwa oraz zgodnie z aktualnymi zaleceniami.

 W miarę możliwości prosimy  POZ o wystawianie skierowań dla pacjentów ,którzy odczuwają dolegliwości bólowe oraz utrudnienia z tym związane .

 Pacjentów którzy już otrzymali skierowanie, bądź oczekują na drugą wizytę w naszym OWD zapraszamy do odbycia wizyty w Centrum Reumatologii w Ustroniu.

 Życzymy wszystkim wiele zdrowia i optymizmu.

 

 

 

 

 ******

  covid

    

Ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wizyty w  Centrum Reumatologii  w ramach projektu pn. „Program badan przesiewowcyh RZS w Centrum Reumatologii w Ustroniu " zostały wstrzymane do odwołania.

  Uprzejmie prosimy o zaprzestanie realizowania wizyt w POZ oraz nie wystawianie nowych skierowań dla pacjentów.

  Wśród osób które już otrzymały skierowanie, bądź oczekują na drugą wizytę w naszym OWD - informujemy,

  że możliwość udziału w projekcie nie przepadnie.

 Życzymy wszystkim wiele zdrowia i optymizmu.

 

 

 

 

******

 

 

IMG 0508

  W związku ze wspólną realizacją projektu unijnego pn. „Program badań przesiewowych RZS  w Centrum Reumatologii w Ustroniu” serdecznie zapraszamy  do   udziału w najbiższym szkoleniu dla kadry medycznej POZ. Szkolenie planowane jest na kwiecień 2020 w siedzibie Centrum Reumatologii Sp.z o.o. w Ustroniu.

 O dokładanej dacie szkolenia będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie internetowej.

 Dokumenty zgłoszeniowe  prosimy przesyłać drogą mailową na adres projektue@reumatologiczny.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    *****

 

 

kciuk1

  Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. skutecznie pozyskuje środki na programy, które rozszerzają zakres jego możliwości leczenia. To sprawia, że pod opiekę naszych lekarzy trafia coraz więcej pacjentów.

    W lipcu 2017 roku szpital zaczął realizować program wczesnego wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów (RZS), a od kilku miesięcy zaangażowany jest również w program profilaktyki osteoporozy. Dzięki udziałowi w programie badań przesiewowych RZS (program potrwa do 31 grudnia 2021 roku) już przyjęliśmy i zdiagnozowaliśmy ponad 700 nowych pacjentów. Natomiast pierwsze pacjentki objęte programem wczesnego wykrywania osteoporozy planujemy przyjąć w styczniu. – Celem tego programu jest wdrożenie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami. Projekt zakłada ścisłą współpracę pomiędzy lekarzami ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej a specjalistami z Centrum Reumatologii Sp. z o.o. W sumie programem ma być objętych 1800 pacjentek w wieku 50-70 lat oraz ośrodki POZ z trzech województw: śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Pacjentki po wizycie u lekarza POZ będą kierowane na diagnozę specjalistyczną do naszego Centrum, gdzie zostaną objęte opieką specjalistów – mówi Janusz Król, prezes zarządu Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

******

       Z radością informujemy,iż rozpoczęliśmy cykl szkoleń w ramach projektu pn. "Program badań przesiewowych RZS w Centrum Reumatologii w Ustroniu" realiowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z  Funduszy Europejskich.

       Celem programu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności Reumatoidalnego Zapalenia Stawów, co ma zapewnić utrzymanie lub powrót do aktywności zawodowej chorych na RZS.

       Uczestnikami szkoleń są lekarze oraz pielegniarki pracujący w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej na terenie trzech województw: śląskiego, małopolskiego oraz łódzkiego., które podpisały umowę współpracy w ramach w/w projektu z Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

      Pierwsze szkolenia miały miejsce w Ustroniu, Wilkowiecku k. Częstochowy oraz Bielsku Białej.

 

 23905377 1743975295672620 2980671076487875623 n  24331154 1545422798909636 1334797216 n  24337649 1545422848909631 1045864308 n
 24550522 1546399635478619 1899172441 n  24740784 1546399422145307 1442409861 n  24726928 1545422898909626 150491236 n
24550510 1545422998909616 318552943 n 24550245 1546399592145290 1568947255 n 24726279 1546399822145267 59547387 o

 

 

 

*****

 

 

Szanowni Państwo!

Choroby zapalne stawów, a w szczególności reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) należą do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy i trwałego kalectwa. Współczesne metody farmakoterapii, w tym wczesne włączenie leków modyfikujących przebieg choroby pozwalają na powstrzymanie postępu choroby i zapewnienie dobrej jakości życia. Warunkiem sukcesu terapeutycznego jest wczesne ustalenie rozpoznania i włączenie odpowiedniego leczenia.

Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów. Program został opracowany z udziałem Ministerstwa Zdrowia i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (program polityki zdrowotnej nr POWR.05.01.00-IP.05-00-003/17).

Celem programu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności RZSw celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na rzs spośród grupy docelowej programu.

Realizacja programu obejmuje współpracę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ze specjalistą reumatologiem, przyjmującym pacjenta w ośrodku wczesnej diagnostyki zapalenia stawów. W zakresie realizacji projektu lekarz POZ przeprowadza 2 wizyty finansowane w ramach programu. Do wizyt kwalifikują się pacjenci z bólem i obrzękiem przynajmniej jednego stawu na podstawie kryteriów przesiewowych programu.

  • Wizyta I: wypełnienie kwestionariusza przesiewowego przez pacjenta i przez lekarza (w załączeniu), wykonanie badania układu ruchu (test uciskowy stawów śródręczno-paliczkowych oraz śródstopno-paliczkowych), zlecenie podstawowych badań krwi takich jak OB, CRP, morfologia (badania laboratoryjne nie są finansowane w ramach programu). Wartość stawki jednostkowej wizyty - 48 PLN.
  • Wizyta II: skompletowanie dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta tj. opis przeprowadzonego wywiadu oraz wyników badań OB, CRP, morfologii, powtórzenie badania układu ruchu w kierunku rzs. W przypadku spełnienia kryteriów podejrzenia zapalenia stawów - wystawienie skierowania do Poradni Wczesnej Diagnostyki Zapalenia Stawów w naszym szpitalu na kompleksową diagnostykę. Wartość stawki jednostkowej  wizyty – 48 PLN. Wizyta w Poradni Reumatologicznej jest ustalana w trybie pilnym do 14 dni roboczych. Pacjent ma wykonywaną pełna diagnostykę w kierunku zapalenia stawów w ciągu kolejnych 14 dni w trakcie 2 wizyt lekarskich, finansowanych w ramach programu.

W przypadku rozpoznania RZS pacjent jest kierowany do leczenia w Poradni Reumatologicznej w miejscu zamieszkania lub w naszym szpitalu. Lekarz POZ otrzymuje pisemną informację zwrotną o ustalonej kontynuacji leczenia pacjenta w Poradni Reumatologicznej. Pacjent niespełniający kryteriów rozpoznania RZS zostaje przekazany do dalszego leczenia w poradni POZ z  pisemną dokumentacją wizyty i zaleceniami.