Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Cennik Usług Medycznych – Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

 

USŁUGA - POBRANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

2,50 PLN                                                                        

HEMATOLOGIA

Morfologia krwi obwodowej

6,00 PLN

Morfologia krwi obwodowej z rozmazem manualnym

8,00 PLN

Retikulocyty

8,00 PLN

OB

4,00 PLN

KOAGULOLOGIA

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

 7,00 PLN

INR (czas protrombinowy)

 7,00 PLN

Fibrynogen                                                                                                                           

        7,00PLN

D-dimery

28,00 PLN

ANALITYKA OGÓLNA

Mocz analiza ogólna                                                                  

6,00 PLN

Białko Bence-Jones`a w moczu                                                 

25,00 PLN

Białko całkowite w moczu

  6,00 PLN

Krew utajona w kale                                                                  

  15,00 PLN

Kał na pasożyty                                                                        

11,00 PLN

Kał na obecność antygenu Giardia lamblia                                

26,00 PLN

Płyn stawowy                                                                             

40,00 PLN

Preparat bezpośredni z nakłucia

  10,00 PLN

BIOCHEMIA

AST (aminotranzferaz asparaginowa)

6,00 PLN

ALT (aminotranzferaz alaninowa)

6,00 PLN

ALP (fosfataza alkaliczna)

7,00 PLN

ACP (fosfataza kwaśna)

8,00 PLN

APK (izoenzym kostny)

7,00 PLN

Bilirubina całkowita

6,00 PLN

Bilirubina bezpośrednia (związana)

6,00 PLN

Bilirubina pośrednia (wolna)

1,00 PLN

GGTP

7,00 PLN

Amylaza                                                                                                             

6,00 PLN

Lipaza

7,00 PLN

Mocznik

6,00 PLN

Kreatynina + GFR – wskaźnik czynności nerek

5,00 PLN

Kwas moczowy

6,00 PLN

LDH (Dehydrogenaza mleczanowa)

6,00 PLN

CPK

9,00 PLN

CK-MB                                                                                      

11,00 PLN

Troponina Ths (o wysokiej czułości)

24,00 PLN

NT-PRO-BNP

95,00 PLN

Cholesterol całkowity

5,00 PLN

Cholesterol frakcji HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości)

5,00 PLN

Cholesterol frakcji LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości)

  1,00 PLN

Triglicerydy

6,00 PLN

Lipidogram

17,00 PLN

Glukoza

 5,00 PLN

Test glikemiczny (na czczo)

 5,00 PLN

Test glikemiczny (po 60 min)                                                                    

       5,00 PLN

Test glikemiczny (po 120 min)

5,00 PLN

Hemoglobina glikowana HbA1C                                               

19,00 PLN

Sód

6,00 PLN

Potas

6,00 PLN

Chlorki

10,00 PLN

Magnez

5,00 PLN

Fosfor nieorganiczny

5,00 PLN

Wapń całkowity

5,00 PLN

Wapń zjonizowany

6,00 PLN

Żelazo

6,00 PLN

TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)

11,00 PLN

UIBC (ukryta zdolność wiązania żelaza)

11,00 PLN

Białko całkowite

6,00 PLN

Proteinogram

13,00 PLN

Albumina

6,00 PLN

ASO                                                                                         

16,00 PLN

RF

12,00 PLN

CRP – białko C-reaktywne                                                     

13,00 PLN                            

Frakcje dopełniacza C3                                                         

38,00 PLN

Frakcje dopełniacza C4                                                         

38,00 PLN

IgA (Immunoglobuliny w klasie A)

20,00 PLN

IgG (Immunoglobuliny w klasie G)

20,00 PLN

IgM (Immunoglobuliny w klasie M)

20,00 PLN

IgE (Immunoglobuliny w klasie E)

22,00 PLN

Krioglobuliny w surowicy                                                         

20,00 PLN

ILOŚCIOWE BADANIE MOCZU

Amylaza w moczu

5,00 PLN

Białko całkowite w DZM - dobowa zbiórka moczu

6,00 PLN

Kwas moczowy w DZM - dobowa zbiórka moczu

6,00 PLN

Kreatynina w DZM - dobowa zbiórka moczu

5,00 PLN

Fosfor nieorganiczny w DZM - dobowa zbiórka moczu

5,00 PLN

Wapń całkowity w DZM - dobowa zbiórka moczu

5,00 PLN

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

TSH

13,00PLN

FT3                                                                                           

13,00 PLN

FT4                                                                                           

13,00 PLN

Przeciwciał przeciw TG (tyreoglobulinie)

30,00 PLN

Przeciwciał przeciw TPO (peroksydazie tarczycowej)

30,00 PLN

HORMONY PŁCIOWE

FSH                                                                                           

21,00 PLN

LH                                                                                             

21,00 PLN

Estradiol                                                                                    

21,00 PLN

Progesteron                                                                               

20,00 PLN

Prolaktyna                                                                                 

21,00 PLN

beta HCG                                                                                  

27,00 PLN

Testosteron                                                                                

20,00 PLN

HORMONY

ACTH                                                                                         

31,00 PLN

Kortyzol                                                                                     

24,00 PLN

PTH [parathormon]                                                                  

30,00 PLN

Witamina 25-OH D3/D2                                                           

55,00 PLN

MARKERY NOWOTWOROWE

AFP

20,00 PLN

CA-125                                                                                    

35,00 PLN             

CA-15.3                                                                                   

35,00 PLN

CA-19.9                                                                                   

35,00 PLN

CEA

21,00 PLN

PSA                                                                                         

25,00 PLN

PSA-wolny    

30,00 PLN

DIAGNOSTYKA ANEMII

Witamina B12

25,00 PLN

Kwas foliowy

23,00 PLN

Ferrytyna

20,00 PLN

Transferyna

20,00 PLN

DIAGNOSTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH

HBs antygen

15,00 PLN

HBs przeciwciała

25,00 PLN

HCV przeciwciała

25,00 PLN

HIV 1/2 przeciwciała

25,00 PLN

CMV przeciwciała w klasie IgG

30,00 PLN

CMV przeciwciała w klasie IgM

30,00 PLN

Borrelia przeciwciała w klasie IgG                                        

35,00 PLN

Borrelia przeciwciała w klasie IgG  metodą Westernblott     

85,00 PLN

Borrelia przeciwciała w klasie IgM                                       

35,00 PLN

Borrelia przeciwciała w klasie IgM metodą Westernblott     

85,00 PLN

Chlamydia trachomatis przeciwciała w klasie IgA

30,00 PLN

Chlamydia trachomatis przeciwciała w klasie IgG

30,00 PLN

Chlamydia trachomatis przeciwciała w klasie IgM

30,00 PLN

Chlamydia pneumoniae przeciwciała w klasie IgA

32,00 PLN

Chlamydia pneumoniae przeciwciała w klasie IgG

31,00 PLN

Chlamydia pneumoniae przeciwciała w klasie IgM

31,00 PLN

Mycoplasma pneumoniae przeciwciała w klasie IgA

32,00 PLN

Mycoplasma pneumoniae przeciwciała w klasie IgG

32,00 PLN

Mycoplasma pneumoniae przeciwciała w klasie IgM

32,00 PLN

Toksoplazma gondii przeciwciała w klasie IgG

25,00 PLN

Toksoplazma gondii przeciwciała w klasie IgM

25,00 PLN

Yersinia enterocolitica przeciwciała w klasie IgA                        

55,00 PLN

Yersina enterocolitica przeciwciała w klasie IgG

30,00 PLN

Yersinia enterocolitica przeciwciała w klasie IgM

30,00 PLN

EBV:EBNA przeciwciała w klasie IgG (mononukleoza)

37,00 PLN

EBV: VCA przeciwciała w klasie IgG (mononukleoza)

37,00 PLN

EBV: VCA przeciwciała w klasie IgM (mononukleoza)

37,00 PLN

Mononulkeoza (VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG)

105,00 PLN

Helicobacter pylori przeciwciała w klasie IgG

25,00 PLN

AUTOIMMUNOLOGIA

Antygen HLA – B27- PCR

180,00 PLN

Antykoagulant tocznia

95,00 PLN

CCP - przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi

35,00PLN

CIC-C1q ELISA (przeciwciała w klasie IgG)                           

36,00 PLN

Przeciwciała przeciw β2-Glicoprotein w klasie IgG

65,00 PLN

Przeciwciała przeciw β2-Glicoprotein w klasie IgM

65,00 PLN

ANA przeciwciała przeciwjądrowe                                          

70,00 PLN

ANA Profil 3 przeciwciała przeciwjądrowe                             

110,0 PLN

ds-DNA przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA               

35,00 PLN

ANA ASMA AMA Profil podstawowy

40,00 PLN

Profil 9 przeciwciała przeciw swoistym antygenom wątroby

100,00 PLN

c-ANCA (ilościowo) przeciwciała                                            

36,00 PLN

p-ANCA (ilościowo) przeciwciała                                           

36,00 PLN

Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM                                   

40,00 PLN

Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG

40,00 PLN

Przeciwciała przeciw C1q w klasie IgG

32,00 PLN

Przeciwciała przeciw GBM – błona podstawna kłębuszków

60,00 PLN

Prokalcytonina

90,00 PLN

SEROLOGIA

Grupa krwi                                                                                   

33,00 PLN

Alloprzeciwciała z układów grupowych krwinek czerwonych

30,00 PLN

MIKROBIOLOGIA

Wymaz z gardła

25,00 PLN

Wymaz z jamy ustnej

30,00  PLN

Wymaz z nosa

25,00 PLN

Wymaz z migdałków

25,00 PLN

Wymaz z ucha

25,00 PLN

Wymaz z rany

38,00 PLN

Wymaz z cewki moczowej

20,00 PLN

Wymaz z worka spojówkowego

25,00 PLN

Wymaz z przetoki

25,00 PLN

Plwocina - posiew

25,00 PLN

Krew – posiew (tlenowce)

30,00 PLN

Krew – posiew (beztlenowce)

40,00 PLN

Płyn z jam ciała- posiew (tlenowce)

20,00 PLN

Płyn z jam ciała – posiew (beztlenowce)

20,00 PLN

Mocz-posiew

20,00 PLN

Płyn stawowy- posiew (punktat)

20,00 PLN

Posiew w kierunku grużlicy (BK)

30,00 PLN

Posiew w kierunku beztlenowców z innych materiałów

25,00 PLN

Posiew - ropa

30,00 PLN

Clostridium difficilae w kale

60,00 PLN

Niekrętkowy test RPR

8,00 PLN

     


PANELE  BADAŃ

PANEL OGÓLNY                                                                 

117,00 PLN

MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ

6,00

CRP

10,00

MOCZ BADANIE OGÓLNE

6,00

ALT

6,00

AST

6,00

ALP

7,00

GGTP

7,00

BIL-T

6,00

BIAŁKO CAŁKOWITE

6,00

CHOLESTEROL CAŁKOWITY

5,00

CHOLESTEROL FRAKCJI LDL

1,00

CHOLESTEROL FRAKCJI HDL

5,00

TRÓJGLICERYDY

6,00

MAGNEZ

3,00

POTAS

5,00

SÓD

6,00

GLUKOZA

5,00

KREATYNINA

5,00

KWAS MOCZOWY

6,00

TSH

13,00

LIPIDOGRAM                                                                          

15,00 PLN

CHOLESTEROL CAŁKOWITY

5,00

CHOLESTEROL FRAKCJI LDL

1,00

CHOLESTEROL FRAKCJI HDL

5,00

TRÓJGLICERYDY

6,00

PANEL WĄTROBOWY                                                          

34,00 PLN

ALT

6,00

AST

6,00

ALP

7,00

GGTP

7,00

BIL-T

6,00

BIAŁKO CAŁKOWITE

6,00

PANEL WĄTROBOWY ROZSZERZONY

82,00 PLN

ALT

6,00

AST

6,00

ALP

7,00

GGTP

7,00

BIL-T

6,00

Anty-HCV

25,00

Anty-HBS

15,00

BIAŁKO CAŁKOWITE

6,00

PROTEINOGRAM

13,00

PANEL SERCOWY                                                             

23,00 PLN

CHOLESTEROL CAŁKOWITY

5,00

CHOLESTEROL FRAKCJI LDL

1,00

CHOLESTEROL FRAKCJI HDL

5,00

TRÓJGLICERYDY

6,00

MAGNEZ

3,00

POTAS

6,00

PANEL TARCZYCOWY ROZSZERZONY

79,00 PLN

TSH

13,00

fT4

13,00

fT3

13,00

Anty-TPO

30,00

Anty-TG

30,00

PANEL NERKOWY                                                          

19,00 PLN

KREATYNINA

5,00

MOCZNIK

6,00

POTAS

6,00

SÓD

6,00

PANEL CUKRZYCOWY                                                   

39,00 PLN

GLUKOZA

5,00

HEMOGLOBINA GLIKOWANA

17,00

MOCZ BADANIE OGÓLNE

5,00

KREATYNINA

5,00

CHOLESTEROL CAŁKOWITY

5,00

CHOLESTEROL FRAKCJI LDL

1,00

CHOLESTEROL FRAKCJI HDL

5,00

TRÓJGLICERYDY

6,00

PANEL KOBIETY PLANUJACEJ CIAŻĘ

207,00 PLN

MORFOLOGIA KRWI 5DIF.

6,00

MOCZ BADANIE OGÓLNE

5,00

GRUPA KRWI

30,00

GLUKOZA

5,00

HIV

22,00

Anty-HCV

25,00

HBSAG

15,00

TOKSOPLAZMA GONDII IgM

25,00

TOKSOPLAZMA GONDII IgG

25,00

CMV (CYTOMEGALOVIRUS) IgM

28,00

CMV (CYTOMEGALOVIRUS) IgG

27,00

Niekrętkowy RPR

8,00

PANEL DO ZABIEGU                                                           

121,00 PLN

MORFOLOGIA KRWI 5DIF.

6,00

MOCZ BADANIE OGÓLNE

5,00

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

7,00

INR (czas protrombinowy)

7,00

GRUPA KRWI

23,00

HIV 1/2 przeciwciała

22,00

HCV przeciwciała

25,00

HBSAG

15,00

GLUKOZA

5,00

KREATYNINA

5,00

POTAS

6,00

SÓD

6,00

PANEL REUMATOLOGICZNY                                     

76,00 PLN

MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ

6,00

CRP- białko C-reaktywne

10,00

CCP - przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinoawanemu peptydowi

35,00

ANA przeciwciała przeciwjądrowe                                          

35,00

PANEL REUMATOLOGICZNY POSZERZONY

359,00 PLN

MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ

6,00

CRP- białko C-reaktywne

10,00

OB.

4,00

RF

12,00

CCP- przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinoawanemu peptydowi

35,00

ANA -przeciwciała przeciwjądrowe                                          

30,00

CHLAMYDIA TRACHOMATIS przeciwciała w klasie IgM

30,00

CHLAMYDIA TRACHOMATIS przeciwciała w klasie IgG

30,00

CHLAMYDIA TRACHOMATIS przeciwciała w klasie IgA

30,00

CHLAMYDIA PNEUMONIAE przeciwciała w klasie IgM

31,00

CHLAMYDIA PNEUMONIAE przeciwciała w klasie IgG

31,00

YERSINIA ENTEROCOLITICA przeciwciała w klasie IgM

30,00

YERSINIA ENTEROCOLITICA przeciwciała w klasie IgG

30,00

YERSINIA ENTEROCOLITICA przeciwciała w klasie IgA

30,00

BORRELIA IgM

30,00

BORRELIA IgG

30,00