Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

                Cennik Usług Medycznych

      Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Usługa - pobranie materiału do badań       2,50 PLN

                                                                       

HEMATOLOGIA

Morfologia krwi obwodowej

6,00 PLN

Morfologia krwi obwodowej z rozmazem manualnym

8,00 PLN

Retikulocyty

8,00 PLN

OB

4,00 PLN

KOAGULOLOGIA

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

7,00 PLN

INR (czas protrombinowy)

7,00 PLN

Fibrynogen                                                                                                                         

7,00 PLN

D-dimery

28,00 PLN

ANALITYKA OGÓLNA

Mocz analiza ogólna                                                                  

    6,00 PLN

Białko Bence-Jones`a w moczu                                                 

  25,00 PLN

Białko całkowite w moczu

    6,00 PLN

Krew utajona w kale                                                                  

15,00 PLN

Kał na pasożyty                                                                        

11,00 PLN

Kał na obecność antygenu Giardia lamblia                                

26,00 PLN

Płyn stawowy                                                                             

40,00 PLN

Preparat bezpośredni z nakłucia

10,00 PLN

BIOCHEMIA

AST (aminotranzferaz asparaginowa)

6,00 PLN

ALT (aminotranzferaz alaninowa)

6,00 PLN

ALP (fosfataza alkaliczna)

7,00 PLN

ACP (fosfataza kwaśna)

8,00 PLN

APK (izoenzym kostny)

7,00 PLN

Bilirubina całkowita

6,00 PLN

Bilirubina bezpośrednia (związana)

6,00 PLN

Bilirubina pośrednia (wolna)

1,00 PLN

GGTP

7,00 PLN

Amylaza                                                                                                             

6,00 PLN

Lipaza

7,00 PLN

Mocznik

6,00 PLN

Kreatynina + GFR – wskaźnik czynności nerek

5,00 PLN

Kwas moczowy

6,00 PLN

LDH (Dehydrogenaza mleczanowa)

6,00 PLN

CPK

9,00 PLN

CK-MB                                                                                      

11,00 PLN

Troponina Ths (o wysokiej czułości)

24,00 PLN

NT-PRO-BNP

95,00 PLN

Cholesterol całkowity

5,00 PLN

Cholesterol frakcji HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości)

5,00 PLN

Cholesterol frakcji LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości)

1,00 PLN

Triglicerydy

6,00 PLN

Lipidogram

17,00 PLN

Glukoza

 5,00 PLN

Test glikemiczny (na czczo)

 5,00 PLN

Test glikemiczny (po 60 min)                                                                    

 5,00 PLN

Test glikemiczny (po 120 min)

5,00 PLN

Hemoglobina glikowana HbA1C                                               

19,00 PLN

Sód

6,00 PLN

Potas

6,00 PLN

Chlorki

10,00 PLN

Magnez

5,00 PLN

Fosfor nieorganiczny

5,00 PLN

Homocysteina 45,00 PLN

Wapń całkowity

5,00 PLN

Wapń zjonizowany

6,00 PLN

Żelazo

6,00 PLN

TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)

11,00 PLN

UIBC (ukryta zdolność wiązania żelaza)

11,00 PLN

Białko całkowite

6,00 PLN

Proteinogram

13,00 PLN

Albumina

6,00 PLN

ASO                                                                                         

16,00 PLN

RF

12,00 PLN

CRP – białko C-reaktywne                                                    

   13,00 PLN                           

Frakcje dopełniacza C3                                                         

38,00 PLN

Frakcje dopełniacza C4                                                         

38,00 PLN

IgA (Immunoglobuliny w klasie A)

20,00 PLN

IgG (Immunoglobuliny w klasie G)

20,00 PLN

IgM (Immunoglobuliny w klasie M)

20,00 PLN

IgE (Immunoglobuliny w klasie E)

22,00 PLN

Krioglobuliny w surowicy                                                         

20,00 PLN

Immunoglobulina IgG4 40,00 PLN

ILOŚCIOWE BADANIE MOCZU

Amylaza w moczu

5,00 PLN

Białko całkowite w DZM - dobowa zbiórka moczu

6,00 PLN

Kwas moczowy w DZM - dobowa zbiórka moczu

6,00 PLN

Kreatynina w DZM - dobowa zbiórka moczu

5,00 PLN

Fosfor nieorganiczny w DZM - dobowa zbiórka moczu

5,00 PLN

Wapń całkowity w DZM - dobowa zbiórka moczu

5,00 PLN

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

TSH

13,00 PLN

FT3                                                                                           

13,00 PLN

FT4                                                                                           

13,00 PLN

Przeciwciał przeciw TG (tyreoglobulinie)

30,00 PLN

Przeciwciał przeciw TPO (peroksydazie tarczycowej)

30,00 PLN

HORMONY PŁCIOWE

FSH                                                                                           

21,00 PLN

LH                                                                                             

21,00 PLN

Estradiol                                                                                    

21,00 PLN

Progesteron                                                                               

20,00 PLN

Prolaktyna                                                                                 

21,00 PLN

beta HCG                                                                                  

27,00 PLN

Testosteron                                                                                

20,00 PLN

HORMONY

ACTH                                                                                         

31,00 PLN

Kortyzol                                                                                     

24,00 PLN

PTH [parathormon]                                                                  

30,00 PLN

Witamina 25-OH D3/D2                                                           

55,00 PLN

Insulina 27,00 PLN
DHAE SO4 30,00 PLN
Test ROMA (HE4+CA125+Interpretacja) 150,00 PLN

MARKERY NOWOTWOROWE

AFP

20,00 PLN

CA-125                                                                                   

 35,00 PLN             

CA-15.3                                                                                   

35,00 PLN

CA-19.9                                                                                   

35,00 PLN

CEA

21,00 PLN

PSA                                                                                         

25,00 PLN

PSA-wolny    

30,00 PLN

DIAGNOSTYKA ANEMII

Witamina B12

25,00 PLN

Kwas foliowy

23,00 PLN

Ferrytyna

20,00 PLN

Transferyna

20,00 PLN

DIAGNOSTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH

HBs antygen

15,00 PLN

HBs przeciwciała

25,00 PLN

HCV przeciwciała

25,00 PLN

HIV 1/2 przeciwciała

25,00 PLN

Oznaczenie ilościowe przeciwciał ANTY-SARS-CoV-2

w klasie IgG

105,00 PLN

CMV przeciwciała w klasie IgG

30,00 PLN

CMV przeciwciała w klasie IgM

30,00 PLN

Borrelia przeciwciała w klasie IgG                                        

35,00 PLN

Borrelia przeciwciała w klasie IgG  metodą WesternBlott     

85,00 PLN

Borrelia przeciwciała w klasie IgM                                       

35,00 PLN

Borrelia przeciwciała w klasie IgM metodą WesternBlott     

85,00 PLN

Chlamydia trachomatis przeciwciała w klasie IgA

30,00 PLN

Chlamydia trachomatis przeciwciała w klasie IgG

30,00 PLN

Chlamydia trachomatis przeciwciała w klasie IgM

30,00 PLN

Chlamydia pneumoniae przeciwciała w klasie IgA

32,00 PLN

Chlamydia pneumoniae przeciwciała w klasie IgG

31,00 PLN

Chlamydia pneumoniae przeciwciała w klasie IgM

31,00 PLN

Mycoplasma pneumoniae przeciwciała w klasie IgA

32,00 PLN

Mycoplasma pneumoniae przeciwciała w klasie IgG

32,00 PLN

Mycoplasma pneumoniae przeciwciała w klasie IgM

32,00 PLN

Toksoplazma gondii przeciwciała w klasie IgG

25,00 PLN

Toksoplazma gondii przeciwciała w klasie IgM

25,00 PLN

Yersinia enterocolitica przeciwciała w klasie IgA                        

55,00 PLN

Yersina enterocolitica przeciwciała w klasie IgG

30,00 PLN

Yersinia enterocolitica przeciwciała w klasie IgM

30,00 PLN

EBV:EBNA przeciwciała w klasie IgG (mononukleoza)

37,00 PLN

EBV: VCA przeciwciała w klasie IgG (mononukleoza)

37,00 PLN

EBV: VCA przeciwciała w klasie IgM (mononukleoza)

37,00 PLN

Mononulkeoza (VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG)

105,00 PLN

Helicobacter pylori przeciwciała w klasie IgG

25,00 PLN

Różyczka przeciwciała w klasie IgG 27,00 PLN
Różyczka przeciwciała w klasie IgM 27,00 PLN
Toksoplazma gondii awidność 63,00 PLN

AUTOIMMUNOLOGIA

Antygen HLA – B27- PCR

180,00 PLN

Antygen HLA - Cw6 190,00 PLN

Antykoagulant tocznia

95,00 PLN

CCP - przeciwciała przeciw

cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi

35,00 PLN

CIC-C1q ELISA (przeciwciała w klasie IgG)                           

36,00 PLN

Przeciwciała przeciw β2-Glicoprotein w klasie IgG

65,00 PLN

Przeciwciała przeciw β2-Glicoprotein w klasie IgM

65,00 PLN

ANA przeciwciała przeciwjądrowe                                          

70,00 PLN

ANA Profil 3 przeciwciała przeciwjądrowe                             

110,00 PLN

ds-DNA przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA               

35,00 PLN

ANA ASMA AMA Profil podstawowy

75,00 PLN

Profil 9 przeciwciała przeciw

swoistym antygenom wątroby

100,00 PLN

c-ANCA (ilościowo) przeciwciała                                            

36,00 PLN

p-ANCA (ilościowo) przeciwciała                                           

36,00 PLN

Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM                                   

40,00 PLN

Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG

40,00 PLN

Przeciwciała przeciw GBM

(błona podstawna kłębuszków nerkowych)

60,00 PLN

Prokalcytonina

90,00 PLN

Przeciwciała przeciwko

transglutaminazie tkankowej w klasie IgA

60,00 PLN

SEROLOGIA

Grupa krwi                                                                                   

33,00 PLN

Alloprzeciwciała z układów grupowych krwinek czerwonych

30,00 PLN

MIKROBIOLOGIA

Wymaz z gardła

25,00 PLN

Wymaz z jamy ustnej

30,00  PLN

Wymaz z nosa

25,00 PLN

Wymaz z migdałków

25,00 PLN

Wymaz z ucha

25,00 PLN

Wymaz z rany

38,00 PLN

Wymaz z cewki moczowej

20,00 PLN

Wymaz z worka spojówkowego

25,00 PLN

Wymaz z przetoki

25,00 PLN

Plwocina - posiew

25,00 PLN

Krew – posiew (tlenowce)

30,00 PLN

Krew – posiew (beztlenowce)

40,00 PLN

Płyn z jam ciała- posiew (tlenowce)

20,00 PLN

Płyn z jam ciała – posiew (beztlenowce)

20,00 PLN

Mocz - posiew

20,00 PLN

Płyn stawowy - posiew (punktat)

20,00 PLN

Posiew w kierunku grużlicy (BK)

30,00 PLN

Posiew w kierunku beztlenowców z innych materiałów

25,00 PLN

Posiew - ropa

30,00 PLN

Clostridium difficilae w kale

60,00 PLN

Niekrętkowy test RPR

 8,00 PLN

Posiew Mykologiczny 27,00 PLN
Posiew Mykologiczny z antybiogramem 50,00 PLN


                                  PANELE  BADAŃ

PANEL OGÓLNY                                                                 

117,00 PLN

Mrfologia krwi obwodowej

 

CRP

 

Badanie ogólne moczu

 

ALT

 

AST

 

ALP

 

GGTP

 

Bilirubina całkowita

 

Białko całkowite

 

Cholesterol całkowity

 

Cholesterol frakcji LDL

 

Cholesterol frakcji HDL

 

Trójglicerydy

 

Magnez

 

Potas

 

Sód

 

Glukoza

 

Kreatynina

 

Kwas moczowy

 

TSH

 

LIPIDOGRAM                                                                          

15,00 PLN

Cholesterol całkowity

 

Cholesterol frakcji LDL

 

Cholesterol frakcji HDL

 

Trójglicerydy

 

PANEL WĄTROBOWY                                                          

34,00 PLN

ALT

 

AST

 

ALP

 

GGTP

 

Bilirubina całkowita

 

Białko całkowite

 

PANEL WĄTROBOWY ROZSZERZONY

82,00 PLN

ALT

 

AST

 

ALP

 

GGTP

 

Bilirubina całkowita

 

Anty-HCV

 

Anty-HBS

 

Białko całkowite

 

Proteionogram

 

PANEL SERCOWY                                                             

23,00 PLN

Cholesterol całkowity

 

Cholesterol frakcji LDL

 

Cholesterol frakcji HDL

 

Trójglicerydy

 

Magnez

 

Potas

 

PANEL TARCZYCOWY ROZSZERZONY

89,00 PLN

TSH

 

FT4

 

FT3

 

Anty-TPO

 

Anty-TG

 

PANEL NERKOWY                                                          

19,00 PLN

Kreatynina

 

Mocznik

 

Potas

 

Sód

 

PANEL CUKRZYCOWY                                                   

39,00 PLN

Glukoza

 

Hemoglobina glikowana

 

Badanie ogólne moczu

 

Kreatynina

 

Cholesterol całkowity

 

Cholesterol frakcji LDL

 

Cholesterol frakcji HDL

 

Trójglicerydy

 

PANEL KOBIETY PLANUJĄCEJ CIĄŻĘ

207,00 PLN

Morfologia krwi 5DIF

 

Badanie ogólne moczu

 

Grupa krwi

 

Glukoza

 

HIV 1/2 przeciwciała

 

HCV przeciwciała

 

HBs antygen

 

Toksoplazma GONDII IgM

 

Toksoplazma GONDII IgG

 

CMV (CYTOMEGALOVIRUS) IgM

 

CMV (CYTOMEGALOVIRUS) IgG

 

Niekrętkowy RPR

 

PANEL DO ZABIEGU                                                           

121,00 PLN

Morfologia krwi obwodowej

 

Badanie ogólne moczu

 

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

 

INR (czas protrombinowy)

 

Grupa krwi

 

HIV 1/2 przeciwciała

 

HCV przeciwciała

 

HBs antygen

 

Glukoza

 

Kreatynina

 

Potas

 

Sód

 

PANEL REUMATOLOGICZNY                                     

100,00 PLN

Morfologia krwi obwodowej

 

CRP - białko C-reaktywne

 

Przeciwciała anty-CCP (przeciwciała przeciw

cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi)

 

ANA (przeciwciała przeciwjądrowe)                                          

 

PANEL REUMATOLOGICZNY POSZERZONY

400,00 PLN

Morfologia krwi obwodowej

 

CRP - białko C-reaktywne

 

OB

 

RF

 

Przeciwciała anty-CCP

 

ANA - przeciwciała przeciwjądrowe                                          

 

Chlamydia Trachomatis przeciwciała w klasie IgM

 

Chlamydia Trachomatis przeciwciała w klasie IgG

 

Chlamydia Trachomatis przeciwciała w klasie IgA

 

Chlamydia Pneumoniae przeciwciała w klasie IgM

 

Chlamydia Pneumoniae przeciwciała w klasie IgG

 

Yersinia Enterocolitica przeciwciała w klasie IgM

 

Yersinia Enterocolitica przeciwciała w klasie IgG

 

Yersinia Enterocolitica przeciwciała w klasie IgA

 

Borrelia przeciwciała w klasie IgM

 

Borrelia przeciwciała w klasie IgG

 

PAKIET BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

DLA PANÓW

140,50 PLN
OB  
Morfologia krwi obwodowej  
Kreatynina  
TSH  
Glukoza  
ALAT  
Lipidogram  
Białko całkowite  
Badanie ogólne moczu  
PSA  
Wapń zjonizowany  
Witamina 25-OH D3/D2  

PAKIET BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

DLA PAŃ

127,50 PLN
Lipidogram  
OB  
Bilirubina całkowita  
Badanie ogólne moczu  
ALP (fosfataza alkaliczna)  
Wapń całkowity  
Witamina 25-OH D3/D2  
Morfologia krwi obwodowej  
Kreatynina  
TSH  
Glukoza  
ALAT  

PAKIET BADAŃ PODSTAWOWY

CHOROBY ZAPALNE STAWÓW

47,50 PLN
Morfologia krwi obwodowej  
Kreatynina  
ALAT  
RF  
OB  
Borrelia przeciwciała w klasie IgG  

PAKIET BADAŃ

UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ

98,00 PLN
OB  
Morfologia krwi obwodowej  
Kreatynina  
ALAT  
RF  
ANA  
PAKIET BADAŃ OSTEOPOROZA 84,50 PLN
Wapń całkowity  
Fosfor nieograniczony  
OB  
Białko całkowite  
TSH  
Witamina 25-OH D3/D2  

PAKIET BADAŃ ROZSZERZONY

CHOROBY ZAPALNE STAWÓW

159,50 PLN
Borrelia przeciwciała w klasie IgG  
Yersinia Enterocolitica przeciwciała w klasie IgG  
Chlamydia Trachomatis przeciwciała w klasie IgG  
HCV przeciwciała  
HBs antygen  
OB  
Morfologia krwi obwodowej  
Kreatynia  
ALAT  
RF  
PAKIET BADAŃ CHOROBY METABOLICZNE 103,50 PLN
Morfologia krwi obwodowej  
Glukoza  
Kreatynina  
Kwas moczowy  
ALP (fosfataza alkaliczna)  
Lipidogram  
Hemoglobina glikowana (HbA1C)  
Badanie ogólne moczu  
Albumina  
TSH  
ALAT  
ASPAT  
Bilirubina całkowita  
GGTP  

PAKIET BADAŃ

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW

159,50 PLN
OB  
Morfologia krwi obwodowej  
Kreatynina  
ALAT  
RF  
HBs antygen  
Przeciwciała anty-CCP  
Przeciwciała anty-HCV  
Borrelia przeciwciała w klasie IgG