Śląskie Centrum Reumatologii,
Ortopedii i Rehabilitacji
w Ustroniu Sp. z o.o.

Pierwsza grafika przedstawia dwie kobiety i mężczyznę w adekwatnym do promowanego programu wieku. Nad postaciami widnieje napis: Profilaktyka 40 plus.09.05.2022 SZYBSZE ROZPOZNANIE, WIĘKSZE SZANSE NA SKUTECZNE LECZENIE

Ministerialny program "Profilaktyka 40 PLUS" trwa. Nadal więc, każda Polka i każdy Polak, którzy ukończyli 40-ty rok życia (i są ubezpieczeni), a nie skorzystali dotąd z bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych oferowanego im w ramach programu, mogą - i powinni - to zrobić. Z wielkim pożytkiem dla swojego zdrowia. Te profilaktyczne badania stwarzają bowiem możliwość bardzo wczesnego wykrycia ewentualnych problemów zdrowotnych, co ma ogromne znaczenie, bo wiele chorób, zwłaszcza w swym początkowym stadium, nie daje niepokojących objawów. A im szybsze rozpoznanie choroby, tym większe szanse na skuteczne leczenie. No i proza życia - korzyść finansowa też jest zauważalna. Gdyby za objęte bezpłatnym pakietem badania przyszło zapłacić z własnego portfela, byłby to koszt około 200 złotych. Przypominamy, że bezpłatne badania diagnostyczne "Profilaktyka 40 PLUS" można wykonać w Centrum Reumatologii w Ustroniu Sp. z o.o.

 Biały napis na niebieskim tle informuje, że badania objęte bezpłatnym pakietem można wykonać w Centrum Reumatologii w gabinecie zabiegowym nr 1.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego pakietu badań, po wygenerowaniu skierowania z Internetowego Konta Pacjenta (lub po uzyskaniu wsparcia konsultanta z infolinii Domowej Opieki Medycznej)proszone są o rejestrację pod numerem telefonu 573-150-146 (w godzinach 11:00-14:00). Na badania należy stawić się na czczo. Punkt pobrań (Gabinet Zabiegowy nr 1) znajduje się na parterze Centrum Reumatologii - w obrębie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (po lewej stronie od wejścia głównego). Zgłaszając się do punktu pobrań z próbką moczu oraz próbką kału (jeśli takie badania zostały wygenerowane na skierowaniu) trzeba dopilnować, by były one dostarczone w jednorazowych pojemnikach dostępnych w aptekach. 

 Ta grafika ilustrująca tekst, powtarza zawarte w tekście najważniejsze informacje dotyczące sposobu skorzystania z bezpłatnego pakietu oraz rodzaju badań, które wchodzą w jego skład.

Do skorzystania z badań w ramach programu "Profilaktyka 40 PLUS" zachęcamy nie pierwszy raz. Tym razem chcielibyśmy podkreślić znaczenie poszczególnych badań, które obejmuje bezpłatny pakiet.

Morfologia (obraz) krwi obwodowej odzwierciedla ogólną kondycję organizmu. Nieprawidłowości morfologii krwi - ilości i jakości jej komórek: krwinek czerwonych (erytrocytów), krwinek białych (leukocytów) i płytek krwi (trombocytów), w zależności od charakteru, sygnalizują schorzenia związane z niedokrwistością i zaburzeniami krzepnięcia krwi. Badanie to pozwala na wstępne wykrycie: ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, zaburzeń odporności, chorób autoimmunologicznych, chorób krwi - na przykład skaza krwotoczna, anemia, nowotwory (w tym białaczka).

Cholesterol całkowity oznacza się przeprowadzając badanie biochemiczne krwi, a jego nadmiar utożsamiany jest zwykle z nadwagą oraz ryzykiem wystąpienia zawału serca i udaru mózgu. Jednak należy przy tym pamiętać, że część cholesterolu całkowitego związana jest z frakcją HDL (dobry cholesterol), a pozostała część z frakcją LDL (zły cholesterol). Dobry cholesterol odpowiada za usuwanie cholesterolu ze ścian naczyń krwionośnych i zapobieganie miażdżycy - jego wysokie stężenie chroni przed różnego rodzaju chorobami krążenia. Natomiast zbyt wysokie stężenie cholesterolu LDL, który służy do budowy kwasów tłuszczowych i błon komórkowych, może powodować choroby niedokrwienne, zawały, udary.

Glukoza jest cukrem prostym, niezbędnym do dostarczania organizmowi energii. Określenie jej stężenia we krwi stanowi podstawę rozpoznania cukrzycy.

Badanie stężenia enzymów - AspAT, AIAT, GGTP - pozwala głównie diagnozować choroby wątroby. W przypadku dwóch pierwszych z wymienionych enzymów, badanie ich stężeń jest także pomocne w diagnostyce uszkodzeń mięśni oraz chorób: mięśnia serca, tarczycy i trzustki.

Kreatynina, to produkt metabolizmu zachodzącego w organizmie, wydalany z moczem. Wynik badania krwi, w którym jest oznaczana, informuje o sprawności pracy nerek. Jeśli stężenie kreatyniny jest podwyższone i przekracza ustalone normy, wówczas podejrzewa się między innymi: ostrą niewydolność nerek, chorobę nerek o długotrwałym przebiegu, kwasicę ketonową, ale podwyższony wynik może być również efektem przyjmowania niektórych leków, czy intensywnej aktywności fizycznej. Poziom kreatyniny poniżej normy oznaczać może niedożywienie bądź zanik mięśni, związany z anoreksją, ostrą dietą itp., lecz wykazać go mogą również badania u kobiet w ciąży oraz u osób przyjmujących leki przeciwzapalne, moczopędne i prowadzących głodówkę.

Badanie ogólne moczu należy do fundamentalnych badań, zarówno w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej, jak i ośrodków specjalistycznych. Jest podstawą diagnostyki zakażeń układu moczowego, chorób nerek, metabolicznych, a także chorób watroby. endokrynologicznych i neurologicznych.

Podwyższony poziom kwasu moczowego może być związany z różnymi chorobami i zaburzeniami - na przykład z dną moczanową. To zapalna choroba stawów, wywołana krystalizacją moczanu sodu (złogi) w płynie stawowym. Napad dny moczanowej cechuje się nagłym i bardzo intensywnym bólem oraz obrzękiem stawu. Złogi kryształów pojawiać się mogą rownież w innych narządach i miejscach - w nerkach, małżowinach usznych, pod skórą. Zachorowania najczęściej dotyczą kobiet po menopauzie oraz mężczyzn po 40-tym roku życia.

Wynik badania na krew utajoną w kale jest jednoznaczny do interpretacji w tym sensie, że obecność krwi w kale zawsze jest niepokojącym objawem, którego absolutnie nie można ignorować. Objaw ten wskazuje na różne możliwe schorzenia oraz choroby układu pokarmowego, z których najgroźniejszą jest rak jelita grubego.

Badanie krwi PSA służy do wykrywania raka prostaty. Powinni je wykonać - mimo braku objawów przerostu prostaty - już mężczyźni, którzy ukończyli 40 lat, jeśli w ich rodzinach były przypadki zachorowań na nowotwór gruczołu krokowego. Mężczyznom po 50-tym roku życia zaleca się wykonywanie tego badania co roku.

Powtórzona pierwsza grafika z trzema postaciami, rozszerzona o hasła zachęcające do skorzystania z pakietu badań, jak i do skonsultowania ich wyników ze swoim lekarzem POZ.