Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Część plakatu promującego budżet obywatelski z nazwą projektu dotyczącego renowacji ogrodu w Centrum Reumatologii.  20.08.2021 ŚLĄSKI BUDŻET OBYWATELSKI: NASZ OGRÓD CZEKA NA TWÓJ GŁOS!

Niebawem, od 1 do 19 września, nastąpi ostatnia, rozstrzygająca faza III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: głosowanie mieszkańców województwa sląskiego. To oni zadecydują, które projekty - z ponad stu zakwalifikowanych do elektronicznego głosowania - uzyskają najwięcej głosów, a ich realizacja zostanie sfinansowana z budżetu województwa. W Centrum Reumatologii w Ustroniu wyników głosowania będziemy oczekiwać z nadzieją. Wśród projektów, na które można zagłosować, jest również projekt dotyczący naszej placówki: "Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii Sp. z o.o. 

Plakat A3 promujący marszałkowski budżet obywatelski z nazwą projektu dotyczącą ogrodu w Centrum Reumatologii.

Do wyglądu i należytego funkcjonowania ogrodu w naszym "Reumatologu" przywiązujemy wielką wagę. Ogród powstał głównie w celach leczniczo-rehabilitacyjnych, by intensyfikować proces leczenia pacjentów. Spacery, kontakt z ogrodową przyrodą sprzyjają uzyskiwaniu poczucia spokoju, bezpieczeństwa, wewnętrznej harmonii, co dla osób zmagających się z napięciem i niepokojem, jakie wywołuje choroba lub niepełnosprawność, ma ogromne znaczenie. Dowodów na to dostarcza każdy szpitalny dzień - nasi pacjenci chętnie przemierzają ogrodowe alejki nawet przy pochmurnym niebie.

Wieloletnie użytkowanie terenu ogrodu sprawiło jednak, że wymaga on odnowienia. Zgłoszony do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego projekt "Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii Sp. z o.o." zakłada: posadzenie nowych drzew, krzewów i roślin, zainstalowanie elementów małej architektury - lamp solarnych, ławek, koszów na śmieci, odnowienie nawierzchni chodników spacerowych wraz z wykonaniem nowych.

Dzięki przewidzianym rozwiązaniom i materiałom przyszpitalny ogród będzie miejscem bardzo ekologicznym. Projekt renowacji został zakwalifikowany do zadań o zasięgu wojewódzkim - wśród pacjentów Centrum Reumatologii w Ustroniu najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy Śląska.

Do elektronicznego głosowania pozostały niespełna dwa tygodnie. Już dzisiaj umożliwiamy Państwu zaznajomienie się z opisem sposobu w jaki można zagłosować (na ulotce poniżej).

Skan ulotki opisujący sposób oddawania głosu podczas głosowania elektronicznego.

Aktualne zdjęcie ogrodu Centrum Reumatologii z naniesionym graficznie hasłem: Nasz ogród czeka na Twój głos!