Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

14.09.2020 BADANIE DENSYTOWidoczny jest densytometr, składający się ze stołu pomiarowego, na którym pacjent ma leżeć podczas badania, oraz z aparatu do skanowania wybranej części ciała badanej osoby. Aparat może przesuwać się wzdłuż boku stołu.METRYCZNE W DIAGNOSTYCE JAKOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI KOŚCI

Osteoporoza jest chorobą, w przebiegu której dochodzi do zmniejszenia wytrzymałości kości, co zwiększa ryzyko występowania ich złamań. Mogą one powstać w następstwie nawet niewielkich urazów. Wytrzymałość kości jest zależna między innymi od jej gęstości, czyli ilości "kości w kości". Stwierdzenie jej zmniejszenia, będące dobrym wskaźnikiem ryzyka wystąpienia złamania, jest możliwe za pomocą badania densytometrycznego, które jest wykonywane w Centrum Reumatologii w Ustroniu. Inne badania, takie jak klasyczne zdjęcie rentgenowskie (RTG), czy tomografia komputerowa (TK), albo nie pozwalają na wykrycie zmian we wczesnym etapie choroby - RTG, albo wiążą się z narażeniem na dużą dawkę promieniowania rentgenowskiego (TK).

Problem osteoporozy dotyka dużej grupy ludzi, bowiem już od 30. roku życia utrata masy kostnej może przeważać nad procesem jej tworzenia. Choć w większości jest to choroba kobiet - statystycznie w grupie wiekowej 51-60 lat chorujących na osteoporozę kobiet jest pięciokrotnie więcej niż mężczyzn, to jednak w grupie seniorów powyżej 70 lat proporcja ta wynosi już tylko 2:1.

Badanie densytometryczne pozwala określić stopień ubytku masy kostnej (BDM) i to przy wykorzystywaniu minimalnych dawek promieniowania rentgenowskiego (mniej niż 1/30 dawki promieniowania stosowanego podczas RTG klatki piersiowej), praktycznie równoważnych dawce promieniowania kosmicznego w ciągu 4 godzin przebywania na wolnym powietrzu. Najczęściej ocenia się BDM w dwóch odcinkach: biodrze i kręgosłupie lędźwiowym. Badanie jest bezbolesne i nie wymaga specjalnego przygotowania. W trakcie niego pacjent leży w wygodnej pozycji (na plecach) na blacie densytometru (urządzenie na zdjęciu), a lampa i detektor przesuwają się skanując wybrany do oceny BMD rejon ciała pacjenta. Gdy w ubraniu badanej osoby nie ma metalowych elementów, to do densytometrii nie trzeba się rozbierać, zalecane jest tylko zdjęcie biżuterii. Badania nie powinno się wykonywać w ciągu 2 dni po podaniu środka kontrastowego (np. stosowanego w badaniu TK) oraz w ciągu 2 tygodni po badaniu kontrastowym przewodu pokarmowego lub badaniu z użyciem radioizotopu (scyntygrafia kości). Badanie jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

Rejestracja do komercyjnego badania densytometrycznego w Centrum Reumatologii w Ustroniu odbywa się - w godzinach otwarcia Pracowni Densytometrycznej (pon., wt. 7:00-14:30, śr. 7:00-16:00, czw. 7:00-14:30, pt. 7:00-13:00) - pod numerem telefonu: (48) 33 854 29 42 oraz (48) 33 854 26 40 wew. 222.