Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Labo311.08.2020 NOWE BADANIA W LABORATORIUM CENTRUM REUMATOLOGII

Z początkiem lipca oferta Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Reumatologii w Ustroniu zwiększyła się o badanie oznaczenia stężenia homocysteiny we krwi. Od września ofertę naszej Pracowni zamierzamy poszerzyć o kolejne badania.

Homocysteina to aminokwas, który pojawia się we krwi w wyniku trawienia pokarmów zawierających białko. Niewielka ilość tego aminokwasu jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, lecz jego zbyt wyoski poziom uszkadza naczynia krwionośne (tracą elastyczność) i wiążę się z problemami miażdzycowymi oraz zakrzepowymi. Homocysteinę powinny zbadać zwłaszcza osoby, które są obciążone genetycznie ryzykiem zawału serca, udaru mózgu i choroby wieńcowej. Badania wykazały, że podwyższony poziom homocysteiny znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, a także obniża przeżywalność po zawale.

Od września ofertę Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej planujemy powiększyć o kolejne badania tj. Systematic Sclerosis Profile, Cytoplasm Profile, Myositis Profile i oznaczanie stężenia interleukiny 6.

Systematic Sclerosis Profile jest badaniem przeprowadzanym do oceny przeciwciał przeciwko antygenom związanym z twardziną układową w serologicznej diagnostyce postępującej twardziny układowej i zespołów nakładania. Twardzina układowa to przewlekła układowa choroba tkanki łącznej, prowadząca do postępującego włóknienia skóry i narządów wewnętrznych, co zaburza ich funkcjonowanie. Twardzina może powodować powikłania w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego, płuc, przewodu pokarmowego, nerek, a także innych narządów i nieleczona może doprowadzić do śmierci.

Badanie Cytoplasm Profile wykorzystuje się w diagnostyce pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC), tocznia rumieniowatego układowego (SLE) oraz zapalenia wielomięśniowego i skórnomięśniowego (PM/DM). W diagnostyce zapalenia wielomięśniowego, jak również idiopatycznego zapalenia mięśni, zespołu antysyntetazowego i zespołu nakładania, stosuje się także badanie Myositis Profile.

Interleukina 6 jest jedną z najważniejszych i najbardziej wielokierunkowo działających cytokin. Spośród jej wielu różnych właściwości najistotniejszymi są: stymulacja różnicowania limfocytów B do komórek plazmatycznych, aktywacja limfocytów T, pobudzanie krwiotworzenia, stymulacja produkcji białek ostrej fazy.

Przypominamy, że do wyników badań wykonanych u nas możliwy jest dostęp internetowy, czyli ich odbiór online, bez konieczności powtórnego przybycia do Centrum Reumatologii (wyniki badań robionych u podwykonawcy mogą zostać - na życzenie pacjenta - wysłane pocztą e-mailową, w formie skanu). Co ważne: wyniki badań laboratoryjnych wykonywanych w naszej Pracowni, wydawane przez stronę internetową, podpisane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co oznacza, że mają moc pełnoprawnych wyników badań.