Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

DzOsteo24.06.2020 ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH NA OSTEOPOROZĘ

Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę. To choroba szkieletu, charakteryzująca się zwiększonym ryzykiem złamań kości w następstwie zmniejszenia ich odporności mechanicznej, uwarunkowanej gęstością mineralną kości i jakością tkanki kostnej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza osteoporozę do głównych chorób cywilizacyjnych. Osteoporoza może przez wiele lat nie dawać żadnych objawów, a jej pierwszym symptomem jest wystąpienie złamania kości.

Złamanie osteoporotyczne, to złamanie niewspółmierne do sił je wywołujących, dochodzi do niego samoistnie lub po niewielkim urazie, np. po upadku z wysokości własnej. Złamanie osteoporotyczne powstaje więc w wyniku niewielkiego urazu, a często brak jest nawet potwierdzonego przez pacjenta zdarzenia, które mogło być powodem złamania - tak bywa zwłaszcza w przypadku złamań kręgów. Wyróżnia się osteoporozę pierwotną i osteoporozy wtórne. Osteoporoza pierwotna występuje u około 20-25 % kobiet po menopauzie (czyli w najwiekszej liczbie po 45-50 roku życia) i w mniejszym odsetku u starszych mężczyzn. Osteoporozy wtórne występują w przebiegu rożnych chorób, niedoborów pokarmowych, stosowania niektórych leków, unieruchomienia. Mogą one występować w różnym wieku u dorosłych i nawet u dzieci.

Tkanka kostna osiąga maksymalną objetość w wieku pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Wielkość masy kostnej osobniczo jest determiniowana głównie przez czynniki genetyczne, wysiłek fizyczny, masę ciała, odżywianie i czynniki etniczne.Spadek masy kostnej rozpoczyna się od wczesnej dorosłości i trwa aż do końca życia. U kobiet przebudowa tkanki kostnej ulega przyspieszeniu w okresie menopauzy - w ciągu jej pierwszych pięciu lat dochodzi do utraty około 5-15 % tkanki. Po ukończeniu tej fazy początkowej tkanka kostna nadal ulega zmniejszeniu, w tempie 0,5-1 % rocznie. Utrata ta jest wynikiem braku równowagi pomiędzy procesami mineralizacji i resorpcji kości. Te dwa procesy w okresie równowagi są podstawą ciągłej przebudowy kości. Zachwianie tej równowagi prowadzi do osteoporozy.

osteo2Czynniki "stylu życia" w znaczący sposób mogą wpływać na proces powstawania osteoporozy oraz ryzyko wystąpienia złamań. Zaliczamy do nich: palenie tytoniu - które upośledza wchłanianie wapnia w organizmie, spożycie alkoholu - bo powoduje niewłaściwe wykorzystanie wapnia w organizmie, długotrwały brak aktywności fizycznej - sprawiający, że proces resorpcji kości przeważa nad procesem jej tworzenia, co skutkuje zmniejszeniem masy kostnej. Podaż składników mineralnych tj. wapnia i fosforu oraz witamin, szczególnie witaminy D, ma niezwykle istotny wpływ zarówno na stopień mineralizacji, jak i przebudowy kości, której upośledzenie wpływa na występowanie osteoporozy.

Z okazji Światowego Dnia Chorych na Osteoporozę portal Ostrzegamy.online zaprosił do rozmowy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Reumatologii Sp. z o.o. dr n. med. Macieja Lewickiego. Jej przebieg dostępny jest TUTAJ