Śląskie Centrum Reumatologii,
Ortopedii i Rehabilitacji
w Ustroniu Sp. z o.o.

Tekst zilustrowany jest grafiką przedstawiającą afisz dotyczący programu profilaktyki osteoporozy.24.06.2020 ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH NA OSTEOPOROZĘ

Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę. To choroba szkieletu, charakteryzująca się zwiększonym ryzykiem złamań kości w następstwie zmniejszenia ich odporności mechanicznej, uwarunkowanej gęstością mineralną kości i jakością tkanki kostnej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza osteoporozę do głównych chorób cywilizacyjnych. Osteoporoza może przez wiele lat nie dawać żadnych objawów, a jej pierwszym symptomem jest wystąpienie złamania kości.

Złamanie osteoporotyczne, to złamanie niewspółmierne do sił je wywołujących, dochodzi do niego samoistnie lub po niewielkim urazie, np. po upadku z wysokości własnej. Złamanie osteoporotyczne powstaje więc w wyniku niewielkiego urazu, a często brak jest nawet potwierdzonego przez pacjenta zdarzenia, które mogło być powodem złamania - tak bywa zwłaszcza w przypadku złamań kręgów. Wyróżnia się osteoporozę pierwotną i osteoporozy wtórne. Osteoporoza pierwotna występuje u około 20-25 % kobiet po menopauzie (czyli w najwiekszej liczbie po 45-50 roku życia) i w mniejszym odsetku u starszych mężczyzn. Osteoporozy wtórne występują w przebiegu rożnych chorób, niedoborów pokarmowych, stosowania niektórych leków, unieruchomienia. Mogą one występować w różnym wieku u dorosłych i nawet u dzieci.

Tkanka kostna osiąga maksymalną objetość w wieku pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Wielkość masy kostnej osobniczo jest determiniowana głównie przez czynniki genetyczne, wysiłek fizyczny, masę ciała, odżywianie i czynniki etniczne.Spadek masy kostnej rozpoczyna się od wczesnej dorosłości i trwa aż do końca życia. U kobiet przebudowa tkanki kostnej ulega przyspieszeniu w okresie menopauzy - w ciągu jej pierwszych pięciu lat dochodzi do utraty około 5-15 % tkanki. Po ukończeniu tej fazy początkowej tkanka kostna nadal ulega zmniejszeniu, w tempie 0,5-1 % rocznie. Utrata ta jest wynikiem braku równowagi pomiędzy procesami mineralizacji i resorpcji kości. Te dwa procesy w okresie równowagi są podstawą ciągłej przebudowy kości. Zachwianie tej równowagi prowadzi do osteoporozy.

osteo2Czynniki "stylu życia" w znaczący sposób mogą wpływać na proces powstawania osteoporozy oraz ryzyko wystąpienia złamań. Zaliczamy do nich: palenie tytoniu - które upośledza wchłanianie wapnia w organizmie, spożycie alkoholu - bo powoduje niewłaściwe wykorzystanie wapnia w organizmie, długotrwały brak aktywności fizycznej - sprawiający, że proces resorpcji kości przeważa nad procesem jej tworzenia, co skutkuje zmniejszeniem masy kostnej. Podaż składników mineralnych tj. wapnia i fosforu oraz witamin, szczególnie witaminy D, ma niezwykle istotny wpływ zarówno na stopień mineralizacji, jak i przebudowy kości, której upośledzenie wpływa na występowanie osteoporozy.

Z okazji Światowego Dnia Chorych na Osteoporozę portal Ostrzegamy.online zaprosił do rozmowy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Reumatologii Sp. z o.o. dr n. med. Macieja Lewickiego. Jej przebieg dostępny jest TUTAJ