Śląskie Centrum Reumatologii,
Ortopedii i Rehabilitacji
w Ustroniu Sp. z o.o.

Grafika w kształcie serca ułożonego z małych postaci lekarzy i pielęgniarek.22.05.2020 PRZYJĘCIA PACJENTÓW

Mimo ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu pacjenci przyjmowani są na bieżąco.

Informacja dotycząca prowadzenia bieżącej działalności medycznej Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

1. Przyjęcia pacjentów i ich pobyt w oddziałach odbywają się na bieżąco, jednak w ograniczonej liczbie w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) działa w pełnym zakresie, również uruchamiane są przyjęcia pacjentów w ramach programów unijnych realizowanych w Centrum Reumatologii i pacjentów komercyjnych.

3. Pacjenci leczeni już wcześniej w AOS mają możliwość zgłoszenia się osobiście do lekarza lub mogą skorzystać z teleporady - w tym celu należy wcześniej skontaktować się z Rejestracją AOS, aby ustalić rodzaj wizyty.

4. Zarząd i pracownicy szpitala starają się dołożyć najwyższej starnności w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pacjentów, mimo  istnienia dużych ograniczeń spowodowanych wyjątkowo trudną sytuacją epidemiologiczną.