Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

kwarantB20.03.2020 NADZÓR, KWARANTANNA, HOSPITALIZACJA

Jednym z warunków skutecznej walki z epidemią koronawirusa jest zdyscyplinowanie obywateli. Polskie społeczeństwo, w zgodnej opinii na świecie, zdaje ten egzamin odpowiedzialnie, stosując się do apeli i zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

Ważne jest jak zachowywać się, gdy jesteśmy objęci nadzorem epidemiologicznym bądź kwarantanną, a hospitalizacja nie oznacza automatycznie, że pacjent jest nosicielem koronawirusa.

nadzorBhospitaB